Rimi Latvia ieviesīs digitālos čekus

06. Jūlijs, 2021
Jūnijā lielveikalu tīkls Rimi Igaunijā ieviesa digitālos čekus, piedāvājot pircējiem atteikties no čeku drukāšanas.

Līdzīgu attīstības soli Rimi plāno spert arī Latvijā un Lietuvā, kur šobrīd vēl tiek risināta likumdošanai atbilstoša sistēmas ieviešana. Digitālie čeki ir būtisks solis Rimi ilgtspējības mērķu īstenošanā, kas palīdz stiprināt klimatneitrālu uzņēmuma darbību, ietaupot čeku drukāšanai nepieciešamos resursus un izvairoties no nevajadzīgu atkritumu radīšanas.

Pirms jaunās sistēmas ieviešanas veiktais pilotprojekts atsevišķos Rimi veikalos Igaunijā liecina – līdz pat 80% pircēju ir gatavi atteikties no drukātajiem čekiem. Sagaidāms, ka rudenī šo risinājumu varētu adaptēt arī Latvijā un Lietuvā, kur pagaidām turpinās sistēmas saskaņošana ar atbildīgajiem dienestiem.

“Latvijā pagaidām digitālie čeki vēl netiek piedāvāti, jo sākotnēji kopā ar kases sistēmas apkalpojošo dienestu un atbilstības pārbaudes institūciju ir jāprecizē ar Ministru kabineta noteikumiem saistītie jautājumi attiecībā uz šāda risinājuma ieviešanu. Tomēr Rimi aktīvi strādā pie šī risinājuma ieviešanas jau šī gada rudenī. Tehniski esam gatavi šādu funkciju Latvijā ieviest un ceram, ka iespējami ātrāk tiks pabeigti visi nepieciešamie procesi, jo atteikšanās no katra papīra čeka ir mazs solis pretī zaļākai rītdienai,” stāsta Rimi Digitālās attīstības direktore Liene Perija.

Ja visi Rimi pircēji Latvijā izvēlētos atteikties no drukātajiem čekiem, gada laikā tiktu ietaupīta 31 tonna jeb viens kravas auto papīra un no nociršanas izglābts vairāk nekā pustūkstotis koku. Ieviešot digitālo čeku risinājumu visās Baltijas valstīs, ieguvums videi būtu vēl lielāks.

Rimi pastāvīgi strādā pie tā, lai mazinātu savu ietekmi uz vidi un veicinātu atbildīgu pircēju izvēli ikdienā. Vēlākais, līdz 2030. gadam plānots panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju nulles līmeni un pilnībā atteikties no vienreiz lietojamiem materiāliem. Atteikšanās no drukāto čeku formāta palīdzēs būtiski mazināt atkritumu apjomu un ietaupīt čeku drukāšanai nepieciešamo papīru, kā arī citus resursus, kas saistīti ar čeku ražošanu un izmantošanu ikdienā,” skaidro Liene Perija.

Turklāt līdz ar digitālajiem čekiem pircēji iegūs arī praktiskos apsvērumos balstītu pakalpojumu: ja radīsies vajadzība nokārtot kādu garantijas jautājumu, visi čeki būs ērti pieejami digitālā formātā Mans Rimi kontā, atbrīvojot pircēju no rūpēm par čeka saglabāšanu un riska, ka pēc kāda laika čeks varētu būt nozaudēts vai izbalējis.

Plānots, ka, ieviešot digitālo čeku risinājumu Latvijā, Rimi pircējiem būs iespēja izvēlēties saglabāt čekus savā lietotnes Mans Rimi kontā vai e-pastā, un kasēs šiem pircējiem čeks vairs netiks piedāvāts. Ar laiku paredzēts primāri piedāvāt digitālos čekus visiem pircējiem un čekus drukāt tikai pēc atsevišķa pieprasījuma.

 


Populārākie raksti