Kopš Kolēģu atbalsta fonda dibināšanas atbalsts Rimi darbiniekiem pārsniedzis 75 tūkstošus

27. Janvāris, 2022
Jau kopš 2014.gada Rimi darbojas Kolēģu atbalsta fonds, kura mērķis ir sniegt atbalstu Rimi darbiniekiem, kuri nonākuši ārkārtas situācijās. Līdz šim tas sniedzis atbalstu vairāk nekā 75 000 eiro apmērā.

Arī 2021.gadā Rimi ģimene sniegusi finansiālu atbalstu vairākiem darbiniekiem un viņu ģimenēm. Fonda finansējumu veido darbinieku un Rimi ziedojumi. Kolēģu atbalsta fonda sadarbības partneris ir labdarības organizācija Ziedot.lv. 

Kas un kādos gadījumos var pieteikties atbalsta saņemšanai?

Pieteikties finansiālās palīdzības saņemšanai var jebkurš Rimi darbinieks pats vai tikt pieteikts no kolēģu puses. Palīdzība tiek sniegta gadījumos, ja radušās nopietnas veselības problēmas, nepieciešama operācija, kuras veikšanai nepietiek līdzekļu, vai arī gadījusies kāda cita ārkārtas situācija, kuru pārvarēt paša spēkiem nav iespējams.

Lai pieteiktos vai pieteiktu kolēģi atbalsta fondam, nepieciešams aizpildīt atbalsta lūguma veidlapu, kā arī jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti, kas raksturo ārkārtas situāciju. Pieteikums jāiesniedz personāla vadības departamentā, un to izskata komiteja uzņēmuma vadošo darbinieku sastāvā. Komiteja izskata pieteikumus vienas nedēļas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Saņemtie pieteikumi ir konfidenciāli un netiek izpausti trešajām pusēm.

Finansiālam atbalstam ārkārtas situācijās no fonda var pieteikties ikviens Rimi Latvia un Rimi Baltic darbinieks, kurš Rimi ir nostrādājis vismaz sešus mēnešus bez pārtraukuma.


Populārākie raksti