Rimi kļūst par vienu no pirmajiem uzņēmumiem, kas tiek iekļauts Baltajā sarakstā

10. Augusts, 2012

10. augustā, Finanšu ministrijā notika svinīga pirmo septiņu uzņēmumu sveikšana ar iesaistīšanos Padziļinātās sadarbības programmā jeb tā dēvētajā "baltajā sarakstā", kas dos iespēju saņemt īpašu attieksmi un pretimnākošu sadarbību no valsts puses. Pirmo septiņu uzņēmumu starpā, kas uzsākuši dalību programmā, ir SIA Rimi Latvia, SIA Tikkurila, SIA Arčers, AS Latvenergo, SIA Getliņi Eko, SIA Akvedukts un SIA Bio-Venta.
"Šobrīd Latvija ir atgriezusies pie izaugsmes, tomēr mums priekšā stāv vēl daudz izaicinājumu, lai pilnībā stabilizētu savu ekonomiku un radītu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Latvijai ir nepieciešami jauni, inovatīvi risinājumi, kas būtu abpusēji izdevīgi gan valstij, gan uzņēmējiem, veicinot savstarpējo dialogu. Tieši šāds risinājums ir Padziļinātās sadarbības programma," uzrunājot pirmos programmas dalībniekus sacīja finanšu ministrs Andris Vilks.
"Darbojoties mazumtirdzniecībā – nozarē ar visai augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru, pelēko konkurenci izjūtam visai asi. Tajā pašā laikā esam skaidri un kategoriski definējuši, ka Rimi nepieļauj kompromisus attiecībā uz nodokļu nomaksu, kā arī likumu un ētikas normu ievērošanu it visos mūsu darbības aspektos - vai tas skartu nodokļus, pārtikas drošību, klientu servisu vai attiecības ar darbiniekiem. Līdz ar to dalība Baltajā sarakstā savā ziņā ir likumsakarīga. Vienlaikus, esot šeit starp pašiem pirmajiem Baltajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem, uztveram to kā  balvu un atzinību par godprātīgu darbu daudzu gadu garumā," sacīja Inese Stunda, Rimi Latvia galvenā grāmatvede.
Programmas mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Programmā iekļautajiem nodokļu maksātājiem tiks nodrošināta pievienotās vērtības nodokļa atmaksa saīsinātā termiņā, individuāls VID konsultants, informācijas saņemšana vienu reizi mēnesī par nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādīto datu neatbilstību VID rīcībā esošajai informācijai un atbilžu sniegšanu uz nodokļu maksātāja iesniegumiem (izņemot uzziņas) saīsinātā termiņā, kā arī citas priekšrocības.
Lai nodokļu maksātājs tiktu uzņemts programmā un iegūtu programmas dalībnieka statusu, tam jāatbilst vairākiem kritērijiem, piemēram, tam nedrīkstēs būt Valsts ieņēmumu dienesta administrētie nodokļu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 100 latus, nodokļu maksātājs nedrīkstēs būt maksātnespējīgs un tam nevarēs būt īstenots tiesiskās aizsardzības process, nodokļu maksātājs vai tā amatpersona nevarēs būt sodīta par būtiskiem pārkāpumiem saistībā ar nodokļu maksātāja darbību un nodokļu maksātāja darba ņemēju ienākumiem jābūt augstākiem par vidējiem attiecīgajā nozarē.


Rimi Latvia iekļuvis to pirmo septiņu uzņēmumu vidū, kas uzņemti Padziļinātās sadarbības programmā


Pirmo uzņemto uzņēmumu pārstāvji, finanšu ministrs Andris Vilks (vidū), Finanšu ministrijas valsts sekretāre Sanita Bajāre (pirmajā rindā trešā no kreisās) un Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores vietnieks Tālis Kravalis (pirmajā rindā trešais no labās)


"Iekļūšanu Baltajā sarakstā uztveram kā balvu un atzinību par godprātīgu darbu daudzu gadu garumā," sacīja Inese Stunda pēc svinīgā pasākuma


Populārākie raksti