Informācija par personas datu apstrādi Mans Rimi lojalitātes programmā

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu
Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību. 
Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus Mans Rimi lojalitātes programmas ietvaros.
Saskaņā ar Manas Rimi Lojalitātes programmas noteikumiem, mūsu pienākumos ietilpst īpaši Jums veidotu personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību nodrošināšana. Lai tas būtu iespējams, mums jāizvērtē informācija par Jums, kādas preces esiet iecienījis, kādi ir Jūsu iepirkšanās paradumi, t.i, lai izveidotu Jūsu klienta profilu.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ
  • Lai administrētu reģistrāciju un dalību

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju un dalību Mans Rimi lojalitātes programmā. 
   Lai mēs varētu reģistrēt Jūs Mans Rimi lojalitātes programmā un administrētu Jūsu dalību, Jums ir jāsniedz līguma noslēgšanai un izpildīšanai nepieciešamie personas dati (reģistrācijas procesā obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti (“*”)). Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā. Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, Jums ir jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.
   Jūsu dati tiks izmantoti, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, nodrošinātu, ka Jūsu informācija ir precīza un aktuāla, lai verificētu Jūsu reģistrāciju vai nomainītu iepriekšējo Mans Rimi karti (ja karte ir nozaudēta, nedarbojas utt.) ar jaunu, lai Jūs identificētu vai sasaistītu Jūs kā attiecīgās Mans Rimi kartes lietotāju (ja nepieciešams), lai Jūs varētu izveidot vai piekļūt Mans Rimi profilam un redzēt tajā attiecīgo informāciju, lai sazinātos ar Jums gadījumos, kad mums nepieciešams sniegt Jums informāciju (piemēram, ja ir grozīti noteikumi, ja Jūs aizmirsāt savus pirkumus, ja aizmirsāt savu naudas maku vai ja esam konstatējuši transakciju problēmas).

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   • Mans Rimi kartes numurs
   • Vārds
   • Dzimšanas datums:
   • Dzimums
   • Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs
   • Pilsēta
   • Valsts
   • Vēlmes un citi iestatījumi, kurus izvēlējāties savā Mans Rimi profilā
   • Uzkrātās Mans Rimi naudas un digitālo uzlīmju atlikums
   • Pieprasījumi
   • Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati
   • Informācija par vietām, kur izmantojat savu Mans Rimi karti
   Lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Jums
    
   Skatīt sadaļu “Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?”

   Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums sazinātos gadījumos, kad ir nepieciešamas sazināties ar Jums nekavējoties. Mēs izmantojam Jūsu e-pastu, lai sniegtu Jums informāciju par Mans Rimi lojalitātes programmu (piemēram, lai informētu par izmaiņām sistēmā, noteikumos, privātuma politikā, lai nosūtītu apstiprinājumu reģistrācijai uz pasākumiem, ja esat izrādījis vēlmi tajos piedalīties u. c.). Mobilā tālruņa numurs un e-pasts tiek arī izmantots, lai verificētu reģistrāciju un apmainītu Mans Rimi karti.
   Saziņai mēs izmantojam arī citas mūsu platformas (mājaslapu, kiosku, mobilo aplikāciju. c.). 
   Reģistrējoties Mans Rimi lojalitātes programmā, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Ja personas dati ir neprecīzi, Jums tie nekavējoties ir jāizlabo.

  • Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu personalizētos piedāvājumus un citas priekšrocības, piemēram, ieguvumus vārda dienās, dzimšanas dienās, dalību speciālajos klubos (piemēram, bērnu klubs, vīna klubs), ielūgumus uz speciālajiem pasākumiem. Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētai priekšrocībai.
   Ja saistībā ar Mans Rimi lojalitātes programmu mēs ieviesīsim papildu priekšrocības vai piedāvājumus, kur mēs lūgsim Jums sniegt papildu personas datus, vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, kad lūgsim Jūs sniegt jaunus personas datus vai kad ieviesīsim jaunus apstrādes nolūkus. 
    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   • Vārds
   • Mans Rimi kartes numurs
   • Vēlmes un citi iestatījumi, kurus izvēlējāties savā Mans Rimi profilā
   • Dzimšanas datums
   • Dzimums
   • Pilsēta
   • Jūsu bērna vārds
   • Jūsu bērna dzimšanas datums
   • Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati (piemēram, informācija par preču nosaukumiem, datumu, summu, daudzumu, pirkumu skaitu, piemērotajām atlaidēm, u.c)
   • Informācija par vietām, kur izmantojāt savu Mans Rimi karti 
   • Auditācijas pieraksti, kad Jūs piekļūstat savam Mans Rimi profilam.
   Lai izpildītu līgumu ar Jums Skatīt sadaļu "Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?"

   Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus un citas Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs pēc vispārīga principa vai ar īpašu algoritmu palīdzību analizējam Jūsu sniegtos personas datus un Jūsu pirkuma datus (t.i., iepriekš minētos pirkuma datus). Mūsu veiktās darbības nerada Jums nekādas tiesiskas sekas, kā arī būtiski neietekmē Jūs līdzīgā veidā. 
   Lielākajā daļā gadījumu automatizēta lēmumu pieņemšana ir balstīta tikai uz vispārīga principa, ko piemēro visiem Mans Rimi lojalitātes programmas dalībniekiem. Tas nav balstīts uz Jūsu vēlmēm, uzvedību vai līdzīgiem atribūtiem, un, lai nodrošinātu šādas priekšrocības, mēs neprognozējam vai neizvērtējam nekādus Jūsu uzvedības vai individuālo vēlmju aspektus.
   Piemēram, automatizēta lēmumu pieņemšana tiek izmantota, piešķirot Jūsu Mans Rimi kartei attiecīgo Mans Rimi naudas daudzumu, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā Jūsu transakcijas summu un iegādātās preces. Pamatojoties un vispārīgo principu, ka Mans Rimi nauda netiek piešķirta iegādājoties alkoholu, sistēma automātiski atpazīst šādas preces pirkuma grozā un neiekļauj tās Mans Rimi naudas aprēķinā. Ņemot vērā Jūsu ievadīto dzimšanas datumu, mēs nosakām, kad mūsu ieviestie dzimšanas dienas ieguvumi ir Jums piemērojami. 
   Lai mēs varētu piedāvāt Jums personalizētus piedāvājumus (un dažreiz arī citu priekšrocību gadījumā), mums ir nepieciešamas Jūs profilēt, t. i, izmantot īpašus algoritmus, lai analizētu Jūsu vēlmes, uzvedību vai līdzīgus atribūtus. 
   Piemēram, īpaši algoritmi analizē Jūsu iesniegtos personas datus (dzimumu, dzimšanas datumu utt.) un Jūsu iepirkšanās darījumus (pirkuma veikšanas vieta, iegādātās preces u. c.), lai izveidotu tikai Jums pielāgotus personalizētos piedāvājumus. 
   Tā kā personalizētie piedāvājumi un citas priekšrocības ir Mans Rimi lojalitātes programmas būtība un pamatmērķis, Jūs nevarat piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā, ja nevēlaties, lai attiecībā uz Jums tiek pieņemti automatizēti lēmumi, tajā skaitā, ja nevēlaties, lai Jūs tiekat profilēts.
    

    

  • Tiešais mārketings

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, lai nosūtītu Jums personalizēto un attiecīgo informāciju, kā arī piedāvājumus uz Jūsu izvēlētajiem saziņas kanāliem: vēstules, īsziņas, e-pasta vēstules, sociālie tīkli. 
   Lūdzu, ņemiet vērā, ja izvēlaties saņemt tiešo mārketingu ar sociālo tīklu starpniecību, mēs izmantosim Jūsu mobilā tālruņa numurus vai e-pastu, lai sasniegtu Jūs sociālajos tīklos.

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   • Vārds
   • E-pasts
   • Mobilā tālruņa numurs 
   • Sociālais tīkls
   • Mājas adrese 
   • Personas dati, kas norādīti sadaļā “Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana”
   Jūsu piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums tiešā mārketinga informāciju.
  • Loterijas

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu loterijas, ja esat paudis vēlmi tajās piedalīties. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izsniedzot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.
   Informējam, ka, paužot vēlmi piedalīties loterijās, Jūs piekrītat, ka Jūsu Mans Rimi karte tiks iekļauta mūsu un mūsu piegādātāja rīkotajās automātiskajās loterijās bez papildu paziņojuma Jums. Informācija par piegādātājiem, kas rīko automātiskās loterijas un  kuriem mēs nododam dažus Jūsu personas datus (piemēram, Mans Rimi kartes numurs vai Jūsu kontaktinformācija), ir pieejama šeit. Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstību gadījumā tās izsniegšana tiks atteikta.


   Lasiet vairāk par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jūs piedalāties loterijās.

  • Statistiskie un tirgus izpētes nolūki

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sagatavotu ziņojumus un statistiku, lai uzraudzīt, izvērtēt, uzlabot un paplašināt mūsu pakalpojumus. Šādiem nolūkiem mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši norādīt uz Jums kā konkrētu personu.

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   • Dzimšanas gads un mēnesis
   • Dzimums
   • Pilsēta
   • Valsts
   • Pasta indekss
   • Vēlmes un citi iestatījumi, kurus izvēlējāties savā Mans Rimi profilā
   • Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati
   • Informācija par vietām, kur izmantojāt savu Mans Rimi karti 
   Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu likumīgās intereses uzlabot un paplašināt mūsu pakalpojumus.
    

   Tik ilgi, kamēr tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu īstenot mūsu likumīgās intereses.

    

  • Informācijas drošības nolūki

   Mēs veicam lietotāja darbību auditācijas pierakstus. Mēs apkopjam un saglabājam informāciju, kad Jūs (vai, pamatojoties uz Jūsu lūgumu, mēs) piekļūstat Jūsu Mans Rimi profilam, veicat izmaiņas datos vai veicat citas darbības Mans Rimi lojalitātes programmas ietvaros. Tas tiek veikts ar mērķi  identificēt iespējamos draudus, krāpšanu vai nelikumīgas darbības, kā arī lai saglabātu konsekvenci un aizsargātu sistēmas un datus, lai netiktu veiktas neatļautas izmaiņas. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses nodrošināt informācijas drošību.

 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?
  • No Jums

   Mēs apstrādājam personas datus, ko Jūs mums sniedzat, piemēram, kad reģistrējaties kā Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieks, sazināties ar mums, izmantojot Mans Rimi karti vai mūsu platformas.

 • Personas datu izpaušana
  • Pakalpojumu sniedzēji

   Mēs varam izpaust Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram: 
   •    datu centra pakalpojumi;
   •    informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi;
   •    klientu datu analīze un personalizētu piedāvājumu izveides pakalpojumi; 
   •    tiešā mārketinga paziņojumu izsūtīšanas pakalpojumi;
   •    ar lojalitātes programmas mārketinga aktivitātēm saistīti pakalpojumi;
   •    tīmekļa/mobilo aplikāciju izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi.
   Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

  • Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas

   Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses – celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

  • Loteriju organizētāji

   Mēs varam nodot dažus Jūsu personas datus (piemēram, Mans Rimi kartes numuru, Jūsu kontaktinformāciju) mūsu sadarbības partneriem, kuri rīko automātiskās loterijas, kurās Jūs esat izteicis vēlmi piedalīties. Par šādām loterijām varat lasīt sadaļas "Kādas personas datu kategorijas mēs apkopojam un kāpēc" apakšsadaļā "Loterijas".

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

   Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

   Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti lojalitātes sistēmā tik ilgi, kamēr piedalāties Mans Rimi lojalitātes programmā vai attiecīgajā tās daļā. 
   Ja neesat izmantojis savu Mans Rimi karti pirkumiem 1 (vienu) nepārtrauktu gadu, pēc 1 (viena) gada perioda beigām un kad būs beidzies visas uzkrātās Mans Rimi naudas un digitālo uzlīmju derīguma termiņš, Jūsu Mans Rimi karte tiks bloķēta un visi ar Jums saistītie personas dati tiks nekavējoties drošā veidā dzēsti vai anonimizēti, lai Mans Rimi karti vairs nevarētu saistīt ar Jums.

 • Jūsu tiesības

   Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. 

  • Piekļuve personas datiem

   Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Jūs varat ielogoties Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā) jebkurā laikā, lai redzētu konkrēto informāciju, kas mums ir pieejama par Jums, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, Jūsu uzkrāto Mans Rimi naudu, Jūsu personalizētos piedāvājumus u. c.

  • Personas datu labošana

   Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Atsevišķu informāciju par sevi varat atjaunināt, ielogojoties savā Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram.

  • Piekrišanas atsaukšana

   Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Iebildums pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

   Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga, ielogojoties savā Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram. 

  • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

   Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Dzēšana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. 

  • Apstrādes ierobežošana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu dalību Mans Rimi lojalitātes programmā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Datu pārnesamība

   Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šī tiesība ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

   Ja Jums rodas  kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
   Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

   Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
   SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029 
   Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
   Tālruņa numurs: +371 67045409
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

   Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija
   Tālruņa numurs: + 371 80000180
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com 

   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
   E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com 
   Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.