My Rimi aplikācijas testēšanas privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību. 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus Mans Rimi lietotnes beta versijas testēšana un atsauksmju sniegšana par pieredzi un gaidām.


Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

Anonīmu atsauksmju vākšana tiešsaistes aptaujā par Mans Rimi mobilās lietotnes lietošanas pieredzi un attīstības gaidām. 

Ja izlemjat izmēģināt Mans Rimi lietotni savā tālrunī, mēs nosūtīsim jums tiešsaistes aptaujas saiti uz to pašu e-pasta adresi. Mēs lūgsim jums atbildēt uz vairākiem jautājumiem par jūsu mobilās lietotnes lietošanas pieredzi un gaidām. Piedalīšanās aptaujā būs brīvprātīga. Jebkurā gadījumā aptaujas rezultāti būs anonīmi (t. i., tie nebūs saistīti ar konkrētu personu) un tiks izmantoti vienīgi statistikas un analītiskos nolūkos. Aptaujas rezultāti ļaus uzlabot Mans Rimi mobilo lietotni.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
E-pasts Jūsu piekrišana Skatīt sadaļu "Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

Personiska intervija vai grupas diskusija par Mans Rimi mobilās lietotnes lietošanas pieredzi un lietotnes attīstības gaidām.

Ja izlemsiet izmēģināt Mans Rimi lietotni savā tālrunī, pēc kāda laika uz to pašu e-pasta adresi mēs varētu nosūtīt ielūgumu piedalīties personiskajā intervijā vai grupas diskusijā par jūsu pieredzi, izmantojot Mans Rimi mobilo lietotni, un par to, ko jūs no tās sagaidāt. Piedalīšanās aptaujā, intervijā un diskusijā būs brīvprātīga. Dalība intervijā vai grupu diskusijā nebūs atkarīga no piedalīšanās vai nepiedalīšanās tiešsaistes aptaujā. Audioieraksts intervijas vai grupas diskusiju laikā var tikt izmantots, lai apkopotu atsauksmes. Ja Jūs piekritīsiet, kopsavilkumā tiks iekļauta informācija par jūsu dzimumu, vecuma un ienākumu diapazonu uz vienu mājsaimniecības locekli. Aptaujas rezultāti būs anonīmi (t. i., tie nebūs saistīti ar konkrētu personu) un tiks izmantoti vienīgi statistikas un analītiskos nolūkos. Rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu un pilnveidotu Mans Rimi mobilo lietotni.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

Vārds

E-pasts

Tālruņa numurs

Dzimums

Vecuma diapazons

Diapazons ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli

Audioieraksts intervijas laikā un kopsavilkums

Audioieraksts grupas diskusijā un kopsavilkums

Jūsu piekrišana Skatīt sadaļu "Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?"

Rimi dāvanu kartes pieņemšanas akts personām, kuras piedalīsies personiskajā intervijā vai grupas diskusijā par Mans Rimi mobilās lietotnes lietošanas pieredzi un attīstības gaidām.

Personām, kuras piedalīsies personiskajā intervijā vai grupas diskusijā, tiks piešķirta Rimi dāvanu karte. Izsniedzot šīs kartes, jums tiks lūgts parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktu. Nodošanas un pieņemšanas akts ir grāmatvedības dokuments, kas apstiprina saimniecisko darījumu (notikumu). Daži parakstītāja dati tiks ierakstīti darījuma pieņemšanas aktā. Ja jūs neparakstīsiet nodošanas un pieņemšanas aktu, jūs nevarēsiet saņemt Rimi dāvanu karti. 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

Vārds un uzvārds

Tālruņa numurs

Paraksts

Jūsu piekrišana Skatīt sadaļu "Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?"

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

Jūs

Mēs vācam jūsu iesniegtos personas datus, kurus jūs iesniedzat, piekrītot izmēģināt Mans Rimi mobilo lietotni, piekrītot piedalīties personiskajā vai grupas diskusijā un piekrītot pieņemt Rimi dāvanu karti.

Personas datu izpaušana

Pakalpojumu sniedzēji

Lai pareizi apkopotu atsauksmes par Mans Rimi mobilo lietotni, varam sniegt jūsu personas datus uzņēmumiem, kas nodrošina mūsu pakalpojumus. Piemēram, personiskās intervijas un grupu diskusijas palīdz rīkot labi pazīstami un uzticami aptauju pakalpojumu sniedzēji AC NIELSEN BALTICS. Šie uzņēmumi var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Turklāt tiem jāglabā jūsu personas dati saskaņā ar likumu un mūsu datu apstrādes līgumu.

Grupas uzņēmumi

Mans Rimi mobilā lietotne ir izstrādāta starptautiski Rimi Baltic grupas uzņēmumos, tādēļ SIA RIMI BALTIC varēs piekļūt personas datiem (reģistrācijas Nr. 40003592957, adrese: Rīga, Augusta Deglava iela 161, LV-1021).

Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

  Personas datu kategorijas Glabāšanas periodi
Anonīmu atsauksmju vākšana tiešsaistes aptaujā par Mans Rimi mobilās lietotnes lietošanas pieredzi un attīstības gaidām. E-pasta adrese Kamēr jūs piedalīsieties Mans Rimi lojalitātes programmā
Personiska intervija vai grupas diskusija par Mans Rimi mobilās lietotnes lietošanas pieredzi un lietotnes attīstības gaidām.

Vārds

E-pasts

Tālruņa numurs

Dzimums

Vecuma diapazons

Diapazons ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli

Audioieraksts intervijas vai grupas diskusijā laikā

Intervijas kopsavilkums

Grupas diskusijas vai intervijas laikā

Kamēs jūs piedalīsieties Mans Rimi lojalitātes programmā

Līdz grupas diskusijas vai intervijas beigām

5 gadi

5 gadi

5 gadi

30 dienas pēc intervijas vai grupas diskusijas

5 gadi

Rimi dāvanu kartes pieņemšanas akts personām, kuras ir piedalījušās personiskajā intervijā vai grupas diskusijā par Mans Rimi mobilās lietotnes lietošanas pieredzi un ierīču attīstības gaidām.

Vārds un uzvārds

Tālruņa numurs

Paraksts

Visas personas datu kategorijas desmit gadus

Jūsu tiesības

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. 

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums vai datu aizsardzības speciālistam rakstveida pieprasījumu.

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums vai datu aizsardzības speciālistam rakstveida pieprasījumu.

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums vai datu aizsardzības speciālistam rakstveida pieprasījumu.

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums vai datu aizsardzības speciālistam rakstveida pieprasījumu.

Apstrādes ierobežošana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums vai datu aizsardzības speciālistam rakstveida pieprasījumu.

Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums vai datu aizsardzības speciālistam rakstveida pieprasījumu.

Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029, 
Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
Tālruņa numurs: +371 67045409
E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

Klientu servisa centra kontaktinformācija
Tālruņa numurs: + 371 80000180
E-pasts: info.lv@rimibaltic.com 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com  
Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.