Izveidosim virtuvi vardarbībā cietušajiem bērniem

11. Februāris, 2009

Aicinot sabiedrību palīdzēt vardarbībā cietušajiem bērniem, Rimi veikalos izvietotajās ziedojumu kastītēs februārī līdzekļi tiek vākti Balvu rajonā, Rugāju pagastā topošajam Latgales reģionālajam atbalsta centram Dardedze.

"Noslēgumam tuvojas viens no mūsu lielākajiem projektiem. Plānojam, ka jau šī gada vasarā Latgales reģiona vardarbībā cietušie bērni varēs saņemt kvalitatīvu un savlaicīgu palīdzību. Esam ļoti pateicīgi, ka ar mūsu ziedotāju un sadarbības partneru atbalstu izdevies palīdzēt šiem bērniem – bieži viņiem praktiski nav iespējas un pieejas nepieciešamajām speciālistu konsultācijām un pakalpojumiem, bet bez tā veidojas tāds kā apburtais loks, jo vardarbība rada vardarbību. Pašreiz šī projekta pabeigšanai mums vēl ir nepieciešami līdzekļi virtuves iekārtošanai – gan mēbelēm, gan iekārtām, gan arī pārējam aprīkojumam. Un tie ir 14 000 Ls bez jau šajā centrā ieguldītajiem 600 000 Ls" saka Andris Bērziņš, Latvijas Bērnu fonda valdes loceklis.

Pēdējos gados vardarbība pret bērnu ir kļuvusi par ļoti lielu problēmu. Katru gadu vardarbības upuru skaits turpina pieaugt, tomēr nepieciešamo rehabilitāciju saņem aptuveni 30% no visiem cietušajiem. Lai nodrošinātu pēc iespējas pieejamāku un kvalitatīvāku palīdzību šiem bērniem, Latvijas Bērnu fonds valstī veido sociālo pakalpojumu tīklu vardarbības upuriem. Pašreiz šim mērķim ir izveidoti reģionālie atbalsta centri Rīgas reģionā – Centrs Dardedze un Vidzemes reģionā – Reģionālais atbalsta centrs Dardedze.

Minētie centri nodrošina vardarbībā cietušiem bērniem, kā arī viņu ģimenēm, rehabilitācijas un medicīnas pakalpojumus. Tāpat ar vardarbības jautājumiem saistītajiem speciālistiem, piemēram, ārstiem, policistiem, sociālajiem darbiniekiem, tiek rīkoti semināri, lekcijas, apmācības un citi informatīvi izglītojoši pasākumi. Papildus šādi pasākumi tiek organizēti arī plašākai sabiedrībai, kas mudina ģimeni neklusēt par šo problēmu un savlaicīgi meklēt palīdzību.

Ļoti bieži vardarbībā cietušie bērni pēc palīdzības tiek vesti uz Rīgas un Valmieras atbalsta centriem. Tomēr lielais attālums būtiski ietekmē sniegtās rehabilitācijas kvalitāti un efektivitāti. Īpaši smagas sekas tas var atstāt Latgales reģiona bērniem, kur vardarbības risks ekonomisko apstākļu dēļ ir viens no augstākajiem valstī. Tādēļ Latvijas Bērnu fonds ir sācis darbu pie reģionālā atbalsta centra vardarbībā cietušajiem bērniem izveidošanas Latgales reģionā.

Šī gada pavasarī ekspluatācijā tiks nodots jaunuzceltais Latgales reģionālais atbalsta centrs, kurā vienlaikus palīdzību varēs saņemt 25 – 30 bērni. Bērniem tiks nodrošināta iespēja dzīvot mājīgās divvietīgās istabiņās, atsevišķa istaba paredzēta arī mātei ar bērnu zīdaiņa vecumā. Tāpat kā jau izveidotajos centros, arī šajā strādās profesionāla psihologu, sociālo darbinieku, audzinātāju komanda. Liela nozīme būs interviju istabai, kas nodrošinās iespēju vardarbībā cietušo bērnu intervēt tikai vienu reizi un šo liecību izmantot lietas izskatīšanas laikā. Šajā centrā bērnu ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas ar veselīgajiem vietējo zemnieku produktiem. Tādēļ ļoti svarīgi ir izveidot virtuvi, kur šiem bērniem tiktu gatavotas ēdienreizes.

Latvijas Bērnu fonds tika dibināts 1988. gadā, un tā mērķis ir bērnu un jauniešu aizsardzība, viņu attīstības un izglītošanas veicināšana, veselības nostiprināšana, ģimeniskā audzināšana un īpaši talantīgu bērnu atbalstīšana. Lai realizētu izvirzītos mērķus, ir izstrādātas 4 programmas: Veselība, Bāreņi, Ģimene un Attīstība, kultūra, sports.


Populārākie raksti