Rimi memorands

19. Decembris, 2017
Memorands

Atbildība ikvienā jomā, tostarp, attiecībās ar pircējiem, ražotājiem un citiem partneriem vienmēr ir bijusi būtiska Rimi ikdienas darba sastāvdaļa. Pieaugot pircēju un uzņēmumu izpratnei par atbildīgu rīcību, arī tirgus virzās uz aizvien ilgtspējīgāku tirdzniecību. Rimi ir svarīgi, lai veikalos būtu pieejamas tikai tādas preces, kuru ražošanā ievēroti ne vien visi saistošie likumi, bet arī atbildība un labas prakses principi.

Mums ir būtiski, lai dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanā tiktu ievērotas visas nepieciešamas direktīvas un lai dzīvnieki tiktu audzēti, ievērojot visas labturības normas.

Kopš 2015. gada Rimi ir lūdzis ražotājus un piegādātājus papildu iepirkuma līgumiem parakstīt arī Ilgtspējas pielikumu, kurš paredz, ka piegādātajiem jāievēro augsti dzīvnieku labturības standarti:

  • pret dzīvniekiem jāizturas labi un tie jāpasargā no ciešanām un slimībām;
  • dzīvniekus jātur un par viņiem jārūpējas tiem draudzīgā un dabiskā vidē, tā, lai tas vairotu dzīvnieku veselību un dabiskos instinktus;
  • dzīvniekiem jāsaņem tiem piemērota aprūpe un uzmanība.

Ražošanas vietām būtu vēlams izmantot trešo pušu pakalpojumus, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību.

Dzīvnieku kopšanā ieteicams neizmantot antibiotikas un/vai hormonus profilaktiskiem mērķiem.

Lielākā daļa Rimi Bal¬tic piegādātāju ir parakstījuši Ilgtspējas pielikumu.

Rimi ir izvirzījis mērķi no 2025. gada pārdot tikai ārpus sprostiem turētu dējējvistu olas.

Kūtīs turētu dējējvistu olas Rimi veikalos pieejamas jau kopš 2016. gada. Visu citu veidu olas ir pieejamas Rimi veikalos visas Baltijas valstīs.

Mēs apņemamies informēt pircējus un uzlabot sadarbību ar piegādātajiem, lai līdz 2025. gadam sasniegtu savu mērķi. Rimi sadarbosies ar Pārtikas un veterināro dienestu, lai nodrošinātu augstākus dzīvnieku labturības standartus ražošanas procesā.


Populārākie raksti