Didzis Kirstuks

Rimi Latvia e-komercijas formāta direktors

Rimi Latvia ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kura darbība ir balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Rimi Latvia komandai pievienojos 2001. gadā. Kopš tā laika mūsu veikalu skaits ir vairākkārt audzis. Man ir bijis gods piedalīties ikvienā jaunajā projektā: sākotnēji kā finanšu kontrolierim, projektu vadītājam, vēlāk – kā tirdzniecības centru attīstības vadītājam Latvijā un arī Baltijā. Rimi Latvia ir ļoti dinamiska darba vide, kurā ir iespējams realizēt jaunas idejas un redzēt to rezultātus. Esmu ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA London Business School/Columbia Business School) un maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā (M.Sc. Stockholm School of Economics).