Informācija pircējiem par preci Blenderis ICA Coock&Eat

16. Aprīlis, 2018

Rimi informē,

par preci

Blenderis ICA Cook&Eat 686465, EAN 7331210135392.

Atsevišķām preces vienībām iespējami sekojoši defekti:

-nepilnīga drošības informācija un lietošanas instrukcija;
-nenodrošina aizsardzību pret šķidruma noplūdi;
-kustīgās detaļas ir viegli pieejamas lietotājam;
-precei pēc mehāniskas iedarbības ir pieejamas strāvu vadošas daļas;
-pēc preces atvienošanas no barošanas avota spriegums starp kontaktdakšas tapām pārsniedz pieļaujamo vērtību;
-konstrukcija neatbilstoša, jo brīvi pieejamo detaļu noņemšanai nepieciešamais spēks ir mazāks par noteikto.

Rimi aicina patērētājus, kas iegādājušies šo preci Rimi hipermārketu veikalos laika periodā no 17.06.2016. līdz 05.01.2018., pretenziju un/ vai neskaidrību gadījumā vērsties tuvākajā Rimi hipermārketa informācijas centrā vai, ja rodas papildus jautājumi, lūdzam zvanīt uz bezmaksas tālruni 80000 180.

Datums: 29.03.2018.

Rimi Latvia administrācija


Populārākie raksti