Bērni

01. Janvāris, 1970

Prasmju un iemaņu attīstības veicināšana ikdienā, priecīgu un piedzīvojumiem bagātu mirkļu radīšana svētku reizēs.

Šajā programmā Rimi atbalsta nevalstiskās organizācijas, cilvēku grupas, dienas centrus (nav valsts vai pašvaldības pakļautībā esošs dienas centrs), kas ikdienā strādā vai rīko aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām un/ vai bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Atbalstu var saņemt gan vienreizējam pasākumam, gan pasākumu kopumam, kas saistīti ar:

  • svētku aktivitāšu rīkošanu,
  • dažādu prasmju, iemaņu un zināšanu apgūšanu un pilnveidošanu,
  • izglītojošas aktivitātes par veselīgu dzīvesveidu (t.sk. ēst gatavošana).

* Rimi nesniedz atbalstu aktivitātēm, kas saistītas ar paaugstinātu risku un rada kaitējumu videi (piem. motorizētos sporta veidus), kā arī netiek atbalstīta dalība starptautiskās sacensībās un projektos.


Populārākie raksti