0

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.rimi.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.rimi.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

 • RIMI – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.rimi.lv un saistīto tiesību īpašnieks SIA "Rimi Latvia", reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
 • Klients – fiziskā persona, kura pasūta preces Rimi, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Rimi;
 • RIMI ONLINE – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.rimi.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;
 • Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir piegādes zonā un norādīta klienta pasūtījumā;
 • Click & Collect – klienta pasūtījuma izveidošana RIMI ONLINE un pasūtīto preču saņemšana veikalā vai centralizētā saņemšanas punktā, kas noteikts pasūtījuma detaļās un / vai šajos Lietošanas noteikumos;
 • Piegādes zona — Rimi definētais teritoriālais apgabals, kurā Rimi var izpildīt piegādi, pamatojoties uz klienta sniegto adresi. Jaunākais aktuālais teritoriālais apgabals atrodams šeit: https://www.rimi.lv/e-veikals/lv/palidziba

2. Reģistrācija

Klients var izmantot RIMI ONLINE pakalpojumus un veikt pasūtījumu šādā veidā:

Reģistrējoties kā privātpersonai:

 • Klientam ir jāizveido klienta konts, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru ar paroli. Gadījumā, ja klients izvēlas izmantot Piegādi uz konkrētu adresi, adrese ir jāsaglabā profila detaļās, lai to varētu izmantot nākamajam pasūtījumam;
 • lai izveidotu klienta kontu, jāsniedz papildinformācija, piemēram: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, parole, saziņas iestatījumi.

Pasūtīt preces kā viesim:

 • pirms pasūtījuma izvietošanas viesim ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija un adrese gadījumā, ja klients izvēlas Piegādi uz noteiktu adresi. Izvēloties Click & Collect opciju, adrese nav obligāta.

Reģistrējoties kā juridiskai personai:

 • Juridiskajai personai ir jāizveido klienta konts, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru ar paroli. Gadījumā, ja klients izvēlas izmantot Piegādi uz konkrētu adresi, adrese ir jāsaglabā profila detaļās, lai to varētu izmantot nākamajam pasūtījumam;
 • lai izveidotu juridiskās personas klienta kontu, jāsniedz papildinformācija, piemēram: uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN reģistrācijas numurs (ja pieejams), kontaktinformācija, parole, saziņas iestatījumi.
 • Juridiskās personas nevar piedalīties Rimi lojalitātes programmā un nesaņem Rimi kartes piedāvājumus.

Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu. Pēc reģistrācijas Klients uzņemas pilnu atbildību neatklāt Klientu konta paroli trešajām personām. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Klienta kontu. Ja Klientu kontu izmanto cita persona, RIMI uzskatīs, ka šīs darbības veic Klients. Gadījumā, ja Klients zaudē Klienta konta pieslēgšanās datus, Klientam ir pienākums informēt RIMI pa tālruni vai e-pastu, kas ir pieejams RIMI ONLINE.

Izvēloties saziņas iestatījumus, Klients izvēlas, vai saņemt paziņojumus un noderīgus Klientu piedāvājumus no RIMI vai RIMI partneriem. Klients var izvēlēties saziņas kanālus, caur kuriem RIMI sniedz Klientam paziņojumus un piedāvājumus. Gadījumā, ja Klients izvēlas saņemt paziņojumus un piedāvājumus, Klients piekrīt, ka RIMI var sūtīt paziņojumus un piedāvājumus, izmantojot Klienta izvēlēto saziņas kanālu.

Gadījumā, ja Klients vairs nevēlas saņemt paziņojumus un piedāvājumus, Klients var mainīt paziņojumu iestatījumus Klienta kontā.

Paziņojumi par pasūtījuma izpildi un konta reģistrāciju (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, konta reģistrācijas apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka Klients konta iestatījumos izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

Klientu personas dati tiks izmantoti Klienta un preču saņēmēja identificēšanai, pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu RIMI ONLINE sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 11. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

Preču cenas RIMI ONLINE ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par mājas piegādes pakalpojumiem apmērā līdz 5 EUR atkarībā no Klienta izvēlētā saņemšanas laika, ja preču kopējā cena piegādei ir EUR 49,98 vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz EUR 49,98.

Tikai reģistrētiem lietotājiem ir iespēja iegādāties pakalpojumu “Piegādes abonements”, kas par fiksētu summu ļauj lietotājam saņemt pirkumus ar piegādi bez papildu maksas uz laiku (ieskaitot abonementa iegādes dienu) par piegādi pasūtījumiem, kuru vērtība ir augstāka par 20.00 EUR. Pakalpojuma derīguma termiņš ir atkarīgs no izvēlētā Piegādes abonementa veida iegādes brīdī. Pakalpojumu nevar atteikt, ja lietotājs ir izmantojis abonementu vismaz vienu reizi.

Minimālā grozu vērtība piegādei mājās un Click & Collect pasūtījumiem ir EUR 20.

Klients var pievienot papildu produktus pasūtījumam, kas jau ir izveidots, kamēr Rimi nav sācis šī pasūtījuma komplektēšanu piegādei. Juridiski šie papildinājumi ir uzskatāmi par jaunu pasūtījumu (transakciju) ar tādu pašu piegāde veidu un laiku kā sākotnējais pasūtījums, kam papildinājumi tiek veikti. Ja komplektēšana vēl nav uzsākta un produktu pievienošana ir pieejama, Klients savā profilā pie pasūtījuma redzēs aktīvu paziņojumu, ka papildināšanas ir pieejama. Klientam būs ierobežots laiks, lai veiktu pasūtījuma papildināšanu, kas būs redzams, veicot papildinājumus. Ja Klients pievieno papildu preces, tās tiks apstiprinātas un pievienotas pasūtījuma komplektēšanai tikai pēc tam, kad Klients būs veicis arī apmaksu par papildu pasūtītajām precēm.

Pēc apmaksas saņemšanas, Klients saņems paziņojumu par pasūtījuma izmaiņām, kurā būs norādītas pasūtījums un tajā apstiprinātās izmaiņas.

RIMI ONLINE patur tiesības ierobežot maksimālo produktu skaitu pasūtījumā.

Alkoholisko dzērienu iegāde būs iespējama tikai pēc tam, kad Klients būs apstiprinājis savu identitāti un vecumu ar kvalificētiem vai kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.

Atlaides, akcijas cenas, kuponu kodi u.c. kas tika piemēroti sākotnējam pasūtījumam, ir piemērojami pasūtījuma papildinājumiem, ja tie paši kodi un atlaides ir spēkā arī papildinājumu veikšanas laikā. Pasūtījuma papildinājumiem atsevišķi pievienot papildu atlaižu kodus nevar.

Nav iespējams izveidot pasūtījumus, kas ir mazāki par minimālo groza vērtību EUR 20,00. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas RIMI ONLINE maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

Pēc pasūtījuma saņemšanas RIMI nosūta klientam e-pastā attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķins ir pieejams arī klienta profilā.

RIMI dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka sveramo produktu daudzums atbilst Klienta pasūtījumam pēc iespējas tuvāk, taču, ņemot vērā dabiskā lieluma un svara atšķirības, RIMI negarantē, ka savāktais daudzums atbildīs pasūtītajam; nelielas svara atšķirības ir sagaidāmas.

RIMI neuzņemas nekādu atbildību par pasūtītā svara nodrošināšanu. Cena, kas tiek iekasēta par izpildītā pasūtījuma sveramajām precēm, tiek aprēķināta pēc klienta norādītā svara. RIMI garantē, ka gadījumā, ja preces faktiskais svars ir lielāks par Klienta pasūtīto svaru, Klientam netiks piestādīta papildmaksa. Ja piegādāto preču svars ir mazāks par pasūtītās preces svaru, starpība starp summu, ko Klients ir samaksājis un piegādāto produktu svara cenu atmaksā atpakaļ, izmantojot maksājuma veidu, no kura tika veikts maksājums par precēm. Kompensācijas tiks apstrādātas nekavējoties, bet var paiet vairākas darbadienas, lai tās tiktu atspoguļotas Klienta kontā.

Iepakojuma izmaksas ir atkarīgas no pirkumu groza izmēra un precēm, Iepakojuma izmaksas redzamas pie pasūtījuma summas pie “Iepakojuma izmaksas".

Iepakojuma izmaksas netiek ieskaitītas minimālās groza vērtības un bezmaksas piegādes sliekšņa aprēķinā.

Cena par iepakojumu sastāv no preču komplektācijas iepakojuma izmaksām*, var ietvert vieglās plastmasas maisiņu izmaksas**, papildus plastmasas maisiņu izmaksas*** un vienreizējas lietošanas plastmasas trauku izmaksas.****

* Preces tiek komplektētas papīra maisos, saldētās preces var tikt komplektētas vieglās plastmasas maisos.

** Vieglās plastmasas maisiņi, kuri nepieciešami fasētās / nefasētās pārtikas iepakošanai ir par maksu (izņemot ļoti vieglās plastmasas maisiņus, kuru biezums nepārsniedz 15 mikronus un kuri nepieciešami higiēnas nolūkos pārtikas primārai iepakošanai ir bezmaksas).

*** Tiek izmantots gadījumā, ja prece ir nestandarta izmēra un/vai ir nepieciešams papildus iepakojuma materiāls, lai novērstu iespējamo pārtikas saskarsmi ar blakus produktiem.

**** Vienreizējas lietošanas plastmasas trauks, kurš nepieciešams nefasētās pārtikas iepakošanai ir par maksu.

 

4. Produktu apkopošana un piegāde

RIMI cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ RIMI negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produktu būs tie paši, kuri tiks piegādāti.

Var rasties nepieciešamība aizvietot pasūtītos produktus. Klientam ir iespēja izvēlēties pasūtījuma veidošanas brīdī, vai Klients neiebilst aizvietot pasūtīto produktu, kurš tajā brīdī nav pieejams, ar citu produktu pasūtījuma izpildes brīdī. Ja Klients ir izvēlējies neaizvietot nepieejamos produktus, pasūtījums tiks izpildīts tikai ar pieejamo produktu daudzumu. Ja Klients ir izvēlējies pieļaut produktu aizvietošanu, RIMI pieliks visas pūles, lai atrastu tos produktus, kas pēc RIMI ieskatiem ir vislabākā alternatīva. Tomēr, RIMI nevar nodrošināt, ka, ja alternatīvs produkts tiks atrasts, izvēlētā alternatīva noteikti atbildīs Klienta cerībām.

Klients tiks informēts pirms preču saņemšanas / piegādes par saņemamiem produktiem un, ja attiecināms, par produktu aizvietošanu. Klientam vienmēr būs tiesība atteikties no alternatīvā produkta pasūtījumu nodošanas brīdī un saņemt atpakaļ samaksāto summu atbilstoši iepriekš izmantotajai samaksas metodei. Cena par alternatīvo produktu izpildītajam pasūtījumam tiek aprēķina atbilstoši produktam, kuru izvēlējās Klients pasūtījuma izveidošanas brīdī. Gadījumā, ja cena par piegādāto alternatīvo produktu ir lielāka par Klienta izvēlētā produkta cenu, RIMI nodrošina, ka Klientam nebūs jāmaksā papildus. Ja cena par piegādāto produktu alternatīvo produktu ir mazāka, nekā Klienta izvēlētais produkts pasūtījuma veikšanas brīdī, pārmaksātā summa starp izvēlēto un piegādāto produktu tiks atgriezta atbilstoši iepriekš izmantotajai samaksas metodei. Summa tiks atmaksāta nekavējoties, tomēr, lai Klients pamanītu izmaiņas savā Klienta kontā, var paiet vairākas darba dienas.

Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. RIMI piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

 • piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
 • mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. RIMI vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, RIMI var nodrošināt piegādi līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai, bet diemžēl, RIMI nevar nodrošināt piegādi līdz Klienta galdam. Ja uzņēmumam ir kopīga stāva recepcija, RIMI var nodrošināt piegādi līdz tai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka RIMI nodrošina produktu piegādes tikai noteiktā Rīgas un citu pilsētu teritorijās, kā arī noteiktās vietās ārpus pilsētu teritorijām. Lai pārliecinātos, ka sniedzam pakalpojumu noteiktā adresē, lūdzam skatīt https://www.rimi.lv/e-veikals/lv/palidziba Par piegādes laikiem Klients vienojas ar RIMI Klienta pasūtījuma izveidošanas brīdī.

Produkti tiks izsniegti katru nedēļas dienu no 08:00 līdz 22:00. Tikai personas, kas ir vismaz 18 gadu vecas, ir tiesīgas saņemt alkoholiskos dzērienus.

Klients var pasūtīt alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šie produkti var tikt piegādāti tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00. Ja jebkādu iemeslu dēļ Piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur alkoholu saturošus dzērienus, produkti paliks pie kurjera un Klientam tiks atgriezta samaksātā nauda par šiem produktiem.

Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. RIMI seko “Domā 25” politikai, kad piegādājam ar vecumu ierobežotus produktus, tādēļ, ja persona, kas saņem produktus, izskatās jaunāka par 25 gadiem, tiks lūgts uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mūsu Klientu Centru, lai vienotos par jaunu piegādes laiku vai par Klienta pasūtījuma saņemšanu noteiktā veikalā.

Šādos gadījumos, ja RIMI ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu, ja piegādātājs Klienta pasūtījumu ir centies piegādāta Klienta norādītajā laikā.

Lai gan RIMI dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, RIMI neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

Klients var veikt pasūtījuma saņemšanas metodes izmaiņu līdz brīdim, kad Rimi sāk pasūtījuma komplektēšanu.

Ja Klients maina saņemšanas veidu uz lētāku, izmaksu starpība tiks atgriezta 2-5 darba dienu laikā uz kontu, no kura tika veikta pasūtījuma apmaksa. Ja Klients maina saņemšanas veidu uz dārgāku, Klientam būs jāveic starpības apmaksa. Izmaiņas tiks apstiprinātas tikai pēc apmaksas saņemšanas.

Ja Klients būs izmantojis specifiskas atlaides vai piedāvājumus, kas pieejami pie sākotnējā pasūtījuma saņemšanas nosacījumiem, Klients nevarēs izvēlēties pasūtījuma saņemšanas maiņu.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

RIMI vienmēr centīsies izvēlēties svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver produktus ar garāko derīguma termiņu veikala plauktā un produktu iepakošanu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr, viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un RIMI neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Klienta vēlmēm. Gadījumos, kad Klients nav apmierināts ar produkta kvalitāti, Klients var atteikties no konkrētā produkta pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdī, saņemot pilnīgu atmaksu.

Produkti, kas attēloti RIMI ONLINE, var neatbilst izmēra, formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

Visu RIMI ONLINE piedāvāto produktu īpašības vispārīgi norādītas katra produkta aprakstā. RIMI ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi. Par produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs.

6. Click & Collect

Ja Klients izvēlas saņemt pasūtījumu no veikala, laika periods un veikals pasūtījuma saņemšanai tiks noteikts, kad Klients veiks pasūtījumu. Dažos veikalos ir iespējama tās pašas dienas pasūtījuma saņemšana.

Klientiem nebūs iespējams saņemt pasūtījumu agrāk nekā norādītajā laikā. Ja Klients ierodas vēlāk, Klients, iespējams, varēs saņemt pasūtījumu – lūdzam kontaktēties ar RIMI personālu noteiktajā pasūtījuma saņemšanas punktā vai Klientu Servisu, lai noskaidrotu pasūtījuma saņemšanas iespējas.

Pasūtījumi tiks izsniegti visās nedēļas dienās visās Click & Collect stacijās veikalos vai iebrauktuvēs. Pasūtījuma saņemšana Click & Collect stacijās un iebrauktuvēs ir bez maksas. Pasūtījums tiks izsniegts, pamatojoties uz PIN-kodu, kas tiks nosūtīts SMS formā vai uz e-pastu. Pasūtījuma saņemšana ir iespējama arī iebrauktuvēs, identificējot Klientu pēc automašīnas numuru, kurš ir jāsaglabā pie pasūtījuma vai Klienta profilā.

Alkoholu saturošie dzērieni var tikt saņemti tikai laikā posmā no 08.00 līdz 22:00, un, to darot, tiks veikta saņēmēja vecuma pārbaude (derīgas ID kartes vai pases uzrādīšana RIMI darbiniekam).

Pasūtījumu saņemšana ir iespējama tikai Klienta rezervētajā laika periodā, gadījumā, ja Klients ierodas vēlāk nekā Klienta rezervētais laika periods, pasūtījuma saņemšana var aizņemt papildus laiku vai nebūt iespējama.

Ja Klients neierodas pēc pasūtījuma rezervētajā laika periodā, RIMI ir tiesības atcelt pasūtījumu un atgriezt Klientam summu, izmantojot Klienta iepriekš izmantoto samaksas metodi, par tiem pasūtījuma produktiem, kurus var atgriez pārdošanā. RIMI rezervē tiesības ieturēt samaksu par pasūtījuma daļu, kuru nevar atgriezt pārdošanā, tai skaitā, bet ne tikai, par produktiem, kas ātri bojājas.

7. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot RIMI. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos RIMI izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

Ja Klients ir pārdomājis par produktiem, kas ātri bojājas, tie var tikt atgriezti derīguma termiņa ietvaros. Klientam jāņem vērā, ka RIMI nevar pieņemt atpakaļ noteiktus produktus veselības vai higiēnas iemeslu dēļ (piemēram, zobu birstes vai produkti ar īsu derīguma termiņu utt.).

No svaigās pārtikas precēm ar īsu derīguma termiņu, kuras izmantotas, lai aizvietotu Klienta sākotnēji izvēlēto preci, Klients var atteikties tikai piegādes vai izsniegšanas brīdī, tās atgriežot piegādātājam piegādes brīdī vai RIMI darbiniekam izsniegšanas brīdī, izmantojot Click & Collect. RIMI veiks naudas atgriešanu par šīm precēm.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to ziņojot RIMI Klientu Servisam. Klients var atteikties no pārtikas un nepārtikas precēm, izņemot svaigās pārtikas precēm ar īsu derīguma termiņu. RIMI ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no pārtikas un nepārtikas precēm , šīs preces ir jānogādā atpakaļ RIMI veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda Klientu Serviss. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

Atgriežot pārtikas preces veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, RIMI patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. Atgriežot nepārtikas preces veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, RIMI patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. Nepārtikas preces ar garantijas laiku, kurām ir neatbilstoša kvalitāte, var atgriezt noteiktajā garantijas termiņā, pirms tam konsultējoties ar Klientu Servisu.

Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas RIMI Klientu Servisā ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Klientu Serviss noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. RIMI patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde vai izsniegšana.

8. Pasūtījuma atcelšana

Nopietnu apstākļu gadījumā, RIMI var uz laiku vai pilnībā pārtraukt RIMI ONLINE darbību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. šādos gadījumos, RIMI atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

RIMI ONLINE rezervē tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes. RIMI ir tiesības atteikties un / vai izpildīt Klientu pasūtījumus, elektroniski informējot Klientu, ja Klients pasūta preces neparasti lielā daudzumā (neatkarīgi no tā, vai produkti ir pasūtīti vienā vai vairākos īslaicīgos pasūtījumos) un / vai ja pasūtījums(-i) satur citas vairumtirdzniecības pazīmes.

9. Klientu serviss

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos RIMI ONLINE, RIMI iedrošina sazināties ar RIMI Klientu Servisu laikā no 08:00-22:00 pa telefonu +371 8 000 0180 vai e-pastu: info.lv@rimibaltic.com.

10. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

Ja RIMI pārkāpj šos Lietošanas noteikumu, RIMI būs atbildīgs tikai par zaudējumiem, kurus Klients ir cieti tieša pieļautā pārkāpuma rezultātā, ciktāl šie zaudējumi ir saprātīgi paredzami abām pusēm.

RIMI var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos. Ja RIMI veiks izmaiņas Lietošanas noteikumos, RIMI informēs Klientu bez nepamatotas kavēšanās, ievietojot informāciju par izmaiņās RIMI ONLINE vai nosūtot šo informāciju SMS vai e-pastā.

Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

Ja jebkurš no Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem pēc tiesas vai citas kompetentas iestādes ieskatiem ir uzskatāms par neatbilstoši likumam, nepareizu vai nepiemērojamu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja Klients uzskata, ka RIMI ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

11. Datu apstrāde un aizsardzība

Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par RIMI ONLINE piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā: Spied šeit.

Мой профиль

Доставка
0 EUR