Single image Single mobile image

Trauksmes cēlēju aizsardzība

 

Jūs varat brīvi izteikties!

ICA un RIMI svarīga ir atklāta un godīga komunikācija, kā arī spēja celt trauksmi par pārkāpumiem. Mūsu darbinieki, uzņēmējdarbības un sadarbības partneri un citi, kas ir daļa no Rimi uzņēmējdarbības, var atklāt iespējamās novirzes no likuma prasībām un brīdināt mūs par nopietniem pārkāpumiem, kas skar cilvēkus, mūsu organizāciju, sabiedrību vai vidi.

Ja jūs ziņojat, Rimi trauksmes cēlēju komanda rūpīgi izmeklēs ziņojumu un veiks pasākumus, lai novērstu pārkāpumus.

Jūs arī būsiet aizsargāts, piemēram:

  • Jūsu identitāte, ziņojums un turpmākā saziņa tiks saglabāta konfidenciāla.
  • Pat ja šajā kanālā izpaudīsiet Rimi konfidenciālo informāciju, komercnoslēpumu vai informāciju par privāto dzīvi, šāda izpaušana netiks uzskatīta par pārkāpumu.
  • Ja jūs ziņosiet, jūs būsiet pasargāts no atriebības.
  • Ja jūs to pieprasāt, iestāde jums var piešķirt trauksmes cēlēja statusu.

Tāpēc, runājiet, sakiet patiesību!

Ko jūs varat ziņot?

  • Trauksmes cēlēju pakalpojumu var izmantot, lai ziņotu par prettiesiskām darbībām, kas norādītas Trauksmes cēlēju aizsardzības likumā vai var radīt apdraudējumu sabiedrības interesēm (noziegumi, administratīvie pārkāpumi u.c.), kuras gatavo, izdara vai izdarījis Rimi, tā darbinieki vai uzņēmējdarbības partneri. (Ņemiet vērā, ka: personiska rakstura ziņojumi netiek izmeklēti.)
  • Lūdzam ziņot par šiem pārkāpumiem Rimi, ja par tiem uzzinājāt no esošajām vai bijušajām darba, līguma vai pirmslīguma attiecībām ar Rimi.
  • Lai izteiktu aizdomas, jums nav jābūt pierādījumiem. Tomēr visi ziņojumi ir jāiesniedz godprātīgi un jāsniedz patiesa informācija.

 

Kā un kam var ziņot?

Par pārkāpumiem varat ziņot Rimi iekšējam kanālam:

  • Pa e-pastu report.lv@rimibaltic.com.
  • Rimi esošajiem darbiniekiem – arī mutvārdos, tiekoties ar Rimi trauksmes cēlēju komandu. Saņemtos ziņojumus izmeklēs Rimi trauksmes cēlēju komanda, kuras sastāvā ir Iekšējā audita vadītājs un divi Juridiskās komandas locekļi (Juridiskās nodaļas vadītājs un jurists).
  • Ja ziņojat par Rimi trauksmes cēlēju komandas dalībniekiem vai ziņojuma darbības joma ir plašāka nekā vietējā Rimi darbība, varat ziņot par to ICA Gruppen kanālam. Ziņojumu var sniegt, izmantojot trauksmes cēlēju pakalpojumu, ko nodrošina ārējais pakalpojumu sniedzējs WhistleB (izmantojot saiti: https://report.whistleb.com/en/ICAGruppen), vai pa e-pastu Whistleblowing@ica.se. Šo ziņojumu izmeklēs ICA Gruppen trauksmes cēlēju komanda.

Kā izskatīsies izmeklēšana?

trauksmes celšanas izmeklēšana Rimi

Ja jums ir jautājumi, varat jautāt

Ja jums ir jautājumi vai vēlaties saņemt konfidenciālu konsultāciju, sazinieties pa to pašu e-pastu report.lv@rimibaltic.com. Rimi trauksmes cēlēju komanda konfidenciāli atbildēs uz jūsu jautājumiem.

Kā personas datus apstrādā?

Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar trauksmes celšanas privātuma politikā noteiktajiem noteikumiem, kas atrodami vietējās Rimi tīmekļa vietnes sadaļā Privātuma politika.

Statistika par ziņošanu vietējā Rimi trauksmes cēlēju kanālā
 

Gads 2022
Saņemto ziņojumu skaits 0
Ziņojumu skaits, kas izmeklēti kā trauksmes cēlēju gadījumi 0
Trauksmes cēlēju gadījumu skaits, par kuriem tika informēta iestāde 0