Rimi korporatīvās atbildības pārskats 2022

Šajā lapā ir sniegta informācija par Rimi darbību ilgtspējības jomā. Pirms sniedzam sīkāku informāciju, aicinām iepazīties ar uzņēmuma galvenajiem notikumiem 2022. gadā.

“Kā viens no vadošajiem mazumtirgotājiem ar 133 veikaliem visā Latvijā mēs saredzam savu atbildību maziem soļiem nest pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, arī tik izaicinošos apstākļos, ar kādiem pērn saskārās visa pasaule. Turklāt Rimi darbojas pārtikas nozarē, kas ieņem lielu nozīmi gan pašu klientu ikdienā, gan atstāj ietekmi uz vidi, tāpēc pērn īpašu uzmanību pievērsām pārtikas atkritumu samazināšanai, kā arī atbalstot ar pārtiku tos iedzīvotājus, kam klājas visgrūtāk. Tāpat īpaši rūpīgi sekojām līdzi darbinieku labbūtībai, energoefektivitātei un citiem ilgtspējas aspektiem. Ilgtspēja ir plaša joma, un Rimi rūpīgi strādā, lai sasniegtu arvien labākus rezultātus, ko turpināsim arī šogad!

Valdis Turlais
Rimi Latvia valdes priekšsēdētājs

2022. gadā Rimi izturēja ilgtspējīga un sociāli atbildīga uzņēmuma pārbaudi. Mūsu trīs galvenās uzvaras pagājušajā gadā bija ievērojams progress pārtikas atkritumu samazināšanā, enerģijas patēriņa optimizēšana, vienlaikus saglabājot apņemšanos izmantot 100% zaļo enerģiju, kā arī cieša sadarbība visos trīs Baltijas tirgos, lai turētu solījumu klientiem un uzņēmuma vērtībām nemierīgajos laikos. Šodien un nākotnē ir daudz izaicinājumu, jo īpaši attiecībā uz emisijām, sadarbojoties ar mūsu piegādātājiem un klientiem, lai veicinātu ekonomikas un sabiedrības pārmaiņas uz ilgtspējīgāku dzīvesveidu un patēriņu. Kā uzņēmums mēs esam apņēmušies sasniegt savus zinātnē balstītos mērķus un vēlamies sniegt savu ieguldījumu, lai šī planēta būtu dzīvotspējīga nākamajām paaudzēm!

Zanda Šadre
Rimi korporatīvās atbildības un komunikācijas direktore Baltijā

Kā mēs strādājam ar korporatīvo atbildību Rimi?

Tā kā Rimi Baltic ietilpst ICA Grupā, tad korporatīvās atbildības (CR) stratēģijā mēs ievērojam ICA Grupas pieeju. Tās mērķis ir būt korporatīvās atbildības līderim. Tāpēc ilgtspējība ir neatņemama visu ICA Grupas uzņēmumu ikdienas darbību sastāvdaļa. Sadarbojoties Grupas ietvaros un ar citiem dalībniekiem ­ ICA Grupai ir nozīmīga loma ilgtspējīgas attīstības uzlabošanā. ICA Grupas ilgtspējības darbs  galvenokārt tiek īstenots piecās jomās: vietējās kopienas, vides, veselības, dažādības un kvalitātes jomās.

Rimi Baltic stratēģija

Single image Single mobile image

 

Mēs aktīvi iesaistīsimies vietējās kopienās, kurās darbojamies.

 

 

Mēs samazināsim ietekmi uz apkārtējo vidi, radīsim klimatam nekaitīgas darbības un palīdzēsim klientiem veikt ilgtspējīgākas izvēles.

 

Mēs aktīvi piedalīsimies sabiedrības veselības uzlabošanā, izmantojot mūsu organizācijas spēku.

 

Mēs veicināsim savu konkurētspēju, palielinot mūsu darbību dažādību un maksimāli izmantojot atšķirīgo.

 

Mēs nodrošināsim, ka kvalitāte un sociālā atbildība vienmēr ir virzītājspēks mūsu darbībā un darījumu attiecībās.

Pēdējos gados ilgtspējības darbs ir izstrādāts saistībā ar programmu Dienaskārtība 2030 (Agenda 2030) un ANO Ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem. 17 mērķi sasaucas viens ar otru, un Rimi darbības tieši vai netieši ietekmē visus mērķus. Tomēr ICA Grupa, kurā ietilpst Rimi, ir izvēlējusies papildus koncentrēties uz 3., 5., 8., 12., 13. un 14. mērķa jomām, kas lielā mērā ietekmē Grupas darbību.

Ilgtspējas attīstības mērķi

Single image Single mobile image

Rimi Baltic Ilgtspējīgas attīstības apbalvojumi

Rimi turpina veicināt inovācijas ar Baltic Sustainability Awards, aicinot uzņēmumus, organizācijas, jaunuzņēmumus un privātpersonas virzīt mūs pretim ilgtspējīgākai nākotnei. 30. novembrī Rīgā notika apbalvošanas ceremonija, kurā tika godinātas labākās idejas astoņās kategorijās: Ietekme uz vidi atjaunīgās enerģijas, ilgtspējīgu resursu, piegādes ķēdes, ilgtspējīgu pilsētu un mobilitātes un sociālo iniciatīvu jomā, inovāciju kategorija jaunuzņēmumiem un uzņēmumiem, kā arī "Vēstneši", kurā tiek atzīti individuāli sasniegumi. Konkursā tika saņemti vairāk nekā 240 pieteikumi no visām trim Baltijas valstīm, kurus rūpīgi izvērtēja starptautiska komisija, saskaņā ar stratēģiskā partnera EY īpaši balvām pielāgotu metodiku.

Uzzini vairāk

3000 tonnas jeb 150 kravas automašīnas ziedotās pārtikas

Rimi galvenā prioritāte ir pārtikas atkritumu samazināšana. Paturot prātā problēmas, ar kurām sabiedrība saskaras pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā, mēs aktīvi ieguldām resursus pārtikas ziedojumu paplašināšanā visās trijās valstīs, lai nodrošinātu, ka pārtika nonāk pie cilvēkiem, kuriem tā visvairāk nepieciešama. Tāpēc Rimi Latvia ir pastiprinājis sadarbību ar vietējām pārtikas bankām, paplašinot ziedošanas programmu līdz ~60 veikaliem un gada laikā ziedojot 276 tonnas pārtikas (salīdzinājumā ar 13 tonnām 2021. gadā). Rimi Estonia ir sākuši ziedot arī saldētus pārtikas produktus, tādējādi ievērojami palielinot programmas tvērumu, un tā rezultātā tika ziedotas 1986 tonnas pārtikas (2021. gadā – 1329 tonnas). Lietuva ir modernizējusi savu esošo ziedojumu tīklu un palielinājusi ziedojumu apjomu līdz 745 tonnām (salīdzinājumā ar 666 tonnām 2021. gadā). Turklāt ar dažādām kampaņām, kas saistītas ar Pārtikas banku, mēs piesaistām klientu atbalstu gan naudas, gan pārtikas produktu veidā.

Daudzveidīgi atbalsta pasākumi Ukrainai

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Rimi ir veikti daudzi pasākumi: no veikaliem ir izņemti Krievijas un Baltkrievijas produkti, ziedotas pirmās nepieciešamības preces, pārtika un sniegts finansiālais atbalsts Pārtikas bankām, vietējām NVO, kas strādā ar Ukrainas bēgļiem (piem., Sarkanajam Krustam Igaunijā, Samariešu apvienībai un Ziedot.lv Latvijā, Blue & Yellow un Pilietinė Mada Lietuvā).Rimi deva iespēju klientiem ziedot savu Mans Rimi naudu Ukrainai un nodrošināja darba iespējas Ukrainas iedzīvotājiem, izmantojot īpašu mentoru programmu.

Single image Single mobile image
Single image

Izmantojot inovācijas loģistikā, ietaupītas 70 tonnas plastmasas

Inovācijas loģistikas jomā palīdzēja mums ietaupīt vismaz 70 tonnas plastmasas un ievērojamu naudas summu gadā. Parastās plastmasas plēves vietā, kas paredzēta rullīšu konteineru iepakošanai, tagad mēs izmantojam atkārtoti lietojamas plastmasas sienas. Turklāt sadarbībā ar jaunuzņēmumu Ringo, Rimi Estonia ir uzsākts izmēģinājuma projekts, testējot atkārtoti lietojamu iepakojuma sistēmu gatavai pārtikai. Trīs Rimi veikali Tallinā tagad piedāvā gatavu pārtiku atkārtoti lietojamos trauciņos.

Pārtikas atkritumu īpatsvars samazināts par 13%

2022. gadā mēs samazinājām pārtikas atkritumu īpatsvaru par 13%, kas samazinājās līdz 2,0% (2021. gadā – 2,3%) Rimi Baltic līmenī (pamatojoties uz FLW (Pārtikas zaudējumu un atkritumu protokola) standartu, ko pārbauda ārējais audits). Mēs sasniedzām šo iespaidīgo rezultātu, palielinot pārtikas ziedojumus vietējām Pārtikas bankām par 50%, kas Baltijas mērogā sasniedza 3007 tonnas. Ļoti svarīgs bija arī jaunais, uz mākslīgo intelektu balstītais nocenošanas risinājums, kas ļāva mums automatizēt pārdošanas piedāvājumu procesu produktiem, kuru derīguma termiņš tuvojas beigām, un integrēt tos Rimi lietotnē, tādējādi motivējot klientus tos iegādāties un ietaupīt ne tikai pārtiku, bet arī naudu. Turklāt mēs arī ļaujam saviem klientiem ietaupīt pārtiku mājās, izmantojot visās Rimi mājaslapās pieejamo risinājumu "Iztukšo savu ledusskapi", ko gada laikā izmantoja vismaz 100 000 unikālo apmeklētāju.

CO2 emisiju samazinājums par 3%

Atspoguļojot mūsu apņemšanos aizsargāt vidi, Rimi turpina samazināt CO2 emisijas – 2022. gadā tās samazinājās par 3% salīdzinājumā ar 2021. gadu (1. un 2. darbības joma, kopā 27 000 tonnu CO2). Kas attiecas uz 3. darbības jomas emisijām, tās veido aptuveni 97% no visām vērtību ķēdes emisijām, un mūsu uzmanība šai jomai ievērojami palielināsies. Gada laikā mēs sešas reizes apmeklējām savus lielākos vietējos piegādātājus, lai novērtētu to gatavību pievienoties zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvai (SBTi), un veicām provizoriskus aprēķinus, lai saprastu, kuras pārtikas produktu kategorijas rada visvairāk CO2 emisiju. Rimi ievēro SEG protokolu, un mūsu CO2 emisiju dati tiek pārbaudīti ārējā auditā. Vēl jāpiebilst, ka no 2021. gada Rimi Baltic ir klimatneitrāls uzņēmums.

Elektrības patēriņa samazinājums par 9%

Rimi sāka izstrādāt enerģētikas stratēģiju, lai risinātu ar enerģijas riskiem saistītos jautājumus un nodrošinātu, ka līdz 2030. gadam tiek sasniegts nulles enerģijas klimata mērķis. Stratēģijas izstrāde pašlaik ir beigu posmā, un plānots, ka tā tiks pabeigta 2023. gadā. Ņemot vērā tirgus realitāti, mēs reaģējām uz straujo enerģijas cenu pieaugumu, ieviešot dažādus risinājumus, kas ļāva samazināt elektrības patēriņu par 9%.

17 tonnas papīra, kas ietaupītas, izmantojot kases risinājumus

Nepārtraukti meklējot veidus, kā samazināt ietekmi uz vidi, Rimi ļauj klientiem nedrukāt čekus pie pašapkalpošanās kasēm, un kopš 2022. gada arī dod iespēju aizstāt papīra čekus ar digitālajiem čekiem pie visu veidu kasēm. 2022. gadā mūsu klienti neizdrukāja 19,8 miljonus papīra čeku (6,8 miljoni EE, 10 miljoni LT un 3 miljoni LV), kas veido aptuveni 17,4 tonnas papīra. Mēs esam ietaupījuši vēl vairāk nevajadzīgu atkritumu, ieviešot jaunu mobilo skenēšanas risinājumu, kas ļauj izmantot viedtālruni produktu skenēšanai. Šis risinājums ir pieejams 60 veikalos visā Baltijā, un tas nozīmē, ka mums vairs nav nepieciešams 2000 skenēšanas ierīču, tādējādi nākotnē samazinot elektronisko atkritumu daudzumu par 580 kg.

Uzzini vairāk par skenēšanu ar telefonu

Privātā preču zīme (zivju produkti saņem pilnu MSC un ASC sertifikāciju)

Rimi ir pirmais mazumtirdzniecības tīkls Baltijas valstīs, kura privātās preču zīmes zivju un jūras velšu produkti ir ieguvuši pasaulē atzītus MSC un ASC ilgtspējas sertifikātus, vienmēr cenšoties rādīt nozarei turpmāku virzienu. Iegādājoties MSC un ASC sertificētus produktus, mēs atbalstām ražotājus un piegādātājus, kuri rūpējas par zivju un jūras velšu populāciju atjaunošanu un saglabāšanu. Mūsu klienti var būt droši, ka šie produkti ir audzēti vai nozvejoti un apstrādāti saskaņā ar stingriem vides un ilgtspējas principiem.

Single image Single mobile image
Single image

Pilotprojekti ar jaunuzņēmumiem, lai uzlabotu veselīga uztura ieradumus

Domājot par mūsu klientu veselību, Rimi ir izvēlējies divus jaunuzņēmumus Future HUB jaunuzņēmumu akselerācijas programmā, kas strādāja pie Rimi izvēlētā izaicinājuma – "Kā palielināt augļu un dārzeņu patēriņu, izmantojot spēļošanu?". Mūsu dati liecina, ka augļu un dārzeņu patēriņš Baltijas valstīs ir ievērojami zemāks par Pasaules Veselības organizācijas ieteikto minimālo 400 g dienā un vidēji ir tikai aptuveni 153 g. Ar zviedru Nudgd un spāņu Robin data hood palīdzību mēs meklējam aizraujošus spēļošanas risinājumus, kas varētu palīdzēt uzlabot Rimi pircēju labsajūtu.

Veselīgāka sortimenta palielināšana

Rimi pastāvīgi strādā pie veselīgāku produktu piedāvājuma, lai nodrošinātu labāku izvēli mūsu klientiem. Lai sasniegtu šo mērķi, līdz 2023. gada beigām mēs vēlamies samazināt sāls daudzumu par 15%, piesātināto tauku un cukura daudzumu par 10% konkrētos privātās preču zīmes produktos. Pagaidām esam pusceļā uz šo mērķi. Mēs esam laiduši klajā arī četrus jaunus miltu maisījumus bez glutēna un trīs produktus bez laktozes. Ar Rimi Labākai dzīvei marķējumu tagad ir marķēti 1593 produkti (par 62 produktiem vairāk nekā 2021. gadā), kas visi atbilst stingriem produktu kvalitātes kritērijiem: vairāk šķiedrvielu, pilngraudu, mazāk cukura, sāls, labāki tauki, bez ĢMO un sintētiskām pārtikas piedevām.

Spēcīgs atbalsts aktīvam dzīvesveidam

Apzinoties, ka labas veselības atslēga ir veselīgs uzturs un aktīvs dzīvesveids, Rimi tagad atbalsta galvenos skriešanas pasākumus visās trīs Baltijas valstīs. Tagad mēs esam Estonian City Run skrējiena galvenais atbalstītājs, kas nodrošina Rimi City Run skrējiena norisi astoņās Igaunijas pilsētās. Turklāt maijā Rimi Estonia atbalsta arī Rimi Girls Run skrējienu. Latvijā vasaras sezonas nozīmīgākais notikums, kas stiprina mūsu kā dzīvesstila tirgus līdera reputāciju, ir Rimi Rīgas maratons. Šopavasar tas pulcēja 17 000 skrējēju, kas ir rekordliels skaits jebkuram āra pasākumam pēcpandēmijas laikā. Jūlijā notika maratons Rimi Vilnius Marathon, kurā piedalījās 9218 skrējēji četros dažādos maršrutos. Paralēli skriešanas pasākumu sponsorēšanai Rimi aktīvi atbalsta arī jaunos sportistus. Kā piemēru var minēt Igaunijas Futbola asociācijas organizētās Rimi bērnu futbola vasaras nometnes, kurās simtiem bērnu pavada nedēļu reģionālajā futbola nometnē, kā arī vienu dienu valsts futbola stadionā Tallinā – Ale Coq Arena. Domājot par šīs iniciatīvas mantojumu, nometnes dalībniekiem tika piešķirtas sešas Rimi stipendijas, kas viņiem ļaus nākamajā sezonā piedalīties futbola treniņos.

Uzmanības centrā darbinieku garīgā labklājība

Esam gandarīti ziņot, ka Rimi darbinieku aptauja kopumā uzrādīja labus rezultātus darbinieku garīgās labklājības jomā, jo 81% cilvēku piekrita, ka viņiem izdodas veiksmīgi līdzsvarot darbu un personīgo dzīvi, bet 80% norādīja, ka viņi spēj tikt galā ar darba slodzi. Ir identificētas arī jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi, tās ir augļu un dārzeņu patēriņa veicināšana, fiziskās aktivitātes un labas miega kvalitātes nodrošināšana. Turpinot darbu pie Rimi Veselības stratēģijas 2025, esam sākuši izstrādāt garīgās labklājības programmu uzņēmuma darbiniekiem. Pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai nodrošinātu vislabāko atbalstu Rimi komandām visās Baltijas valstīs.

Rimi Bērniem

Lai iedvesmotu Latvijas vecākus un bērnus, veikalu tīkls Rimi ir apvienojis spēkus ar medicīnas, veselīgas ēšanas, sporta un citu nozaru bērnu veselības ekspertiem, radot īpašu platformu Rimi Bērniem, kas noder gan pašiem bērniem, gan vecākiem, rūpējoties par savu labklājību un veselību.

Uzzini vairāk

Rimi Gardēži

Garša nav tikai bauda, tas ir dzīvesveids. Caur to tu uztver pasauli ik dienu - vai tā būtu rīta kafija, ģimenes pusdienas, draugu vakariņas, svētku maltīte, virtuves eksperimenti vai labākas dzīves meklējumi. Lai kuras garšas būtu tavējās, ikviens ir Gardēdis. Tāpēc Rimi ir sapulcinājis ekspertu komandu - Rimi Gardēžus, kuri dalās ar visu vērtīgo un noderīgo tieši Tev.

Uzzini vairāk
Single image Single mobile image

Rimi Baltic Dažādības mērķis Mērķis 2020 2021 2022
Dzimumu līdzsvars augstākās vadības amatos, vīriešu un sieviešu % attiecība  50/50 41/59 55/45 60/40

 

Dažādība bagātina organizāciju

Rimi augstākās vadības dzimumu dažādība 2021. gadā bija 55% vīriešu / 45% sieviešu. Šogad turpinām koncentrēt uzmanību uz dažādības veicināšanu: jaunu veikalu pieejamību cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, sarunājamies ar darbiniekiem par dažādības tematiem, kādu pienesumu tie sniedz uzņēmumam, piedalāmies ārējos semināros un dalāmies labās prakses pieredzē. 2021. gadā 43% darbinieku vecums bija 50 gadi un vairāk, un mērķis bija vecuma aizspriedumu mazināšana.

Dzimumu līdzsvars

Augstākā līmeņa vadītāju komandā dzimumu sadalījums bija 60% vīriešu un 40% sieviešu. Mūsu mērķis ir piesaistīt darbā uzņēmumā vairāk cilvēku vecumā virs 50 gadiem – 2022. gadā viņu bija 45% no visiem jaunpieņemtajiem darbiniekiem. Uzņēmums aktīvi nodarbina arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, taču VDAR prasību dēļ mēs nevaram izpaust statistikas datus.

Single image Single mobile image
Single image

Kvalitātes standarti

Vienmēr tiecoties paaugstināt kvalitātes standartus, Rimi pieprasa, lai korporatīvo zīmolu piegādātājiem būtu trešās personas veikta sertifikācija saskaņā ar noteiktu pasaules kvalitātes standartu (piemēram: GlobalGAP, BRC, FSSC), un 2022. gadā šo prasību ir izpildījuši 97% (mērķis 90%) piegādātāju. Rimi paplašināja esošo sertifikāciju – BRC piegādes ķēdē visās trīs valstīs, kā arī ISO 9001 un ISO 14001 sortimenta un iepirkumu jomā.

Sociālo tiesību nodrošināšana vērtību ķēdē

Rimi nepieļauj diskrimināciju, atbalsta trūkumu jebkurām tiesībām uz biedrošanās brīvību un koplīgumu slēgšanu, bērnu nodarbinātību, piespiedu darbu, jaunu darbinieku pakļaušanu riskantiem uzdevumiem vai jebkādu citu cilvēktiesību neievērošanu. Attiecīgi Rimi pieprasa, lai korporatīvo zīmolu piegādātāji augsta riska valstīs izpildītu ICA sociālās revīzijas prasības, un 96% (mērķis ir 100%) piegādātāju šo prasību ir izpildījuši 2022. gadā.

Kvalitātes un pārtikas viltojumu pārbaudes

Plašā testēšanas programma tiek īstenota, lai nodrošinātu, ka visi privātās preču zīmes produkti (ieskaitot veikalos ražoto produkciju) atbilst Rimi produktu kvalitātes un drošības prasībām. Lai nodrošinātu, ka mēs sasniedzam savus mērķus šajā jomā, 2022. gadā tika veiktas aptuveni 12 500 produktu pārbaudes. Tas ietver 28 pārtikas viltojumu pārbaudes, kas tika veiktas, pamatojoties uz riska analīzi. 90% gadījumu rezultāti bija atbilstoši, pārējos gadījumos ir jāveic padziļināta izmeklēšana, un tie vēl tiek pārskatīti.

Vietējās kvalitātes kontroles un iekšējās kontroles

Lai veikalos nodrošinātu augstus kvalitātes, drošības un higiēnas standartus, mūsu Kvalitātes un iekšējās kontroles nodaļas veic regulāras revīzijas. Šīs revīzijas koncentrējas uz pareizu veikala procesu nodrošināšanu, kas ietver arī pareizus produktu uzglabāšanas apstākļus, produktu uzglabāšanas laika uzraudzību vai atkritumu apsaimniekošanu. 2022. gadā 91% veikalu pārbaudīja iekšējās kontroles grupa, un 98% Rimi veikalu pārbaudīja Kvalitātes grupa.

Mūsu korporatīvās atbildības pārskats 2022