Rimi mātesuzņēmuma ICA Gruppen pārstāve ANO klimata konferencē COP26 saņem balvu par ieguldījumu klimata jomā

11. Novembris, 2021
10. novembrī ANO Klimata pārmaiņu konferencē COP26 Glāzgovā mazumtirgotāja Rimi mātesuzņēmumam ICA Gruppen pasniegta ANO Globālās klimata rīcības balva kategorijā “Klimatam neitrāli” (Climate Neutral Now).

Šī balva apliecina uzņēmuma ieguldīto darbu klimata neitralitātes sasniegšanā un centienus mazināt ietekmi uz klimatu arī piegādātāju un klientu vidū. Tāpat ICA Gruppen pārstāvji tikušies ar Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, Lietuvas vides ministru un Igaunijas vides ministra padomnieci, pārrunājot aktualitātes un iespējamos risinājumus, kā vēl vairāk mazināt mazumtirdzniecības un pārtikas nozaru ietekmi uz vidi.

“Klimata pārmaiņas var ierobežot tikai globāla un vienota rīcība, turklāt, lai 2050. gadā mēs sasniegtu klimatneitralitāti, nepieciešams katras nozares devums. Arī katra cilvēka individuālajām izvēlēm un paradumiem ir liela nozīme, jo ilgtspējīgs patēriņš un tālredzīga saimniekošana lielā mērā atkarīga no katra paša rīcības, jo tikai kopīgiem spēkiem izdosies rast līdzsvaru starp dabas aizsardzību un tautsaimniecības attīstību. Protams, publiskajam sektoram un privātiem lieluzņēmumiem jāuzņemas virsvadība klimata mērķu sasniegšanā, un, rādot pozitīvu piemēru, pieņemot gudrus lēmumus un ieviešot apkārtējai videi un planētai draudzīgas pārmaiņas, mēs varam parūpēties par to, lai daba mums neuzgriež muguru. Īpašs prieks par uzņēmumiem, kas jau sniedz būtisku ieguldījumu virzībā uz zaļāku patēriņu un ilgtspējīgāku ekonomiku,” pauž vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

“Bijušais ANO ģenerālsekretārs Pans Kimuns pirms dažiem gadiem viedi un pareizi teica, ka mēs, šobrīd dzīvojošie, esam pirmā paaudze, kas var izskaust nabadzību, un pēdējā, kas var cīnīties ar klimata pārmaiņām. Domāju, visi esam vienisprātis, ka tas nozīmē lielas iespējas, bet arī vēl lielāku atbildību. Tāpēc ir sevišķi liels prieks un lepnums par paveikto, jo izdevies ne tikai sasniegt 2020. gadam nospraustos mērķus, bet arī pārsniegt tos, un tas apliecina – mēs esam izdarījuši atbildīgas un pareizas izvēles. ANO atzinība ir liels pagodinājums visiem ICA Gruppen darbiniekiem un pamudinājums ceļā uz nākamo mērķi – kļūt par klimatam pozitīvu uzņēmumu,” teica Kerstina Lindvalla (Kerstin Lindvall), ICA Gruppen Korporatīvās atbildības vadītāja, kura saņēma balvu konferencē COP26 Glāzgovā.

 

ICA Gruppen, tajā skaitā Rimi, kļuva par klimatam neitrālu uzņēmumu 2020. gadā, panākot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par 81% salīdzinājumā ar 2006. gadu un atlikušās emisijas kompensējot ar oglekļa kredītiem. Vienlaikus ICA Gruppen ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni savā darbībā un uz pusi samazināt klientu pārtikas groza ietekmi uz klimatu salīdzinājumā ar 2020. gada rādītājiem.

“Klimata neitralitātes sasniegšana ir mērķis, kura īstenošanai esam neatlaidīgi strādājuši daudzus gadus. Pārtikas ražošana rada milzīgu ietekmi uz vidi, tomēr cilvēce bez tās nevar izdzīvot, tāpēc mums jādara viss iespējamais, lai šo ietekmi mazinātu. Un pārtikas mazumtirgotājiem ir īpaši plašas iespējas to darīt. Tāpēc šodien ir liels prieks par uzņēmumam pausto atzinību, kas mūs vēl vairāk motivē un iedvesmo turpināt iesākto – nodrošināt saikni starp ražošanu un patēriņu, ieviešot pozitīvas pārmaiņas,” apmeklējot balvas pasniegšanas ceremoniju, norādīja Zanda Šadre, Rimi korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijā.

ICA Gruppen bija pirmais pārtikas produktu mazumtirgotājs Zviedrijā, kura klimata mērķus 2018. gadā apstiprināja “Zinātnē balstīti mērķi” (Science Based Targets), kā arī pirmais uzņēmums, kurš ir noteicis mērķi samazināt klientu veikto pārtikas pirkumu ietekmi uz klimatu. Uzņēmuma apņemšanās samazināt ietekmi uz klimatu neaprobežojas tikai ar pārtikas mazumtirdzniecību, ko īsteno ICA Sweden un Rimi Baltic. Grupas uzņēmums Apotek Hjärtat izvirzījis mērķi līdz 2030. gadam uz pusi samazināt savu farmācijas produktu pircēju ietekmi uz klimatu, savukārt ICA Real Estate plāno būvniecības projektos līdz 2030. gadam sasniegt nulles ietekmi uz klimatu.


Populārākie raksti