Pasūtījuma kataloga privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mēs veicam atbilstošus  pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī  iecēluši datu aizsardzības amatpersonu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību. 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.  Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus, kad veicat pasūtījumu mūsu pasūtījumu katalogā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ
  • Lai identificētu Jūs izsniedzot pasūtījumu

   Mēs izmantojam Jūsu vārdu, lai spētu Jūs identificēt, kad būsiet ieradies pēc Jūsu pasūtījuma. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt pasūtījumu.
    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   Vārds Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumu ar Jums Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

  • Lai apstiprinātu pasūtījumu un, ja nepieciešams, sazinātos ar Jums, lai precizētu pasūtījumu

   Mēs izmantojam Jūsu telefona numuru, lai apstiprinātu Jūsu pasūtījumu un sazinātos ar Jums, ja saistībā ar Jūsu pasūtījumu ir radušies papildus jautājumi. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet veikt pasūtījumu no mūsu pasūtījumu kataloga.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   Mobilā tālruņa numurs Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumu ar Jums Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

 • No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

   No Jums

   Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kad veicat pasūtījumu no mūsu pasūtījumu kataloga.

 • Personas datu izpaušana
  • Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

   Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam  nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 • Kur mēs apstrādāja Jūsu personas datus?

   Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

   Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 24 mēnešus no pasūtījuma veikšanas dienas.
   Kad šis periods būs beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus.

 • Jūsu tiesības

   Tiesību akti  datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  • Piekļuve personas datiem

   Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. 

  • Personas datu labošana

   Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums tos izlabot.

 • Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.
  • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

   Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Izdzēšana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Apstrādes ierobežojums

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Datu pārnesamība

   Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko varu sazināties, ja man rodas jautājumi?

   Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
   Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

   Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
   SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029, 
   Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
   Tālruņa numurs: +371 67045409
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

   Klientu servisa centra kontaktinformācija
   Tālruņa numurs: + 371 80000180
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com 

   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
   E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com 
   Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.