Mentor Latvia labdarības akcijā jauniešu atbalstam saziedoti 15 775,23 eiro

15. Augusts, 2017

Ziedojumu akcijā savāktie līdzekļi tiks izmantoti, lai 2018. gadā attīstītu mentorprogrammu Rīgā un vairākos Latvijas reģionos, organizējot mentorpāriem kopīgas tikšanās un dažādus izglītojošus pasākumus. Lai iedvesmotu jauniešus, tās būs gan kopīgas un saliedējošas aktivitātes, piemēram, pārgājieni brīvā dabā, gan arī informatīvi stāstu vakari par dažādām jauniešiem saistošām un noderīgām tēmām. Ziedojumi sniegs iespēju piesaistīt psihologus, kas problēmu gadījumā tiekas ar jauniešiem individuāli vai sniedz konsultatīvu atbalstu mentoriem atbalsta grupu tikšanās reizēs. 

Mentor Latvia programmu vadītāja Jana Priedniece uzsver: "Mūsu jaunieši ir mūsu valsts nākotnes pamats, un tāpēc svarīgi ir jau laikus strādāt ar viņiem. Šī ziedojumu vākšanas kampaņa tieši šogad ir būtiska mūsu programmas pastāvēšanai - saziedotie līdzekļi palīdzēs turpināt mentorprogrammas darbību arī nākamgad, par ko esam pateicīgi ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš iesaistījās kampaņā ar savu ziedojumu! Ar mentorprogrammas palīdzību rosinām jauniešus iepazīt veselīgu dzīvesveidu un sniegt iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs, tādējādi iepazīstinot viņus ar reālās dzīves situācijām gan praktiski, gan psiholoģiski." 

“Kā rāda Latvijas SOS bērnu ciematu pētījums, 25% patstāvīgi dzīvojošo jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes atstāšanas ne strādā, ne mācās. Emocionālais atbalsts jauniešiem visnepieciešamākais ir tieši pirmajā gadā, uzsākot patstāvīgu dzīvi, un mentori ir vieni no tiem, kas to var sniegt.  Mentori iedrošina jauniešus pozitīvi mainīt dzīvi, piemēram, kādam absolvēt studijas un sākt strādāt savā sapņu profesijā, bet citam atmest kaitīgos ieradumus. Tāpēc jau otro gadu esam lepni, ka varam būt daļa no šī projekta un kopā ar Rimi un Supernetto apmeklētājiem sniegt nozīmīgu atbalstu, lai pozitīvi ietekmētu daudzu Latvijas jauniešu dzīvi,” skaidro Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite. 

Mentor Latvia šā gada martā atklāja jau sesto mentorprogrammu, kurā piedalās 57 jaunieši un mentori no Rīgas, Tukuma, Saldus, Kuldīgas un Jelgavas.  Gada laikā jaunietis ar mentoru tiekas vismaz divas reizes mēnesī un, pateicoties jauniegūtajai draudzībai, saņem praktisku atbalstu un palīdzību sadzīviskos jautājumus, kā arī tiek motivēts mācīties un uzsākt patstāvīgu, veselīgu dzīvi. 

*Pētījums Patstāvīgās dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes (2014. gads). Autors: Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.

Par mentorprogrammu
Mentorprogramma ir sociāls projekts Latvijā, kas strādā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem un jauniešiem no ģimenēm, kurās vecākiem ir ierobežotas iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu. Mentorprogrammas būtība ir mentora un jaunieša sadarbība gada garumā, kā arī izglītojoši pasākumi jauniešiem. Laikā no 2010. līdz 2016. gadam programmā sniegts atbalsts vairāk nekā 180 jauniešiem. Mentorprogrammas ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra Čakstes iniciatīvu kopš 2010. gada mentorprogramma darbojas arī Latvijā. 
 


Populārākie raksti