Rimi labā prakse – atbildība pret sabiedrību, novērtēta!

28. Aprīlis, 2010

Latvijā pirmo reizi noteikts uzņēmumu ilgtspējas līmenis, sarindojot uzņēmumus četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam – platīna, zelta, sudraba un bronzas. Rimi Latvia ir iekļuvis to uzņēmumu grupā, kas sasnieguši Ilgtspējas indeksa sudraba līmeni. Tas Latvijā ir augstākais novērtējums, jo platīna un zelta grupās šogad nav iekļuvis neviens no indeksa dalībniekiem.

Ar Ilgtspējas indeksa palīdzību tiek novērtēts uzņēmuma sniegums un komunikācija jomās, kas ietekmē vidi, darba vidi, tirgus attiecības un veido uzņēmuma atbildību pret sabiedrību. Indekss tiek veidots, lai ar starptautiski atzītu metodoloģiju sekmētu ilgtspējīgu un atbildīgu biznesu Latvijā, vienlaicīgi popularizējot labāko praksi Latvijas uzņēmumos.

Rimi savā darbībā ļoti nopietni izturas pret ilgtspējas jēdzienu un savas aktivitātes balsta uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Viens no virzieniem ir dažādu resursu taupīšana un ekonomiska izmantošana ar mērķi saudzēt apkārtējo vidi. Atbalstot tīrākas un zaļākas Latvijas ideju, Rimi īstenojis vairākus ar vides uzlabošanu saistītus projektus, kuru starpā ir atkritumu šķirošanas kampaņa un Lielā Talka. Attīstot sadarbību ar dzīvnieku patversmēm un audzētavām, Rimi uzmanību pievērš arī utilizētās pārtikas apjomu samazināšanai. To pārtiku, kurai ir beidzies derīguma termiņš, bet tā joprojām ir izmantojama un nerada kaitējumu veselībai, piemēram, maizi, dārzeņus, augļus, graudaugu produktus, nododot dzīvnieku uzturam. Rimi prioritāte ir nodrošināt vislabāko piedāvājumu saviem pircējiem. Tāpēc Rimi regulāri organizē pircēju fokusgrupas, lai izzinātu viņu vēlmes, vajadzības un apmierinātību. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, tiek veidota darbības stratēģija un katram darbiniekiem sagatavots rīcības plāns. Uzņēmumā tiek domāts arī par jauno speciālistu izglītošanu, ieguldot resursus īpašu mācību organizēšanā un prakses iespēju nodrošināšanā.

 

 

Populārākie raksti