RIMI BĒRNU DIENAS 2016 NOTEIKUMI

13. Maijs, 2016
  

Šie noteikumi nosaka vecāku, personu, kuru aprūpē bērns nodots, aizbildņu, aizgādņu u.c. bērnu pārstāvju (turpmāk visi kopā - vecāki pienākumus Rimi bērnu dienas (turpmāk Pasākums) norises laikā.

RIMI BĒRNU DIENĀ PIEEJAMAS 5 TRASES:

  • Trasīte PAŠI MAZĀKIE – šķēršļu trasīte dalībniekiem vecumā līdz 3 gadiem.
  • Trase MAZIE – dalībniekiem vecumā no 3 līdz 5 gadiem, 200 metru gara.
  • Trase LIELIE – dalībniekiem vecumā no 5 līdz 8 gadiem, 400 metru gara.
  • Trase VISLIELĀKIE – dalībniekiem vecumā no 8 līdz 12 gadiem, 800 metru gara. Šīm trasēm pirmais starts plkst. 10.00, pēdējais skrējiens plkst. 13.50.

Ģimeņu skrējiens – 3,6 km gara distance visai ģimenei. Starts plkst. 15.00.

1. Trasīti PAŠI MAZĀKIE bērni var veikt tikai kopā ar vecākiem!

2. Vecākiem ir pienākums neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

3. Vecākiem ir jāizstāsta bērnam, kurš ir dalībnieks, ka Pasākuma trasē:

  • aizliegts grūstīties, vardarbīgi izturēties pret citiem dalībniekiem
  • aizliegts traucēt citiem dalībniekiem
  • jāievēro marķējumi un norādes
  • jāievēro Pasākuma organizatoru norādījumi

 

4. Vecāki ir atbildīgi, lai bērni izprot noteikumus dalībai Pasākumā.

5. Par bērna drošību, dzīvību un veselību Pasākuma laikā atbildīgi ir vecāki.

6. Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par bērna kritieniem un gūtajām traumām pasākuma laikā. Vecākiem ir jāņem vērā, ka Pasākuma trases segums ir asfalts un bērns krītot var gūt sasitumus, nobrāzumus un citas traumas.

7. Vecākiem ir jāņem vērā, ka Pasākums ir publisks masu pasākums, kurā ir daudz dalībnieki un skatītāji, un bērni jāpieskata īpaši rūpīgi.

8. Organizatori ir paredzējuši TIKŠANĀS VIETU PAZUDUŠAJIEM (balta telts ar balonu, Daugavas pusē, skat. kartē norādi TIKŠANĀS VIETA). Aicinām vecākus vienoties ar bērniem, ka pazaudēšanās gadījumā viņu tikšanās vieta ir šeit.

9. Ja bērns ir pazudis:

  • Vecākiem ir pienākums nekavējoties informēt Pasākuma organizatorus (Tikšanās vietas teltī, info teltī) vai policiju.
  • Ja Pasākuma organizators konstatē, ka Pasākumā bērns ir apmaldījies vai pamests, vai atrodas tādos apstākļos, kas apdraud bērna drošību vai veselību, tas informē bērna vecākus, bet, ja tas nav iespējams, — policiju.

Populārākie raksti