Pievienojies Rimi veikala komandai Rīgā un mēs segsim Tavas transporta izmaksas

Darbiniekiem, kas brauc strādāt uz Rīgu, mēs piedāvājam transporta kompensāciju:

  • Apmaksāsim Tev transporta izmaksas, noteiktajā apmērā, ja attālums no tava dzīves vietas līdz darbam ir vairāk kā 20 km.
  • Transporta izdevumus segsim atkarībā no Tavas dzīvesvietas attāluma līdz darbam.
     

Piesakies darbam Rīgas veikalā un uzzini vairāk!

Good to know

Information on the 30-day lowest selling price for non-perishable goods listed in the booklet is available at the point of sale (at the price tag of the product).