Rimi atbalsta darba vidē balstītas mācības un mācību prakses jauniešiem

30. Augusts, 2017

Lai sniegtu atbalstu profesionālajai izglītībai Latvijā un palielinātu kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu Latvijā, Rimi sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un vairākām profesionālajām izglītības iestādēm ir iesaistījies projektā Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta mērķis ir piesaistīt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus, kas mācību periodā praktiskās iemaņas apgūst, strādājot dažādos Rimi veikalos. Rimi kā darba devēja iesaiste projektā palīdz jauniešiem apgūt praktiskas un pēc mācību laika noderīgas iemaņas.

Plānots, ka projekts turpināsies līdz 2023. gada 31. augustam.


Populārākie raksti