Single image

Rimi vīzija ir padarīt katru dienu mazliet vieglāku, tieši tāpēc mēs sniedzam praktisku palīdzību, draudzīgu roku un drošu plecu, uz kura atbalstīties gan dzīves priecīgajos, gan grūtajos brīžos.

 

Lai to īstenotu, esam izvēlējušies atbalstīt tās jomas un vajadzības, kas atvieglo dzīvi šodien, lai pavērtu ceļu lielākiem, nozīmīgākiem rītdienas darbiem un sapņiem. Rimi atbalsta šādas programmas:

Bērni un jaunieši

Šajā programmā Rimi atbalsta nevalstiskās organizācijas, cilvēku grupas, dienas centrus (atsevišķos gadījumos arī valsts vai pašvaldības pakļautībā esošus dienas centrus, kā arī valsts un pašvaldības iestādes), kas ikdienā strādā vai rīko aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām un/ vai bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Atbalstu var saņemt gan vienreizējam pasākumam, gan pasākumu kopumam, kas saistīti ar:

  •  - Dažādu prasmju, iemaņu un zināšanu apgūšanu un pilnveidošanu
  •  - Izglītojošām aktivitātēm par veselīgu dzīvesveidu (t.sk. ēst gatavošanu)
  •  - Aktivitātēm, kas saistītas ar veselības atgūšanu, uzlabošanu

* Rimi nesniedz atbalstu aktivitātēm, kas saistītas ar paaugstinātu risku un rada kaitējumu videi (piemēram, motorizētos sporta veidus), kā arī netiek atbalstīta dalība starptautiskās sacensībās un projektos.

Cilvēki ar īpašām vajadzībām

Lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām palīdzētu sekmīgāk integrēties sabiedrībā, Rimi atbalsta dažādu nevalstisko organizāciju (izņēmuma gadījumos arī valsts un pašvaldības institūciju) rīkotās aktivitātes šiem cilvēkiem.

Atbalstu var saņemt gan vienreizējam pasākumam, gan aktivitāšu kopumam, kas saistīti ar:

  •  - Aktivitātēm, kuru mērķis ir uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti
  •  - Izglītojošām aktivitātēm par veselīgu dzīvesveidu

* * Rimi nesniedz finansiālu atbalstu organizācijām, kuras lūdz atbalstu konkrētu cilvēku ārstēšanās izdevumu segšanai Latvijā un ārvalstīs.

Vides aizsardzība

Šajā programmā Rimi atbalsta dažādu nevalstisko organizāciju (izņēmuma gadījumos valsts un pašvaldības iestādes) organizētos pasākumus, kuru mērķis ir:

  •  - Izglītot sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem, piemēram, atkritumu šķirošanu
  •  - Īstenot dažādas aktivitātes, kas veicina vides aizsardzību

Kontakti saziņai ar Rimi Latvia sabiedrisko attiecību daļu, lai saņemtu atbalstu - pr@rimibaltic.com