Rimi Latvia pieteicies Ilgtspējas indeksam 2011

22. Februāris, 2011

Ar atklāšanas ceremoniju 17. februārī sākās pieteikšanās Ilgtspējas indeksam 2011, kura ietvaros Latvijas uzņēmumi veiks savas darbības ilgtspējas novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām. Rimi Latvia jau ir pieteicies šī indeksa noteikšanai, jo ir uzņēmums, kas savu darbību un aktivitātes balsta uz ilgtspējīgas attīstības principiem.

Pirmoreiz Latvijā Ilgtspējas indeksa pilotprojekts tika īstenots 2010. gadā, kurā piedalījās arī uzņēmums Rimi Latvia, iekļūstot to uzņēmumu grupā, kas sasnieguši Ilgtspējas indeksa sudraba līmeni.

Atbilstoši Ilgtspējas indeksam uzņēmumiem ir iespēja iekļūt kādā no četriem līmeņiem – platīna, zelta, sudraba un bronzas. Pērn Latvijā par augstāko līmeni tika atzīts sudraba līmenis, jo platīna un zelta grupās neiekļuva neviens uzņēmums.

Ar Ilgtspējas indeksa palīdzību tiek novērtēts uzņēmuma sniegums un komunikācija jomās, kas ietekmē vidi, darba vidi, tirgus attiecības un veido uzņēmuma atbildību pret sabiedrību.

Jāpiebilst, ka Ilgtspējas indeksā var piedalīties jebkurš Latvijā reģistrēts uzņēmums, kuram nav nodokļu parādu un kurš apliecina, ka nodarbinātību realizē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.


Ilgtspējas indeksa atklāšanas ceremonija. No kreisās: Līvija Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece, Valdis Dombrovskis, Ministru prezidents, Elīna Egle, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, Ilona Jurševska, labklājības ministre, Raimonds Vējonis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Artis Kampars, ekonomikas ministrs

www.ilgtspejasindekss.lv


Populārākie raksti