Lojalitātes programmas Mans Rimi noteikumi un nosacījumi

Spēkā no 01.11.2018.

Redakcija: 11

Pēdējais atjauninājums: 01.01.2024.

Saturs

1.Termini

2.Vispārīgie noteikumi

3.Programmas priekšrocības

4.Dalība programmā

5.Pušu tiesības un pienākumi

6.Nobeiguma nosacījumi

E-komercijas pielikums

1.Termini

1.1.RIMI AS Rimi Eesti, reģistrācijas Nr. 10263574, juridiskā adrese: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae Parish, 75301, Harju County, Estonia ; SIA Rimi Latvia, reģistrācijas numurs 40003053029, adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija; UAB RIMI LIETUVA , reģistrācijas Nr. 123715317, juridiskā adrese: Spaudos g. 6-1, LT05132 Vilnius, Lithuania.

1.2. RIMI ONLINE – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.rimi.lv, www.rimi.ee, www.rimi.lt, ko klients izmanto pasūtījumu veikšanai.

1.3. ProgrammaMans Rimi lojalitātes programma, kuru RIMI piedāvā saviem klientiem.

1.4. Noteikumi un nosacījumi – šis dokuments. Noteikumi un nosacījumi nosaka tiesības, pienākumus un citus noteikumus, kas saistīti ar Programmu.

1.5. Dalībnieks – RIMI klients, kas piedalās Programmā saskaņā ar Mans Rimi lojalitātes programmas Noteikumiem un nosacījumiem.

1.6. Karte – Fiziska vai virtuāla Dalībniekiem izsniegtā Mans Rimi karte, kas nodrošina dalību Programmā un Programmas sniegto priekšrocību un pakalpojumu izmantošanu.

1.7. Programmas mājaslapa – RIMI tīmekļa vietne, kas veltīta Programmai un atrodas tīmekļa adresē: Igaunija: https://www.rimi.ee/sinu-rimi/miks-liituda-sinu-rimi-programmiga; Latvija: www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas; Lietuva: https://www.rimi.lt/mano-rimi/mano-rimi-lojalumo-programa.

1.8. Rimi profils – Dalībnieka personiskais konts Programmas mājaslapā.

1.9.Kiosks– elektroniska ierīce, kas pieejama lielākajā daļā RIMI veikalu un galvenokārt ir novietota blakus ieejas vārtiem.

1.10.Mobilā lietotne– bezmaksas mobilā lietotne, kas ir izveidota, lai sniegtu ērtāku un vienkāršāku iepirkšanās pieredzi. Lietotne ir pieejama tādās lietotņu izplatīšanas platformās kā App Store un Google play store.

1.11. Partneris – RIMI biznesa partneris, kurš sadarbojas ar RIMI Programmas ietvaros un piedāvā Dalībniekiem dažādas priekšrocības.

1.12. Privātuma politika – informācija par Dalībnieka personas datu apstrādi. Privātuma politika ir pieejama Programmas mājaslapā un Rimi kioskā.

1.13.E-komercijas pielikums– papildu pielikums Noteikumiem un nosacījumiem, kas nosaka detalizētus tiešsaistes tirgus pakalpojumu sniegšanas noteikumus Dalībniekam un pušu papildu pienākumus.

2.Vispārīgie noteikumi

2.1.Šie Noteikumi un nosacījumi veido līgumu starp RIMI un Dalībnieku par personalizētiem piedāvājumiem, tostarp personalizētiem ieteikumiem, un citām priekšrocībām un pakalpojumiem, kuras RIMI ir pienākums nodrošināt Dalībniekam, un Dalībniekam ir tiesības saņemt saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2.2.Šie Noteikumi un nosacījumi veido līgumu, kas ir atsevišķs no citiem darījumiem, kas var būt noslēgti starp RIMI un Dalībnieku, ieskaitot, bet ne tikai, ja Dalībnieks iegādājas preces no RIMI.

2.3.Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka galvenās pušu tiesības un pienākumus, un citus attiecīgus noteikumus. Uzsākot dalību Programmā, RIMI klients noslēdz līgumu ar RIMI ar turpmāk minētajiem Noteikumiem un nosacījumiem. Pirms dalības uzsākšanas Programmā RIMI klients tiek iepazīstināts Noteikumiem un nosacījumiem, un pirms kļūšanas par Dalībnieku, tam ir brīva izvēle tiem piekrist vai nepiekrist.

2.4.Lai gan saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem Dalībniekam tiek nodrošinātas vairākas priekšrocības, galvenā priekšrocība ir “Personalizēti piedāvājumi un personalizēti ieteikumi”. Tādēļ, šo Noteikumu un nosacījumu pamatojums, būtība un galvenais mērķis ir RIMI personalizētu piedāvājumu un personalizētu ieteikumu nodrošināšana Dalībniekam, balstoties uz aspektiem, kas saistīti ar Dalībnieku. Dažas Noteikumu un nosacījumu daļas var tikt piemērotas tikai tad, ja Dalībnieks izvēlas izmantot noteiktu pakalpojumu, piemēram, lai pasūtītu preces no RIMI ONLINE.

2.5.Lai izpildītu šos Noteikumus un nosacījumus, RIMI ir nepieciešams profilēt Dalībnieku, t. i., automatizētā veidā apstrādāt Dalībnieka personas datus un izmantot tos, lai izvērtētu noteiktus personiskus aspektus, kas saistīti ar Dalībnieku, kā turpmāk noteikts šajos Noteikumos un nosacījumos un Privātuma politikā.

2.6.RIMI ir tiesības mainīt šos Noteikumu nosacījumus vai pilnībā vai daļēji pārtraukt Programmu. RIMI paziņos par izmaiņām vai Programmas pārtraukšanu paziņojumu veidā Programmas mājaslapā un (vai) Rimi kioskā, un (vai) RIMI veikalos, un (vai) Mobilajā lietotnē un (vai) e-pasta formā katram Dalībniekam un lūgs Dalībniekam iepazīties ar izmaiņām. Ja tiek mainīts tikai E-komercijas pielikums, RIMI informēs tikai tos Dalībniekus, kuri ir izmantojuši RIMI ONLINE un tādējādi uz kuriem tieši attiecas E-komercijas pielikuma noteikumi.

2.7.Privātuma politika veido neatņemamu šo Noteikumu un nosacījumu daļu un tā tiks uzrādīta RIMI klientam pirms dalības uzsākšanas Programmā. Dalībnieka dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo Noteikumu un nosacījumu izpildi. Uzsākot dalību programmā, Dalībnieks apliecina, ka viņš/ viņa ir iepazinies ar Privātuma politiku.

2.8.Ar šo RIMI informē Dalībnieku, ka dažas šajos Noteikumos un nosacījumos izmantotās definīcijas var atšķirties no definīcijas, kas skaidrotas E-komercijas pielikumā, pat ja tās ir definētas identiski. E-komercijas pielikuma un šo Noteikumu un nosacījumu izpratnē jebkura pretruna ir jāinterpretē kontekstā ar šo Noteikumu un nosacījumu konkrētu sadaļu, kurā tiek lietots definētais termins.

3.Programmas priekšrocības

RIMI sniedz Programmas Dalībniekam šādas priekšrocības:

3.1. Personalizēti piedāvājumi un personalizēti ieteikumi

a) Kas tas ir?

Personalizēto piedāvājumu un personalizēto ieteikumu priekšrocība ir galvenais Programmas ieguvums.

Personalizētie piedāvājumi un personalizētie ieteikumi ir individuālie piedāvājumi, kas ir pieejami Dalībniekam, pamatojoties uz viņa sniegtajiem datiem un datiem, kurus RIMI izsecina no Dalībnieka uzvedības (piem., iepirkšanās vēsture, Kartes izmantošanas vietas utt.).

Personalizēto piedāvājumu ietvaros Dalībniekam tiek piedāvāta atlaide konkrētai precei vai preču grupai, kas tiek pārdota RIMI veikalos. Personalizēto ieteikumu ietvaros Dalībniekam tiek atgādināts un tiek piedāvāts izmantot citas Dalībniekam pieejamās Programmas priekšrocības.

b)Kā tas darbojas?

Personalizēto piedāvājumu un personalizēto ieteikumu biežumu nosaka RIMI un tie var laiku pa laikam mainīties. Piemēram, personalizētie piedāvājumi var mainīties katru otrdienu un var būt derīgi līdz nākamajai pirmdienai.

Aktuālos personalizētos piedāvājumus un personalizētos ieteikumus Dalībnieks var redzētRimi profilā.

Pēc Dalībnieka izvēles Dalībnieks var saņemt informāciju par personalizētiem piedāvājumiem un personalizētiem ieteikumiem pa e-pastu. Tādā gadījumā Dalībniekam ir jāizsaka vēlme saņemt piedāvājumus e-pastā savā Rimi profilā (sadaļā “Kā vēlies saņemt ziņas no Rimi?”).

Lai varētu izmantot personalizētus piedāvājumus, Dalībniekam katru nedēļu jāaktivizē personalizētie piedāvājumi kādā no šādiem veidiem:

i. jānovelk Karte Rimi kioskā kādā no RIMI veikaliem;

ii. jāpieslēdzas Mobilajai lietotnei,

iii. jāatver personalizētie piedāvājumi e-pastā,

iv. jāpieslēdzas Rimikontam vai Rimitiešsaistes veikalam.

3.2.Mans Rimi nauda

a)Kas tas ir?

Mans Rimi nauda ir atlaide, kuru Dalībnieks uzkrāj savā kartē, veicot pirkumus, ja Dalībnieks ir izmantojis savu Karti konkrētā pirkuma laikā, novelkot to pie samaksas veikšanas vai veicot pirkumu RIMI ONLINE.

b) Kā Dalībnieks var uzkrāt Mans Rimi naudu?

Par katru pirkumu Dalībnieks iegūst Mans Rimi naudas vienības, kuru vērtība atbilst 1% no pirkuma summas. Vienas Mans Rimi naudas vienības vērtība atbilst 0,01 EUR (viens cents).

Mans Rimikarteslietotājs var papildus iegūt Mans Rimi Līmeni, pamatojoties un izpildot papildu nosacījumus.

Mans Rimi” Līmenis ir Dalībnieka iegūts individuāls Līmenis, pamatojoties uz iztērēto pirkuma summu pēdējā pilna kalendārā mēneša laikā vai citiem Līmenim definētiem nosacījumiem un izņēmumiem. Informācija par “ Mans Rimi” Līmeņa nosacījumiem ir pieejama Rimiveikalos un (vai) Programmas mājaslapā, un (vai) Mans Rimi terminālī, un (vai) Mobilajā aplikācijā un (vai) informatīvajos izdevumos.

Iegūtais “Mans Rimi” Līmenis ir derīgs nākamo 1 kalendāro mēnesi.

Mans Rimi naudu var iegūt tikai gadījumā, ja kopējā iegādāto preču vērtība vienā pirkumā nav mazāka par 0,50 EUR (piecdesmit centiem). Ja pirkuma vērtība ir mazāka, tad Dalībnieks var nesaņemt Mans Rimi naudu par attiecīgo pirkumu.

Dalībnieks var iegūt Mans Rimi naudu arī, iegādājoties preces/pakalpojumus no Sadarbības partneriem vai izmantojot Partnera pakalpojumus citos noteiktos veidos, ja Dalībnieks ir uzrādījis savu Karti Partnera pārstāvjiem pirkuma brīdī vai ievadījis Kartes numuru norādītajā vietā, veicot pirkumu pie Partnera, vai ir izpildījis citas identifikācijas prasības. Šādā veidā iegūstamais Mans Riminaudas apmērs ir norādīts Rimiprofilā, Rimi kioskā un citos kanālos (konkrētā Partnera piedāvājuma aprakstā). Nopelnītā “Mans Rimi” nauda pie Partneriem netiek ieskaitīta Mans Rimi Līmeņu aprēķinā (ja tādi piemērojami).

Dalībnieks var nesaņemt Mans Rimi naudu, ja viņš/viņa pirkuma brīdī nav reģistrējis derīgu Karti.

Dalībnieks var nesaņemt Mans Riminaudu, iegādājoties RIMI dāvanu kartes, alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus (Lietuvā Mans Rimi naudu nevar iegūt arī, iegādājoties medicīnas preces, , bērnu tējas, lojalitātes (ar uzlīmi) kampaņas preces un iepirkumu maisiņus) vai iegādājoties trešo pušu pakalpojumus (piemēram, biļetes, priekšapmaksas kartes, loterijas biļetes), kas pieejami RIMI veikalos.

Informāciju par uzkrāto Mans Rimi naudas apmēru Dalībnieks var saņemt uz pirkuma čeka, uz pašapkalpošanās kases ekrāna pirkuma brīdī, RIMI ONLINE rēķinā, kā arī savā Rimi profilā.

c) Kā Dalībnieks var izmantot Mans Rimi naudu?

Dalībnieks var izmantot Mans Riminaudu, lai norēķinātos par pirkumiem RIMI veikalos, ieskaitot RIMI ONLINE. Mans Rimi naudu var izmantot, lai nosegtu pirkuma vērtību, kas atbilst Mans Riminaudas apmēram uz Kartes, ievērojot turpmāk norādītos ierobežojumus.

Neatkarīgi no uzkrātā Mans Rimi naudas apmēra uz Dalībnieka Kartes, Dalībnieks var nosegt ne vairāk kā 99% no pirkuma summas. Lai izmantotu Mans Rimi naudu, Dalībniekam pirms maksājuma veikšanas ir jāinformē RIMI veikala kasieris, jāizvēlas šāda opcija pašapkalpošanās kasē, veicot maksājumu, vai arī norādot summa veicot norēķinu RIMI ONLINE.

Dalībnieka iepriekš izvēlētā “Mans Rimi” naudas ziedojuma summa tiks dzēsta no Dalībnieka konta un ziedota labdarībai, katra mēneša pēdējā dienā plkst. 23.59. Dalībnieks jebkurā laikā pirms ziedojuma pārskaitīšanas no tā konta var mainīt uzstādījumus un apmēru, kas tiek ziedots un “Mans Rimi” nauda tiek dzēsta no Dalībnieka konta.

Dalībnieks nevar izmantot Mans Riminaudu, iegādājoties RIMI dāvanu kartes, alkoholiskos dzērienus , tabakas izstrādājumus vai iegādājoties trešo pušu pakalpojumus (piemēram, biļetes, priekšapmaksas kartes, loterijas biļetes), kas pieejami RIMI veikalos (Lietuvā Mans Rimi naudu nevar izmantot arī, iegādājoties medicīnas preces, bērnu tējas, lojalitātes (ar uzlīmi) kampaņas preces un iepirkumu maisiņus).

Mans Riminauda ir derīga 1 (vienu) gadu no dienas, kad tā saņemta Kartē. Tā Mans Rimi nauda, kas saņemta vispirms, būs tā, kuru izmantos brīdī, kad Mans Rimi nauda tiks izvēlēta kā maksājuma veids.

d)Mans Rimi nauda, kas uzkrāta citās valstīs

Dalībnieks var izmantot Karti ne tikai valstī, kurā tā izdota, bet arī citās Baltijas valstīs, un uzkrāt Mans Rimi naudu par pirkumiem, kas veikti šajās valstīs. Tomēr Mans Rimi naudu var izmantot tikai tajā valstī, kurā tā uzkrāta, piemēram, Mans Rimi nauda, kas saņemta par pirkumiem, kuri veikti Lietuvā, var tikt izmantota tikai Lietuvā.

3.3.Mans Rimi Grupa

a)Noteikums

Dalībnieks var izveidot grupu no citiem Dalībniekiem savā Rimiprofilā, pārliecinoties, ka šie Dalībnieki ir piekrituši kļūt par šādas grupas biedriem ( Mans Rimi Grupa).

b)Kā tas darbojas?

Mans Rimi Grupas biedri var kopīgi izmantot Programmas piedāvātās priekšrocības. Tas nozīmē, ka Mans Rimi Grupas biedri kopīgi uzkrāj Mans Rimi naudu, digitālās uzlīmes un izmanto personalizētos piedāvājumus. Katrs Mans Rimi Grupas biedrs var izmantot visu Mans Riminaudu vai digitālās uzlīmes, kuru uzkrājusi attiecīgā Mans RimiGrupa.

Kad Mans Rimi Grupai pievienojas jauns Dalībnieks, šis Dalībnieks pievieno savu uzkrāto Mans Riminaudu un sakrātās digitālās uzlīmes citiem Mans Rimi Grupas biedriem.

Mans Rimi Grupu var veidot ne vairāk kā 5 (pieci) dalībnieki (ieskaitot administratoru). Dalībnieks var būt tikai vienas Mans Rimi Grupas biedrs.

c) Mans Rimi Grupas izveidošana

Mans RimiGrupu var izveidot, veicot noteiktas darbības, kas norādītas Programmas mājaslapā vai Rimi profilā. Dalībnieks, kurš izveidojis Mans RimiGrupu, tiek uzskatīts par attiecīgās Mans Rimi Grupas administratoru. Tikai administrators var uzaicināt citus Dalībniekus pievienoties attiecīgajai Mans RimiGrupai. Administratora atbildība ir nodrošināt, ka katrs Mans Rimi Grupas biedrs ir piekritis kļūt par biedru pirms administrators apstiprina šīs personas dalību.

d)Mans RimiGrupas anulēšana

Tikai administrators var pārtraukt esošas Mans Rimi Grupas biedru dalību. Ja biedrs vēlas pamest Mans Rimi Grupu, biedram ir jālūdz administratoram izņemt to no attiecīgās Mans Rimi Grupas vai jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.

Gadījumā, ja Mans Rimi Grupa tiek anulēta, tad uzkrātā Mans Rimi nauda tiek vienādās daļās sadalīta starp Mans Rimi Grupas biedriem.

3.4.Dzimšanas un vārda dienas piedāvājumi

a)Noteikums

Dzimšanas un vārda dienā Dalībniekam tiek piešķirta īpaša atlaide RIMI veikalos. Vārda dienas īpašā atlaide ir spēkā tikai Dalībniekiem, kas reģistrēti no Latvijas.

b)Kā tas darbojas?

Noteiktu laiku pirms un pēc savas dzimšanas un vārda dienas Dalībnieks var iegādāties noteiktas preces ar atlaidi savā dzimšanas/vārda dienā.

Informācija par preču sarakstu, kurām tiek piemērota šāda atlaide, tās apmērs un dienu skaits, kad šī atlaide tiek piemērota, ir pieejama Programmas mājaslapā un var laiku pa laikam mainīties.

3.5.Partneru piedāvājumi

Sadarbības ietvaros starp Partneri un RIMI Partneris var piedāvāt Dalībniekiem īpašus piedāvājumus. Partneru saraksts laiku pa laikam var mainīties. Informācija par Partneriem un to piedāvājumiem ir pieejama Rimi profilā, Kioskā, Mobilajā lietotnē un citos kanālos.

3.6.Īpašas spēles un loterijas

Laiku pa laikam RIMI Dalībniekiem organizē dažādas spēles un loterijas. Informācija par pašreizējām spēlēm un loterijām ir pieejama RIMI mājaslapā.

3.7.Kartes izmantošanas statistikas pārskats

Rimi kontā Dalībnieks var redzēt informāciju par Kartes lietošanu. Dalībnieks var redzēt vēsturi pēc datuma un laika līdz 1 (vienam) gadam, gadījumos kad ir izmantota Karte – cik daudz naudas tas ir iztērējis RIMI un pie tā Partneriem (Partneriem – tikai par darījumiem, kuros tika norādīta Rimikarte vai kartes numurs), veikala nosaukums un atrašanās vieta, uzkrātās un iztērētās Mans Rimi naudas apmērs.

3.8. Digitālās uzlīmes

a)Noteikums

Digitālā uzlīme ir elektroniska uzlīme, kas tiek piešķirta Dalībniekam, veicot pirkumu RIMI veikalos noteiktā akcijas periodā, ja Dalībnieks ir izmantojis Karti attiecīgajā pirkumā.

b)Kā tas darbojas?

Laiku pa laikam RIMI organizē akcijas, kurās Dalībnieki, kuri izmanto Karti, var iegūt digitālo uzlīmi, ja tiek ievēroti norādītās akcijas nosacījumi. Uzlīmes tiek virtualizētas Dalībniekam uz Dalībnieka kartes, pamatojoties uz galīgo kvīts summu pēc visu atlaižu piemērošanas. Tiklīdz ir uzkrāts noteikts uzlīmju skaits, Dalībniekam tiek piešķirtas tiesības iegādāties noteiktu akcijas preci ar atlaidi.

Piemēram, ja akcijas noteikumos ir noteikts, ka Dalībniekam pienākas viena uzlīme pirkumiem, kas ir vienādi vai lielāki par 5 EUR, tad, veicot pirkumu par 10 EUR, Dalībniekam tiek piešķirtas divas uzlīmes.

Uzkrāto digitālo uzlīmju skaitu Dalībnieks var redzēt Rimi profilā.

Informācija par šādām akcijām un to nosacījumiem, kā arī precēm, kuras var iegādāties ar atlaidi, sakrājot nepieciešamo digitālo uzlīmju skaitu, atlaides apmērs un cita informācija pieejama RIMI veikalos, Mobilajā lietotnē un RIMI mājaslapā (Igaunija: https://www.rimi.ee/sinu-rimi/miks-liituda-sinu-rimi-programmiga; Latvija: www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas;Lietuva: https://www.rimi.lt/lipduku-akcija).

3.9.Būt informētam

Dalībnieks var izteikt vēlmi saņemt informāciju par piedāvājumiem, kampaņām, loterijām, personalizētiem piedāvājumiem, personalizētiem ieteikumiem, veikala atvēršanas piedāvājumiem un citu saistītu informāciju no RIMI pa dažādiem kanāliem (piemēram, īsziņā, e-pastā, push paziņojumā u.c.). Dalībnieks šo vēlmi var norādīt, reģistrējot Karti vai vēlāk Rimiprofilā.

Ja Dalībnieks vairs nevēlas saņemt paziņojumus un piedāvājumus, Dalībnieks var mainīt paziņojumu iestatījumus Rimi profilā, atverot Rimi profila iestatījumus un noklikšķinot uz paziņojumu veida, kuru Dalībnieks vēlas rediģēt. Rimi konta iestatījumiem var piekļūt, izmantojot šo saiti:

https://sso.onrimi.net/ Turklāt Dalībnieks var rakstīt iesniegumu RIMI vai datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu. RimiDPO@rimibaltic.com.

3.10.Pašskenēšanas risinājums

Dalībniekam, iepērkoties RIMI veikalos, ir iespēja izmantot pašskenēšanas risinājumu – proti, izmantot rokas skeneri vai Mobilo lietotni, lai vienlaicīgi skenētu un iepakotu preces, un norēķinātos par precēm, tās neizpakojot. Uz Pašskenēšanas risinājuma lietošanu attiecas atsevišķi noteikumi un nosacījumi, ar kuriem Dalībnieks tiek iepazīstināts pirms pirmās rokas skenera lietošanas reizes.

3.11.Tiešsaistes tirdzniecības vieta

Dalībniekam no 14 gadu vecuma ir iespēja lietot RIMI ONLINE ar Dalībnieka Rimi profilu. Lietojot RIMI ONLINE, tiek piemērots šo Noteikumu un nosacījumu papildu pielikums E-komercijai. RIMI ONLINE izmantošana nozīmē arī to, ka tiek apstrādāti papildu personas dati, lai sniegtu tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumus detalizētiem Privātuma politikā minētajiem mērķiem. Ja Dalībnieks izvēlas neizmantot RIMI ONLINE pakalpojumus un vienkārši piedalīties Programmā un izmantot citas priekšrocības, personas dati RIMI ONLINE vajadzībām netiks apstrādāti.

3.12.Digitālie čeki

Dalībnieki var izmantot digitālo čeku iespēju, piekrītot digitālo čeku saņemšanai Rimi profilā. Dalībniekam būs iespēja redzēt digitālo čeku Rimiprofilā, saņemt to uz e-pastu vai vēlāk atteikties no šīs funkcijas. Piekrišana šai funkcijai nozīmē, ka papīra čeks veikalā netiks izdrukāts. Digitālais čeks Rimiprofilā būs pieejams divus gadus.

3.13.Citas priekšrocības

Dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, kuras pieejamas laiku pa laikam. Informācija par papildu priekšrocībām ir pieejama RIMI veikalos un (vai) Programmas mājaslapā, un (vai) Rimi kioskā, un (vai) Mobilajā lietotnē, un (vai) informatīvajos izdevumos.

3.14.Katrai valstij īpaši piedāvājumi

Dalībnieki var baudīt un izmantot vairākas citas priekšrocības un piedāvājumus, kas ir specifiski valstij un kurus var izmantot tikai noteiktā valstī, kurā Dalībnieks veica reģistrāciju. Konkrētas valsts priekšrocības var apskatīt šeit:

Igaunijā: https://www.rimi.ee/sinu-rimi/miks-liituda-sinu-rimi-programmiga,

Latvijā: https://www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas ,

Lietuvā: https://www.rimi.lt/mano-rimi/mano-rimi-lojalumo-programa.

4.Dalība programmā

4.1.Reģistrācija

Programmā var piedalīties personas, kuras ir sasniegušas vismaz 14 gadu vecumu.

Lai uzsāktu dalību Programmā, RIMI dalībniekam vispirms ir jāiegādājas Karte RIMI veikalā. Kartes cena var laiku pa laikam mainīties. Vai arī, RIMI klients var bez maksas reģistrēt virtuālo karti Programmas mājaslapā vai Mobilajā lietotnē, izveidojot Rimi profilu, tādā gadījumā Dalībnieka karte būs pieejama Rimi, un Dalībnieks Karti var lietot, izmantojot Mobilo lietotni.

Pēc Kartes iegādes Dalībniekam tā ir jāreģistrē, lai varētu izmantot visas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos un nosacījumos.

Karti var reģistrēt Rimi kioskā un Programmas mājaslapā. Reģistrējoties Kartei, Dalībnieks izveido savuRimi profilu. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi par Kartes reģistrēšanu, Dalībnieks var jautāt palīdzību RIMI darbiniekiem, kas strādā RIMI veikalos, vai sazināties ar Klientu apkalpošanas centru.

Kartes reģistrācija tiek veikta, aizpildot reģistrācijas veidlapā visus obligātos laukus, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti (“*”). Informācijai jābūt precīzai. Ja Dalībnieks neaizpilda obligāti aizpildāmos laukus, Karte netiks reģistrēta. Ja Dalībnieks neaizpilda laukus, kuri nav obligāti, Karti joprojām var reģistrēt.

Dalībnieks tiks informēts par veiksmīgu Kartes reģistrāciju ar īpašu paziņojumu reģistrācijas procesa noslēgumā. Reģistrējoties Dalībnieks saņems e-pastu, kurā būs saite e-pasta verifikācijai, kas Dalībniekam jāizmanto e-pasta adreses apstiprināšanai. Reģistrāciju nevar pabeigt bez Rimi profilam izmantotā e-pasta apstiprināšanas. Ja Karte ir reģistrēta Kioskā, e-pasta vietā tiek piedāvāta tālruņa numura pārbaude. Ja Dalībnieks terminālī izvēlas tālruņa numura verifikācijas metodi, nevis e-pastu, tad e-pasta adrese un tās pārbaude joprojām tiks pieprasīta, ja un kad Dalībnieks centīsies piekļūt savam Rimi profilam.

Visu saistīto informāciju par Dalībnieka personas datu apstrādi Kartes reģistrācijas procesā un Programmas dalības ietvaros var izlasīt Privātuma politikā.

Tikai pēc veiksmīgas Kartes reģistrācijas saskaņā ar iepriekš paskaidroto procesu Dalībnieks varēs pilnībā izmantot visas Programmas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos un nosacījumos.

Ja Dalībnieks izmanto nereģistrētu Karti, tā joprojām var uzkrāt Mans Rimi naudu atbilstoši iepriekš minētajam procesam, kas norādīts 3.2. sadaļas b. apakšpunktā. Tomēr Dalībnieks nevarēs izmantot to un visas citas priekšrocības, kas norādītas šajos Noteikumos un nosacījumos.

Dalībniekam var būt tikai viena aktīva Karte.

4.2.Izmaiņas datos, kas norādīti reģistrācijas laikā

Dalībnieks var patstāvīgi izmainīt datus, kas norādīti Kartes reģistrācijas brīdī. To var izdarīt Kioskā, Rimi profilā, Mobilajā lietotnē un sazinoties ar Klientu apkalpošanas centru.

Dalībnieks nedrīkst mainīt vārdu, dzimšanas datumu un dzimumu, neiesaistot Klientu apkalpošanas centru. Lai veiktu izmaiņas šajos datos, Dalībniekam ir jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.

4.3.Kiosks

Kiosku var izmantot visi Dalībnieki, lai reģistrētu vai nomainītu Karti, apskatītu pieejamos personalizētos piedāvājumus, personalizētos ieteikumus, Partneru piedāvājumus un citas priekšrocības, uzkrātās Mans Rimi naudas apmēru, mēneša atlaides, digitālo uzlīmju skaitu, ziedotoMans Riminaudu labdarībai, u.c.

Dalībnieki var izmantot Rimi kiosku, novelkot Karti vai noskenējot kvadrātkodu ar mobilo telefonu, ja telefonā ir Mobilā lietotne.

Rimi kioskā Dalībnieks var piekļūt papildu informācijai (piemēram, izlabot profila datus) izejot drošības pārbaudi (piemēram, ievadot dzimšanas datumu).

Izmantojot Rimi kiosku, Dalībnieks var arī saņemt RIMI kuponus un atlaides. Šie piedāvājumi var laiku pa laikam mainīties. Rimi kioskā var apskatīt aprakstus par piedāvājumiem un to izmantošanas instrukcijas.

4.4.Rimi profils

Reģistrējot Karti, Dalībnieks izveido savu Rimi profilu, kas kopā vai atsevišķi ar reģistrēto Karti ir derīgs lietošanai Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Rimi profilu var izmantot visi Dalībnieki, lai piekļūtu informācijai par personalizētajiem piedāvājumiem, personalizētiem ieteikumiem un citām priekšrocībām, uzzinātu digitālo uzlīmju skaitu, Mans Rimi naudas bilanci, lietotu RIMI ONLINE utt., kā arī atjaunotu profila informāciju un veiktu izmaiņas iestatījumos pēc saviem ieskatiem.

Rimi profilam var piekļūt, izmantojot Programmas vietni, Kiosku un Mobilo lietotni.

Dalībnieks var izmantot Rimi profilu, lai pieteiktos ar Rimi profila akreditācijas datiem RIMI ONLINE un vajadzības gadījumā sniegtu nepieciešamo papildu informāciju.

4.5. Mobilā lietotne

Dalībnieks var piekļūt Programmas piedāvātajai funkcionalitātei un priekšrocībām Mobilajā lietotnē, ja Dalībniekam ir savs Rimi profils.

Mobilā lietotne ir izstrādāta, lai padarītu ikdienu nedaudz vienkāršāku, piedāvājot uzlabotu lietotāja pieredzi RIMI veikalos, kā arī sniegtu iedvesmu un padarītu iepirkšanās plānošanu ērtāku.

Mobilā lietotne ļauj Dalībniekam pārbaudīt aktuālos piedāvājumus un atlaides, atrast informāciju parRIMI veikaliem, receptēm, kā arī rediģēt Rimiprofila personisko informāciju, saziņas preferences u.c.

Mobilā lietotne attīstīsies arī turpmāk. Attīstība būs nepārtraukts process. Tādējādi tiks uzlabota pieredze un tiks attīstītas jaunas funkcijas, kamēr vismazāk izmantotās varētu tikt noņemtas.

4.6.Klientu apkalpošanas centrs

Dalībnieks var sazināties ar RIMI pārvaldītu Klientu apkalpošanas centru šādos veidos:

1. zvanot uz Klientu apkalpošanas centra tālruni,

2. rakstot e-pasta vēstuli uz oficiālo e-pasta adresi,

3. sazinoties ar RIMI pa pastu,

4. sazinoties ar RIMI sociālajos medijos vai citās platformās,

5. sniedzot atsauksmi Mobilajā lietotnē vai citās platformās.

Dalībnieks var sazināties ar Klientu apkalpošanas centru par jebkādiem jautājumiem, kas saistīti ar RIMI. Piemēram, Klientu apkalpošanas centrs var palīdzēt reģistrēt vai nomainīt Karti, atrisināt problēmas ar personalizētiem piedāvājumiem, utt. Ja Dalībnieks vēlas sazināties ar RIMI, lūdzu, sazinieties ar RIMI uzņēmumu Dalībnieka attiecīgajā valstī.

Pilns kontaktinformācijas saraksts visām valstīm:

Rimi Eesti Food AS:

Tālruņa numurs: + 372 6 056 333

E-pasts: klienditugi@rimibaltic.com

Adrese: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae Parish, 75301, Harju County, Estonia.

SIA Rimi Latvia:

Tālruņa numurs: + 371 80000180

E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

Adrese: A. Deglava iela 161, Riga, LV-1021, Latvija.

UAB Rimi Lietuva:

Tālruņa numurs: 8 800 29 000

E-pasts: info.lt@rimibaltic.com

Adrese: Spaudos g. 6-1, LT05132 Vilnius, Lithuania.

4.7. Kartes nozaudēšana vai sabojāšana

Ja Dalībnieks ir pazaudējis Karti, Dalībniekam nekavējoties jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.

Pēc paziņošanas pazaudētā Karte tiks uz laiku bloķēta bez nepamatotas kavēšanās.

Lai to paveiktu, Klientu apkalpošanas centra darbinieki pārbaudīs Dalībnieka identitāti, izmantojot pieejamos Dalībnieka datus.

Pēc tam, kad Karte tiks īslaicīgi bloķēta, Dalībniekam būs jāiegādājas jauna Karte un jānomaina vecā Karte atbilstoši 4.8. sadaļā noteiktajam. Nomaiņas rezultātā visa informācija, priekšrocības un Mans Rimi nauda, kas saistīta ar iepriekšējo Karti, tiks pārnesta uz jauno Karti.

Ja Dalībnieks nepaziņo Klientu apkalpošanas centram par Kartes nozaudēšanu, RIMI neuzņemas nekādu atbildību par tās izmantošanu, tajā skaitā par uzkrāto Mans Rimi naudu, līdz brīdim, kad Dalībnieks informē RIMI par nozaudēšanu.

Ja Karte ir bojāta vai Dalībnieks vienkārši vēlas nomainīt veco Karti ar jaunu, tad Dalībniekam ir jāizdara visas Kartes nomaiņas darbības, kas norādītas 4.8. sadaļā. Ja Kartei ir redzamas nolietojuma pazīmes, un nav konstatēti fiziski bojājumi, Dalībnieks var iegūt jaunu Karti bez maksas.

Īslaicīga Kartes bloķēšana nozīmē, ka Kartes izmantošana saskaņā ar Programmu ir pārtraukta līdz brīdim, kad tiek veiktas tālākas darbības. Šādā gadījumā Dalībnieks var pārnest īslaicīgi bloķētās Kartes priekšrocības vai datus uz jaunu Karti.

4.8. Kartes nomaiņa

Dalībnieks var nomainīt Karti uz jaunu, ja Dalībnieks tā vēlas. Šādā gadījumā Dalībniekam ir jāiegādājas jauna Karte un jāreģistrē Karte, lai varētu izmantot visas iepriekš norādītās priekšrocības, vai arī jāizveido virtuāls konts Programmas tīmekļa vietnē.

Pēc visas reģistrācijai nepieciešamās informācijas sniegšanas Programma identificēs Dalībnieku kā esošu lietotāju, un Dalībniekam tiks uzdots jautājums, vai Dalībnieks vēlas aizvietot esošo Karti. Dalībniekam ir jāsniedz tāda pati informācija, kādu Dalībnieks sniedza iepriekšējās Kartes reģistrācijas procesa laikā.

Pēc Dalībnieka apstiprināšanas uz Dalībnieka mobilo tālruni tiks nosūtīta īsziņa ar kodu, un Dalībniekam vajadzēs šo kodu ievadīt reģistrācijas procesa laikā. Verifikācijas kods ir derīgs 48 stundas. Ja Dalībnieks neievada saņemto verifikācijas kodu 48 stundu laikā, Dalībniekam jāsāk reģistrācijas process no jauna.

Pēc tam, kad kods ir pareizi ievadīts, Dalībnieka Karte tiks nomainīta un visa informācija, kas saistīta ar veco Karti, tiks nomainīta uz jauno Dalībnieka Karti.

Pēc Kartes aizvietošanas veco Karti nav iespējams atjaunot.

4.9.Dalības pārtraukšana Programmā

Dalībnieks var pārtraukt dalību Programmā šādos veidos:

1. uzrakstot iesniegumu brīvā formā vai zvanot uz Klientu apkalpošanas centru. Tiklīdz Klientu apkalpošanas centrs pārliecināsies par Dalībnieka identitāti, Dalībnieka karte tiks pilnībā bloķēta, un visi ar Dalībnieku saistītie dati tiks dzēsti vai padarīti neidentificējami.

2. neizmantojot Karti pirkumu brīdī 1 (vienu) kalendāro gadu pēc kārtas. Šādā gadījumā Karte tiks automātiski bloķēta, un visi ar Dalībnieku saistītie dati tiks dzēsti vai padarīti neidentificējami pēc tam, kad visai uz Kartes uzkrātajai Mans Rimi naudai un digitālajām uzlīmēm būs beidzies derīguma termiņš.

Dalībniekam ir jāiznīcina Bloķētā Karte.

Pilnīga Kartes bloķēšana nozīmē, ka visas ar Dalībnieku saistītās priekšrocības un dati tiks neatgriezeniski padarīti neidentificējami vai izdzēsti no Programmas un tiem vairs nevarēs piekļūt.

5.Pušu tiesības un pienākumi

Papildus pušu tiesībām un pienākumiem, kas norādīti citās šo Noteikumu un nosacījumu sadaļās, Pusēm būs arī šādas tiesības un pienākumi:

5.1.RIMI:

i. nodrošinās Programmas darbību atbilstoši šajos Noteikumos un nosacījumos norādītajam,

ii. nodrošinās Dalībniekam priekšrocības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem,

iii. ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus un nosacījumus,

iv. ievēros visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, izpildot savus uzdevumus, kas noteikti šajos Noteikumos un nosacījumos,

v. ir tiesības izslēgt Dalībnieku no Programmas, ja Dalībnieks pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus.

5.2. Dalībnieks:

i. sniegs tikai pareizus un precīzus datus, un nekavējoties atjaunos informāciju, ja tā mainās vai konstatētas kādas neprecizitātes,

ii. neļaus citām personām izmantot Karti un/vai Rimi profilu,

iii. izmantojot jebkādus un visus kanālus, objektus un tiesības, kas tiek piedāvātas ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ievēros likuma prasības un nepārkāps citu fizisku un juridisku personu tiesības,

iv. uzglabās Karti un aizsargās to pret augstas temperatūras, elektromagnētiskas ietekmes vai mehāniskiem bojājumiem. Karti jāuzglabā drošībā, atsevišķi no mobilajām ierīcēm, atslēgām, šķiltavām un citiem līdzīgiem priekšmetiem,

v. nekavējoties sazināsies ar Klientu apkalpošanas centru, ja Dalībnieks ir pazaudējis Karti,

vi. iznīcinās bloķēto Karti pēc dalības pārtraukšanas Programmā,

vii. ja Dalībnieks ir Mans Rimi Grupas administrators, Dalībnieks pārliecinās, ka katrs Mans Rimi Grupas biedrs ir piekritis būt par grupas biedru,

viii. vienmēr rīkosies godprātīgi,

ix. ļaunprātīgi neizmantos nevienu no priekšrocībām, kuras tiek piedāvātas Programmas ietvaros.

6.Nobeiguma nosacījumi

Šie Noteikumi un nosacījumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, no kuras Dalībniekam tiek sniegti pakalpojumi.

Visi strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai Programmu tiks risināti pārrunu veidā. Ja vienošanās nav panākta, tad strīdi tiks izskatīti tiesā saskaņā ar procedūru, kas noteikta tās jurisdikcijas tiesību aktos, kurā ir dibināts attiecīgais strīdā iesaistītais RIMI uzņēmums.

Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde atzīst kādu no šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem par pilnībā vai daļēji nepamatotu vai neizpildāmu, tad citas šo Noteikumu un nosacījumu sadaļas paliek spēkā esošas un saistošas.


E-komercijas pielikums

1.Termini

1.1. RIMIAS Rimi Eesti, reģistrācijas Nr. 10263574, juridiskā adrese: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae Parish, 75301, Harju County, Estonia ; SIA Rimi Latvia, reģistrācijas numurs 40003053029, adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija; UAB RIMI LIETUVA , reģistrācijas Nr. 123715317, juridiskā adrese: Spaudos g. 6-1, LT05132 Vilnius, Lithuania.

1.2. RIMI ONLINE – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.rimi.lv, www.rimi.ee, www.rimi.lt, ko klients izmanto pasūtījumu veikšanai.

1.3. ProgrammaMans Rimi lojalitātes programma, kuru RIMI piedāvā saviem klientiem.

1.4. Dalībnieks – RIMI klients, kas piedalās Programmā saskaņā ar Mans Rimi lojalitātes programmas Noteikumiem un nosacījumiem.

1.5. Klients

1.5.1. Dalībnieks vai cita fiziska persona, kas pasūta preces no RIMI; ir vismaz 14 gadus vecs un rīcībspējīgs, lai noslēgtu līgumattiecības ar RIMI,

1.5.2. Juridiska persona, kas pasūta preces no RIMI.

1.6. Rimi profils – Dalībnieka personiskais konts Programmas mājaslapā.

1.7. Programmas mājaslapa – RIMI tīmekļa vietne, kas veltīta Programmai un atrodas tīmekļa adresē: www.rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas.

1.8. Rimi ieteikumu programma – programma, kurā e-komercijas lietotāji var nopelnīt atlaižu kuponus vai citus bonusus, aicinot citus cilvēkus kļūt par jauniem Rimi e-komercijas klientiem. Pašreizējās priekšrocības var atrast šeit

EE: https://www.rimi.ee/epood/ee/Konto/rimi-soovitusprogramm

LV: https://www.rimi.lv/e-veikals/lv/mans-konts/atved-draugu

LT: https://www.rimi.lt/e-parduotuve/lt/paskyra/pakviesk-drauga

1.9. Piegāde – Klienta pasūtīto preču piegāde uz piegādes zonā esošo un Klienta pasūtījumā norādīto adresi.

1.10. Click & Collect – pasūtījuma izveides process RIMI ONLINE un saņemšana veikalā vai centralizētā saņemšanas punktā, kas norādīts pasūtījuma rekvizītos un/vai šajā E-komercijas pielikumā.

1.11. Piegādes zona — RIMI noteiktais teritoriālais apgabals, kurā RIMI var piegādāt preces pēc Klienta norādītās adreses. Ar jaunāko teritoriālo apgabalu var iepazīties šeit: Igaunija: https://www.rimi.ee/epood/ee/tarneviisid; Latvija: https://www.rimi.lv/e-veikals/lv/pirkumu-pieg%C4%81des-un-sa%C5%86em%C5%A1anas-veidi; Lietuva: https://www.rimi.lt/e-parduotuve/lt/pristatymo-budai.

1.12. E-komercijas pielikums – Lojalitātes programmas Mans Rimi noteikumu un nosacījumu un distances līguma neatņemama sastāvdaļa starp RIMI un Klientu un/vai Dalībnieku, kas attiecas uz RIMI ONLINE ar vai bez Rimi profila.

2.Vispārīgie noteikumi

2.1. Šis E-komercijas pielikums ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses noslēdz, pamatojoties uz Klienta pasūtījumu no RIMI ONLINE. Šajā E-komercijas pielikumā ietvertie pienākumi ir obligāti. E-komercijas pielikuma pārkāpums var tikt uzskatīts par pamatu distances līguma laušanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laiku.

2.2. Veicot pasūtījumu, Dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt E-komercijas pielikumam. Klientam nav atļauts veikt pasūtījumus RIMI ONLINE, ja klients nav izlasījis un piekritis E-komercijas pielikumam.

2.3. Visas ar RIMI ONLINE saistītās tiesības pieder RIMI, kas savas saimnieciskās darbības laikā piedāvā un pārdod preces Klientiem saskaņā ar šo E-komercijas pielikumu.

2.4. E-komercijas pielikums attiecas uz dažāda veida Klientiem, kā arī uz Dalībniekiem, kā noteikts Lojalitātes programmas Mans Rimi Noteikumos un nosacījumos.

3.Reģistrācija

3.1. Klients var izmantot RIMI ONLINE pakalpojumus un veikt pasūtījumu kā:

3.1.1. Reģistrēts klients:

i. izmantojot esošoRimiprofilu vai izveidojot Rimi profilu. Izveidojot Rimi profilu, klients kļūs par Dalībnieku un iegūs visas priekšrocības, kas izriet no Programmas,

3.1.2. Viesis:

i. sniedzot nepieciešamos personas datus pasūtījuma izpildei, neveidojot Rimi profilu.

3.1.3. Reģistrēts juridiskās personas konta lietotājs:

i. izveidojot Uzņēmuma kontu. Juridiskas personas konta lietotāji nevar izmantot klientu lojalitātes karšu piedāvājumu.

3.2. Klients ir atbildīgs par patiesas un precīzas informācijas sniegšanu un informācijas savlaicīgu atjaunošanu. Pēc reģistrācijas klients uzņemas pilnu atbildību par Rimi konta paroles neizpaušanu trešajām personām. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Rimiprofilu, ja vien netiek pierādīts, ka cita persona Rimi profilu ir izmantojusi nevis klienta vainas dēļ vai tas noticis RIMI vainas dēļ. Ja Rimiprofilu izmanto cita persona, RIMI uzskatīs, ka to izmanto klients. Ja klients pazaudēRimi profila pieteikšanās datus, klientam ir jāinformē RIMI par pieslēgšanās datu nozaudēšanu, zvanot vai sūtot e-pastu uz RIMI ONLINE pieejamo tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

3.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi un konta reģistrāciju (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, konta reģistrācijas apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana) tiks nosūtīti Klientam arī tad, ja Klients ir izvēlējies paziņojumus un piedāvājumus nesaņemt, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un lai informētu Klientu par pasūtījuma statusu.

3.4. Klients ir atbildīgs par pareizā pieslēgšanās veida izvēli pasūtījumu veikšanai (vai Klients ir pieslēdzies kā reģistrēts klients / viesis / reģistrēts juridiskas personas konta lietotājs) un tā pareizību. Pēc pasūtījuma veikšanas pasūtījuma rekvizīti par Klientu un sagatavotie rēķini nevar tikt mainīti.

4.Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

4.1. Preču cenas RIMI ONLINE ir norādītas EUR. Visas norādītās cenas ietver jebkāda veida pievienotās vērtības vai citus nodokļus. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Kopējā piegādes cenā var būt iekļautas piemaksas. Atkarībā no klienta izmantotās bankas, var tikt piemērotas bankas komisijas.

4.2. Ja kopējā pasūtījuma cena Latvijā 58,99 EUR, Igaunijā 59,99 EUR un Lietuvā 49,99 EUR vai mazāk, papildus pasūtījuma cenai klientam būs jāmaksā piegādes maksa par piegādes uz mājām pakalpojumu līdz 4,99 EUR atkarībā no izvēlētā piegādes laika. Piegādes maksa netiek piemērota, ja kopējā pasūtījuma cena ir virs 58,99 EUR Latvijā, 59,99 EUR, Igaunijā un 49,99 EUR Lietuvā.

4.3. Klienti var izvēlēties ātro piegādi ātrākai preču saņemšanai. Izvēloties ātro piegādi, klientam būs jāmaksā piegādes maksa, neatkarīgi no pasūtījuma rēķina summas.

4.4. Reģistrētie klienti (nav pieejams VIESU lietotājiem) var iegādāties pakalpojumu “Bezmaksas piegādes abonements”, kas par noteiktu fiksētu maksu ļauj klientam saņemt bezmaksas piegādi visiem pasūtījumiem virs 20 EUR uz noteiktu laiku (ieskaitot abonementa iegādes dienu). “Bezmaksas piegādes abonementu” var pievienot grozam RIMI ONLINE kases sadaļā. Šo maksu nevar atmaksāt, ja klients ir saņēmis vismaz 1 bezmaksas piegādi ar pirkuma vērtību 58,99 EUR Latvijā, 59,99 EUR Igaunijā un 49,99 EUR Lietuvā vai mazāk aktīvās abonēšanas mēneša laikā. “Bezmaksas piegādes abonements” tiek atmaksāts par visiem nākamajiem mēnešiem, kuriem nav bijusi vismaz 1 bezmaksas piegāde ar pirkuma vērtību 58,99 EUR Latvijā, 59,99 EUR Igaunijā un 49,99 EUR Lietuvā vai mazāk. Abonementa derīguma termiņš ir atkarīgs no klienta izvēlētā abonementa ilguma un ir redzams klienta profilā. Ātrajai piegādei nav piemērojams bezmaksas piegādes abonements.

4.5. Minimālā pasūtījumu vērtība Mājas piegādei un "Click & Collect" ir ne vairāk kā 20 EUR. Minimālo pirkuma vērtību iespējams apskatīt, veicot pasūtījumu RIMI ONLINE.

4.6. Klients varēs pievienot preces klienta pasūtījumam līdz brīdim, kad RIMI uzsāks pasūtījuma apstrādi. Šādi pasūtījumu papildinājumi juridiski tiek uzskatīti par atšķirīgu darījumu (pasūtījumu) ar tādu pašu piegādi kā sākotnējam pasūtījumam, kuram tiek veikti papildinājumi. Ja pasūtījuma papildināšana būs atļauta, klienta pasūtījumam būs aktīva poga “Pievienot pasūtījumam”. Ja klients pasūtījumam sāk pievienot preces, tās tiek uzskatītas par “pasūtītām” tikai tad, kad klients ir pabeidzis maksājumu par “pasūtījuma grozījumiem”. Klientam būs ierobežots laiks, lai pievienotu preces pasūtījumam, tiklīdz viņš būs uzsācis grozījumus. Atlikušais laiks būs redzams noteiktā taimerī.

Kad pasūtījuma grozījumi ir pabeigti, Klients saņems pasūtījuma apstiprinājumu, kurā norādītas pasūtījumam pievienotās preces.

4.7. RIMI ONLINE patur tiesības ierobežot maksimālo preču skaitu vienā pasūtījumā un ātro pasūtījumu saņemšanas laiku pasūtījumiem, kas satur Svētku mielastu produktus vai pasūtījumā ir vairumtirdzniecības pazīmes.

4.8. Alkoholisko dzērienu iegāde būs iespējama tikai pēc tam, kad klients būs apstiprinājis identitāti un vecumu ar kvalificētu elektroniskās autentifikācijas metodi (attiecas tikai uz pirkumiem, kas veikti Latvijā).

4.9. Sākotnējam pasūtījumam pieteiktie kuponi tiks piemēroti papildinājumiem, ja akcija ir aktīva. Atlaides vai kupona pievienošana tikai grozītajam grozam nav iespējama. Pēc piegādes RIMI nosūtīs klientam elektronisko attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniskais attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta. Latvijā tikai klientiem – juridiskām personām pasūtījuma apstiprinājums tiks nosūtīts kopā ar elektronisko avota dokumentu – elektroniski sagatavotu Avansa rēķinu. Elektroniskais attaisnojuma dokuments – Avansa rēķins ir derīgs bez paraksta.

4.10. Nav iespējams izveidot pasūtījumus, kas ir zem minimālās pasūtījuma summas. Klients var norēķināties par pasūtījumu, tikai izmantojot RIMI ONLINE norēķinu veidu izvēlnē pieejamos maksājuma veidus. Maksājums jāveic pirms preču saņemšanas.

Reģistrētie klienti var abonēt regulāru groza piegādi vai saņemšanu un saņemt preces pēc saskaņota piegādes grafika. Abonēšana iespējama veicot maksājumu ar karti un saglabājot kartes datus. Nākamie abonementa preču grozi tiek ģenerēti pamatojoties uz pasūtījumiem. Klients var pievienot vai noņemt preces, līdz brīdim, kad Rimi nav sācis pasūtījuma izpildi. Cena precēm tiek aktualizēta groza komplektēšanas brīdi uz pasūtījumu– 24h pirms piegādes/saņemšanas, ieskaitot piegādes maksu. Gadījumā, ja abonēšana ir ieplānota uz laika periodu, kurā nevar saņemt pasūtījumus, pasūtījuma laiks tiks pārcelts uz tuvāko iespējamo datumu un klientam tiks nosūtīta informācija. Klientam var būt vairāk nekā viens aktīvs abonements. Rimi patur tiesības ierobežot noteiktu preču vai kategoriju abonēšanas pakalpojumus.

4.11. RIMI dara visu iespējamo, lai pārdoto preču daudzums pēc svara atbilstu klienta pasūtījumam; tomēr, ņemot vērā dabiskās izmēra un svara atšķirības RIMI negarantē, ka savāktais preču daudzums sakritīs ar pasūtījumā norādīto summu; paredzamas dažas svara novirzes.

4.12. RIMI neuzņemas atbildību par pasūtīto preču svara nodrošināšanu. Cena pārdotajām precēm pēc svara tiks aprēķināta, izmantojot klienta norādīto svaru.

4.13. RIMI garantē, ka klientam netiks iekasēta papildu maksa, ja preču faktiskais svars pārsniegs pasūtījumā norādīto svaru. Ja piegādātās preces svars ir mazāks par pasūtījumā norādīto svaru, starpība starp piegādāto un pasūtīto summu tiks atmaksāta, izmantojot maksājuma veidu, kas tika izmantots, veicot pasūtījumu. Atmaksas tiks apstrādātas nekavējoties, taču var paiet vairākas darba dienas, līdz tās tiks parādītas klienta kontā.

4.14. Komplektēšanas maksa tiek piemērota Latvijā (atkarībā no groza izmēra) un Igaunijā (fiksēta cena). Komplektēšanas maksa sastāv no komplektēšanas un iepakošanas visam pasūtījumam. Maksu par komplektēšanas, rēķinā. Maksa par komplektēšanu netiek ņemta vērā, aprēķinot bezmaksas piegādes slieksni un minimālo grozu, izņemot Igauniju.

4.15. Lietuvā tiek piemērota komplektēšanas maksa, kas sastāv no iepakojuma (maisiņiem) visam pasūtījumam* (var ietvert vieglo plastmasas maisiņu izmaksas) **, papildu plastmasas maisiņu izmaksas*** un vienreizējās lietošanas plastmasas konteineru izmaksas. ****

*Klienta pasūtīto preču saņemšanai tiek izmantoti papīra maisiņi; saldētiem produktiem tiek izmantoti vieglie plastmasas maisiņi.

**Maksa tiek piemērota par vieglajiem plastmasas maisiņiem, kas nepieciešami fasētiem/nefasētiem pārtikas produktiem (izņemot ļoti vieglos plastmasas maisiņus, kuru biezums nepārsniedz 15 mikronus un kuri ir nepieciešami higiēnas nolūkos pārtikas produktu primārajam iepakojumam).

***Papildu plastmasas maisiņi tiek izmantoti, ja prece ir nestandarta izmēra un nepieciešams papildu iepakojuma materiāls, lai novērstu iespējamo pārtikas produktu saskari ar blakus esošajiem produktiem.

****Par vienreizlietojamiem plastmasas iepakojumiem nefasētiem pārtikas produktiem tiek piemērota papildu maksa.

5. Pēcapmaksas un priekšapmaksas norēķini juridiskām personām

5.1 Juridiska persona var pieteikties pēcapmaksas norēķinu limitam vai priekšapmaksas norēķinu metodei, aizpildot pieteikuma veidlapu Rimi e-veikalā profilā pēc pieslēgšanās Uzņēmuma kontā. Pieteikumu var iesniegt tikai vienu reizi, un tas ir derīgs valstī, kurā tas iesniegts.

5.2 Aizpildot pieteikuma veidlapu, Juridiskā persona piekrīt, ka iesniegtā informācija, tajā skaitā norādītie uzņēmuma pārstāvju dati tiks izmantoti pārbaudei un lēmumu izvērtēšanai. Juridiskā persona ir atbildīga informēt attiecīgās personas, ka viņu personas dati tiek iesniegti un tiks apstrādāti Rimi, kā arī iepazīstināt ar Privātuma politiku.

5.3 Pēc pieteikuma iesniegšanas 5 darba dienu laikā Rimi to izskatīs, lai apstiprinātu, precizētu vai noraidītu pieprasījumu. Rimi informēs Juridisko personu par pieņemto lēmumu pa e-pastu. Rimi ir tiesības nepieciešamības gadījumā (papildu jautājumi utt.) sazināties ar Juridisko personu pa e-pastu vai citā veidā, ja tāds ir norādīts pieteikumā. Izvērtēšanas laikā Rimi ir tiesības ievākt datus no ārējām uzņēmumu datu bāzēm un kredītu reģistriem, lai izvērtētu pieteikumā norādīto informāciju, kā arī minimizētu nemaksāšanas vai citus riskus u.tml.

5.4 Vērtējums tiks veikts un lēmums tiks pieņemts attiecībā uz iespējamību sadarboties ar Juridisko personu kā uzņēmumu. Atsevišķas pozīcijas un informācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām var tikt pārbaudīta, pamatojoties uz sankciju subjektu sarakstu, vai lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu.

5.5 Rimi patur tiesības noraidīt iesniegto pieteikumu vai pielāgot pēcapmaksas limitu un nesniegt nekādu informāciju par iemesliem.

5.6 Pēc pieteikuma izskatīšanas un apstiprināšanas (5.3. sadaļa) 3 darba dienu laikā Juridiskā persona saņems e-pastu, ar uzaicinājumu elektroniski parakstīt pieteikumu, un pēc tam, kad Juridiskā persona būs iesniegusi Rimi elektroniski parakstītu iesniegumu un tajā nebūs neatbilstību, 6 darba dienu laikā Rimi informēs Juridisko personu par apstiprinājumu sākt izmantot Juridiskai personai apstiprināto norēķinu metodi. Pieteikums kopā ar Noteikumiem un nosacījumiem, kā jaunie noteikumi un nosacījumi starp Juridisko personu un Rimi, stājas spēkā, kad Rimi ir informējis Juridisko personu par šajā punktā noteikto apstiprinājumu. Rimi ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Noteikumus un nosacījumus.

5.7 Piešķirtajam norēķinu veidam nav izbeigšanās termiņa, tomēr tas var tikt deaktivizēts kopā ar Uzņēmuma kontu, kas ir bijis neaktīvs 1 gadu, kā norādīts Noteikumu un nosacījumu 4.9.2. sadaļā.

5.8 RIMI patur tiesības koriģēt pēcapmaksas limitu, bloķēt vai atcelt to nemaksāšanas vai citu Noteikumu pārkāpuma gadījumā vai gadījumā, ja par Juridisko personu tiek saņemta negatīva finanšu informācija, un par lēmumu informēs Juridisko personu 10 dienas iepriekš, tikmēr RIMI ir tiesīgs limitu bloķēt. RIMI ir šajā punktā noteiktās tiesības veikt izmaiņas arī piešķirtajā pēcapmaksas vai priekšapmaksas norēķinu veidā, gadījumā, ja tiek saņemta informācija saistībā ar sankciju subjektu sarakstu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu. Ja Juridiskā persona nepiekrīt izmaiņām, Juridiskajai personai ir tiesības izbeigt pēcapmaksas vai priekšapmaksas metodi, atceļot to saskaņā ar šeit paredzētajiem noteikumiem (5.13. sadaļa) un izpildot visas maksājuma saistības.

5.9 Pēc tam, kad RIMI apstiprinājis un reģistrējis pieteikumu, Juridiskajai personai tiks piešķirts unikāls konta ID, izmantošanai norēķiniem izvēlētajā valstī. Juridiskajai personai ir jāievēro šādi maksāšanas noteikumi:

5.9.1 Juridiskajai personai saņemtie rēķini ir jāapmaksā 15 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, ja vien Juridiskā persona un Rimi nav rakstiski vienojušies par atšķirīgiem apmaksas noteikumiem. Tiklīdz maksājums ir saņemts, 2 darba dienu laikā atlikusī summa tiks koriģēta un būs pieejama nākamajiem pirkumiem.

5.9.2 RIMI dara visu iespējamo, lai katrs pasūtījums tiktu pilnībā izpildīts. Tomēr atsevišķu preču nepieejamības dēļ RIMI negarantē, ka piegādātajā pasūtījumā būs tieši tādas pašas preces, kas tika pasūtītas e-veikalā. Šādos gadījumos un, ja juridiskā persona pieprasa naudas atmaksu, summa tiks pievienota pieejamajam atlikumam 2 darba dienu laikā.

5.9.3 Ja maksājums netiek saņemts noteiktajos termiņos, Juridiskā persona maksā nokavējuma procentus 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru dienu pēc maksājuma termiņa beigām. RIMI ir tiesības piesaistīt parādu piedziņas uzņēmumu parādu piedziņas nodrošināšanai vai arī nodot RIMI prasījuma tiesības trešajām personām. Juridiskā persona sedz visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar parādu piedziņu (maksājumu administrēšana, pasta pakalpojumi, tiesas izdevumi u.c.), ko noteikusi attiecīgā piedziņas kompānija.

5.9.4 Juridiskai personai ir jāapmaksā rēķins par tajā norādītajām cenām bez tiesībām samazināt summu vai ieskaitīt maksājumus, pamatojoties uz pretenzijām vai pretprasībām.

5.10 Apstiprinātam priekšapmaksas norēķinam (un izpildot 5.6. sadaļu) sākotnējā Juridiskajai personai pieejamā summa būs 0. Pēc apstiprināšanas ir jāpieprasa priekšapmaksas rēķins, lai tas tiktu nosūtīts Juridiskajai personai (rēķins tiks nosūtīts 3 darba dienu laikā). Kad rēķins būs apmaksāts un apstrādāts no RIMI puses, pēc 2 darba dienām iemaksātā summa būs pieejama izmantošanai tiešsaistē.

5.11 Juridiskām personām, kuras izmanto rēķinu apmaksas metodi (pēcapmaksas limits vai priekšapmaksa), rēķins tiks izsūtīts pa e-pastu tajā pašā dienā, kad tiks piegādāts pasūtījums, un tas būs pieejams arī pasūtījumu vēsturē Uzņēmuma kontā.

5.12 Iegādātās preces nevar izmantot tālākai pārdošanai.

5.13 Lai atceltu piešķirto norēķinu metodi, Juridiskajai personai ir jāaizpilda un jānosūta RIMI klientu apkalpošanas centram saziņas veidlapa. Visi nesegtie rēķini ir jāapmaksā pirms piešķirtā norēķinu veida atcelšanas izmantošanas.

5.14 RIMI patur tiesības uz laiku vai neatgriezeniski atcelt norēķinu metožu iespēju juridiskajām personām kā tādu.

6.Klienta pasūtīto preču saņemšana un piegāde

6.1. RIMI dara visu iespējamo, lai katrs pasūtījums tiktu pilnībā izpildīts; tomēr atsevišķu preču nepieejamības dēļ RIMI negarantē, ka piegādātajā pasūtījumā būs tieši tādas pašas preces, kas tika pasūtītas tiešsaistē.

6.2. Iespējams, ka būs nepieciešams aizstāt preces, kuras tika pasūtītas. Klients, veicot pasūtījumu, var iebilst, vai pasūtīto preci (ja konkrētā prece nav pieejama) aizstāt ar citu preci. Ja Klients ir izvēlējies neaizstāt nepieejamās preces, pasūtījumā tiks iekļautas tikai pieejamās preces. Ja Klients pieļauj preces nomaiņu, RIMI darīs visu iespējamo, lai atrastu preces, kas (pēc RIMI domām) būs labākā alternatīva. Tomēr RIMI nevar garantēt, ka izvēlētā alternatīva noteikti attaisnos Klienta cerības.

6.3. Klients pirms pasūtījuma saņemšanas vai pirms piegādes tiks informēts par precēm, kuras klients saņems un to nomaiņu (ja tāda iespēja tika izvēlēta). Klientam būs tiesības atpakaļ atdot alternatīvo preci pasūtījuma nodošanas brīdī, (izņemot ātrās piegādes, kad klientam jāsazinās ar Rimi klientu servisu), un saņemt naudas atmaksu par nomainīto preci, izmantojot pasūtījuma veikšanas laikā pielietoto maksājuma metodi. Alternatīvu preču cena tiek aprēķināta saskaņā ar to preču cenu, kuras Klients sākotnēji izvēlējās. Ja piegādāto alternatīvo preču cena ir augstāka par sākotnēji izvēlēto preču cenu, RIMI garantē, ka no klienta netiks iekasēta papildu maksa. Ja piegādāto alternatīvo preču cena ir zemāka par sākotnēji izvēlēto preču cenu, Klientam tiek atmaksāta cenu starpība starp alternatīvajām un sākotnēji izvēlētajām precēm, izmantojot maksājuma metodi, kas tika izmantota, veicot pasūtījumu. Summa tiks atmaksāta nekavējoties; tomēr var paiet vairākas darba dienas, līdz summa tiks parādīta Rimi profilā.

6.4. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Klients norādījis, veicot pasūtījumu. RIMI piegādās Klienta pasūtījumu pie galvenās ieejas klienta norādītajā adresē vai vietā. Pēc pieprasījuma kurjers ienesīs pasūtījumu iekšā. Kurjers to nesīs uz konkrētu dzīvokļu kompleksa stāvu tikai tad, ja:

i. kurjeram ir Klienta piekrišana, un

ii. mūsu kurjers šādu pieprasījumu uzskata par drošu un praktisku. RIMI vienmēr patur tiesības piegādāt pasūtījumu pie adreses galvenās ieejas.

6.5. Pasūtījumiem uz uzņēmumu adresēm RIMI var piegādāt pasūtījumu uzņēmuma ēkas galvenās ieejas pirmajā stāvā, bet diemžēl RIMI nevar piegādāt pasūtījumu pie Klienta galda. Ja uzņēmumam ir kopīga reģistratūra, RIMI pasūtījumu var nogādāt reģistratūrā.

6.6. Lūdzam ņemt vērā, ka RIMI nodrošina preču piegādi tikai Piegādes zonā. Piegādes laiku Klients norāda, veicot pasūtījumu.

6.7. Pasūtījumi tiks izsniegti katru nedēļas dienu no 08.00 līdz 22.00 Latvijā un 09.00 līdz 21.00 piegādei uz mājām Igaunijā, Lietuvā. Tikai personām, kuras ir vismaz 18 gadus vecas, ir tiesības saņemt alkoholiskos dzērienus un enerģijas dzērienus (Lietuvā no 20 gadiem alkoholiskajiem dzērieniem; Igaunijā no 16 gadiem enerģijas dzērieniem).

6.8. Alkoholiskos dzērienus Klients var pasūtīt jebkurā laikā, taču šos produktus var piegādāt tikai no 08.00 līdz 22.00 Latvijā un no 10.00 līdz 22.00 Igaunijā, savukārt Lietuvā spēkā konkrētāks ierobežojums: no pirmdienas līdz sestdienai no 10.00 līdz 20.00 un no 10.00 līdz 15.00 svētdienās; 1. septembrī alkoholiskos dzērienus nevar piegādāt). Ja svarīgu un objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, nepārvarama vara vai saprātīgi neparedzami šķēršļi, kas ir ārpus RIMI un Klientu kontroles) piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par šīm stundām un pasūtījumā ir alkoholiskie dzērieni, alkoholiskie dzērieni paliks kurjeram un Klients saņems atmaksu par šīm precēm. Personai, kura ir vismaz 18 gadus veca (Lietuvā no 20 gadiem), piegādes brīdī būs jāuzrāda derīgs ID vai pase. Piegādājot preces ar vecuma ierobežojumu, RIMI ievēro “Domā 25“ politiku, tādēļ, ja preces saņemošā persona izrādīsies jaunāka par 25 gadiem, lūgsim personu apliecinošu dokumentu. Ja piegādes brīdī nebūs pieejams vecumu apliecinošs dokuments un nebūs personu, kas ir vismaz 18 gadus vecas (Lietuvā no 20 gadiem), preces paliks pie kurjera. Gadījumā, ja pasūtījums tiek piegādāts klienta norādītajā laikā, bet norādītajā adresē nav neviena, kas saņemtu pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs jāsazinās ar RIMI Klientu centru, lai vienotos par jaunu piegādes laiku vai saņemtu pasūtījumu noteiktā veikalā.

6.9. Šādos gadījumos, ja RIMI ir jāatdod atpakaļ pasūtījums, Klientam var tikt piemērota papildu maksa, ja kurjers ir mēģinājis piegādāt pasūtījumu Klienta norādītajā laikā.

6.10. Lai gan RIMI dara visu iespējamo, lai Klienta pasūtījums tiktu piegādāts norādītajā laikā, RIMI neuzņemas atbildību par pilnīgu vai daļēju novirzi no norādītā piegādes laika, ja šī novirze radusies klienta vainas vai citu neizbēgamu apstākļu dēļ.

6.11. Klients var mainīt piegādes veidu, līdz Rimiuzsāks pasūtījuma apstrādi.

6.12. Ja Klients izvēlēsies lētāku piegādes veidu, nauda tiks atmaksāta. Ja klients izvēlēsies dārgāku piegādes veidu, piemēram, “Click & Collect” (vai kurš ir dārgāks vai lētāks atkarībā no atlaidēm), no Klienta tiks iekasēta papildu maksa un izmaiņas tiks apstiprinātas tikai pēc apmaksas veikšanas.

6.13. Ja Klients ir pieteicis kuponu piegādes veidam vai veikalam, Klients nedrīkst mainīt piegādes veidu.

7.Kvalitātes garantija un atbildība

7.1. RIMI vienmēr centīsies pasūtījumam izvēlēties svaigākos un kvalitatīvākos produktus. Tas ietver produktu ar ilgāko derīguma termiņu savākšanu plauktos, kā arī produktu drošu iepakošanu un transportēšanu. Tomēr viedokļi par apmierinošu preču kvalitāti ir subjektīvi, un RIMI neuzņemas nekādu atbildību un negarantē, ka preces vienmēr atbildīs Klienta vēlmēm. Ja Klients nav apmierināts ar preces kvalitāti, Klients, saņemot pasūtījumu, var atpakaļatdot konkrēto preci un saņemt pilnu naudas atmaksu par konkrēto preci.

7.2. RIMI ONLINE apskatāmās preces var nedaudz atšķirties no tāda paša izmēra, formas un krāsas kā saņemtajām precēm dažādu preču pasūtīšanai izmantoto ierīču tehnisko īpašību vai citu pamatoti paredzamo atšķirību dēļ.

7.3. Visu RIMI ONLINE tirgoto preču raksturojums ir norādīts katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

8.“Click & Collect”

8.1. Ja Klients izvēlas izņemt pasūtījumu veikalā, saņemšanas termiņš un veikals tiks noteikts pēc pasūtījuma veikšanas. Dažos veikalos pasūtījumu iespējams izņemt tajā pašā dienā.

8.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Klienti nevarēs saņemt pasūtījumus pirms norādītā laika. Ja Klients ierodas vēlāk par norādīto laiku, joprojām var būt iespējams saņemt pasūtījumu. Šādos gadījumos Klientam ir jārunā ar RIMI personālu saņemšanas punktā, kur viņi varēs palīdzēt Klientam.

8.3. Pasūtījumi tiks izsniegti katru nedēļas dienu no 8.00 līdz 22.00 “ Click & Collect” stacijās veikalos vai piebraukšanas vietās (dažām “Click & Collect” vietām var būt atšķirīgs laiks). Pasūtījumu saņemšana “Click & Collect” stacijās un piebraukšanas vietās ir bez maksas. Klienti varēs saņemt pasūtījumus, izmantojot PIN kodu, kas tiks nosūtīts ar SMS vai e-pastu. Pasūtījumus iespējams saņemt arī piebraukšanas vietās, izmantojot Rimi aplikāciju, identificējot uz Klienta automašīnas esošo numura zīmi, kas jāievada un jāsaglabā, veicot pasūtījumu vai Klienta profilā vaiRimimobilajā lietotnē.

8.4. Alkoholiskos dzērienus var saņemt tikai laikā no 08.00 līdz 22.00 Latvijā un no 10.00 līdz 22.00 Igaunijā, savukārt Lietuvā spēkā konkrētāks ierobežojums: no pirmdienas līdz sestdienai no 10.00 līdz 20.00 un no 10.00 līdz 15.00 svētdienās; 1. septembrī alkoholiskos dzērienus nevar piegādāt), un tas ietver papildu vecuma pārbaudi (uzrādot RIMI darbiniekam ID karti vai pasi).

8.5. Pasūtījumus iespējams izņemt tikai Klienta norādītajā laika posmā; ja Klients ierodas vēlāk par norādīto termiņu, pasūtījuma saņemšanas process var aizņemt papildu laiku.

8.6. Ja Klients neierodas izņemt pasūtījumu rezervētajā laikā, RIMI patur tiesības atcelt pasūtījumu un atmaksāt naudas summu par precēm. RIMI patur tiesības neatmaksāt Klientam naudas summu, kas vienāda ar ciestajiem zaudējumiem no pasūtījuma daļas, kuru nav iespējams atlikt atpakaļ plauktos, ieskaitot, bet ne tikai, preces, kas ātri bojājas.

9.Atpakaļatdošanas un atteikuma tiesības

9.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties informējot RIMI par atteikumu. Atteikuma tiesības var izmantot saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šo E-komercijas pielikumu un citiem piemērojamiem RIMI izdotajiem noteikumiem. Klients ir atbildīgs par šādu pasūtījumu atpakaļatdošanas tiešajām izmaksām.

9.2. Ja Klients vēlas atdot atpakaļ preces, kas ātri bojājas, tās var atdot atpakaļ derīguma termiņa laikā. Klientam ir jāņem vērā, ka atpakaļatdošana nav iespējama un RIMI nevar pieņemt noteiktas preces veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, zobu birstes vai preces ar īsu derīguma termiņu).

9.3. Svaigas pārtikas preces ar īsu derīguma termiņu, kas tika izmantotas kā alternatīvas sākotnēji izvēlētajiem produktiem, var tikt atpakaļ atdotas tikai pasūtījuma saņemšanas brīdī, (izņemot ātrās piegādes, kad klientam jāsazinās ar Rimi klientu servisu) atpakaļ atdodot tās kurjeram piegādes brīdī vai RIMI darbiniekam izņemšanas brīdī, ja tika izmantota iespēja “ Click & Collect”. Kurjers vai RIMI darbinieks noorganizēs, lai naudas summa tiktu atmaksāta maksājumu kontā, kas tika izmantots pasūtījuma veikšanai.

9.4. Klientam ir tiesības atpakaļatdot pasūtītās preces 14 dienu laikā, brīdinot Klientu apkalpošanas centru. Klients var atpakaļatdot pārtikas un nepārtikas preces, izņemot svaigas pārtikas preces ar īsu derīguma termiņu. Klients sedz ar preču atpakaļatdošanu saistītos tiešos izdevumus.

9.5. Atpakaļatdodot pārtikas preces veikalā, pārtikas produktiem jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtā veidā. Ja Klients nevar izpildīt šīs prasības, RIMI patur tiesības neatmaksāt naudas summu par atpakaļatdoto preci. Atpakaļatdodot nepārtikas preces veikalā, tām jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtā veidā. Ja Klients nevar izpildīt šīs prasības, RIMI patur tiesības neatmaksāt naudas summu par atpakaļatdoto preci.

9.6. Ja pēc pasūtījuma saņemšanas Klients ir konstatējis, ka pasūtījumā ir bojātas un/vai nekvalitatīvas preces, Klientam ir jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru, iesniedzot iesniegumu. Ieteicams pievienot bojātās preces fotoattēlu, un Klientu apkalpošanas centrs organizēs naudas atmaksu uz maksājumu kontu, kas tika izmantots pasūtījuma veikšanai. RIMI patur tiesības pieprasīt klientam atpakaļatdot bojāto preci veikalā.

10.Pasūtījuma atcelšana

10.1. Nopietnu apstākļu gadījumā RIMI var pilnībā vai uz laiku apturēt RIMI ONLINE darbību, iepriekš nebrīdinot Klientu. Šādos gadījumos RIMI atlīdzinās Klientam par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

10.2. Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt RIMI ONLINE darbības nepārtrauktību, RIMI patur tiesības ierobežot vienu veidu preču iegādes apjomu. RIMI, elektroniski informējot Klientu, ir tiesības atteikt un/vai izpildīt Klienta pasūtījumus, ja Klients pasūta neparasti lielu viena veida preču daudzumu (neatkarīgi no tā, vai preces ir pasūtītas vienā vai vairākos pasūtījumos).

10.3. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu. Pēc pasūtījuma veikšanas būs noteikts laiks, kad Klients pats var sistēmā atcelt pasūtījumu. Pēc šī perioda Klientam ir tiesības sazināties ar RIMI Klientu apkalpošanas centru un lūgt pasūtījuma atcelšanu. Maksājums tiek atmaksāts Klientam pēc pasūtījuma veikšanas izmantotās metodes.

10.4. Klientam nav iespēja atcelt ātrās piegādes pasūtījumu. Lai atceltu ātro piegādes pasūtījumu nepieciešams sazināties ar Rimi klientu servisu. Atceļot ātrās piegādes pasūtījumu, piegādes maksa netiek atgriezta.

10.5. Pasūtījumus, kuros ir Svētku maltītes preces, pēc tam, kad RIMI sāka pasūtījumu apstrādi, var atcelt, sazinoties ar Rimi Klientu apkalpošanas centru. Samaksa tiek atmaksāta par precēm, kas nav saistītas ar svētkiem.

11.Klientu apkalpošanas centrs

11.1. Ja Klientam ir kādi jautājumi par iepirkšanos RIMI ONLINE, RIMI aicina Klientus sazināties ar Klientu apkalpošanas centru tā darba laikā, zvanot vai sūtot e-pastu uz šādu kontaktinformāciju klienta valstī:

Rimi Eesti Food AS:

Darba laiks: Pirmdiena–Piektdiena: 8.00 līdz 21.00 no sestdienas līdz svētdienai: no 9.00 līdz 21.00

Tālruņa numurs: + 372 6 056 333

E-pasts: klienditugi@rimibaltic.com

SIA Rimi Latvia:

Darba laiks: no 8.00 līdz 22.00

Tālruņa numurs: + 371 80000180

E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

UAB Rimi Lietuva:

Darba laiks: no 8.00 līdz 21.00

Tālruņa numurs: +370 8 800 29 000

E-pasts: info.lt@rimibaltic.com

12.Nobeiguma noteikumi un strīdu izšķiršana

12.1. Ja RIMI pārkāpj E-komercijas pielikumu, RIMI atbild tikai par Klienta zaudējumiem, kas radušies pārkāpuma tiešā rezultātā.

12.2. RIMI ir tiesības mainīt E-komercijas pielikumu vai pilnībā, vai daļēji pārtraukt RIMI ONLINE. RIMI paziņos par izmaiņām vai RIMI ONLINE pārtraukšanu paziņojumu veidā Programmas mājaslapā un RIMI ONLINE, (vai) kioskos, un (vai) RIMI veikalos, un (vai) Mobilajā lietotnē un (vai) e-pasta formā katram Klientam un lūgs Klienta apstiprinājumu jebkuram jaunam pirkumam/pasūtījumam.

12.3. E-komercijas pielikums ir sagatavots saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, no kuras Klientam tiek sniegti pakalpojumi, un kas tos regulē, un visi strīdi tiek risināti tiesā tās jurisdikcijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kurā ir nodibināts attiecīgais strīdā iesaistītais RIMI uzņēmums.

12.4. Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde uzskata, ka kāds no E-komercijas pielikuma noteikumiem neatbilst likumam, ir nepareizs vai nepiemērojams, nolēmums neietekmē pārējo E-komercijas pielikuma noteikumu spēkā esamību un pilnīgu piemērojamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12.5. Ja Klients uzskata, ka RIMI ir pārkāpis E-komercijas pielikuma noteikumus vai citus attiecīgos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas īstenot Klienta tiesības un šādu situāciju nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, Klients var iesniegt iesniegumu valsts patērētāju tiesību aizsardzības institūcijai (vai papildus Igaunijā Klients var vērsties Patērētāju strīdu izšķiršanas komisijā). Procedūras noteikumus var apskatīt, un pieteikumu var iesniegt https://komisjon.ee/et. Patērētāju strīdu izšķiršanas komisijas kompetencē ir risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Klientu un RIMI. Klienta sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Klients var vērsties arī Eiropas Savienības tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Igaunijā:

Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestāde

Endla 10a, 10122 Tallinn

Tālrunis: +372 667 2000

Patērētāju konsultāciju tālrunis: +372 620 1707

E-pasts: info@ttja.ee.

Latvijā:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010

Tālrunis: + 371 654 525 54

E-pasts: pasts@ptac.gov.lv.

Lietuvā:

Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestāde (SCRPA)

Vilniaus street 25, 01402 Vilnius

Tālrunis: (8 5) 262 6751, Fakss: (8 5) 279 1466

E-pasts: tarnyba@vvtat.lt.

13.Datu apstrāde un aizsardzība

13.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumus, veiktu un piegādātu pasūtījumus, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinus, atmaksātu pārmaksātās summas un atmaksātu summas par atpakaļ atdotajām precēm, lai administrētu finansiālos un citus pienākumus, kas izriet no šī E-komercijas pielikuma un šī distances līguma, kā arī par RIMI ONLINE piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatiet Privātuma politikā: https://www.rimi.lv/privatuma-politika