Rimi piekto reizi saņem Ģimenei draudzīga komersanta statusu

09. Jūnijs, 2016
   

8. jūnijā Labklājības ministrija piešķīra Ģimenei draudzīga komersanta statusu darba devējiem, kuri īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā uzņēmumā, gan sabiedrībā kopumā. Rimi Latvia šo statusu saņēma jau piekto gadu pēc kārtas.

Rimi Latvia ir viens no lielākajiem mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem, kas nodarbina vairāk nekā 5000 cilvēku. Mēs rūpējamies par darbinieku apmierinātību ar savu darbavietu, un viens no veicinošiem faktoriem ir iespēja savienot darbu un personīgo dzīvi. Esam pārliecināti, ka apmierinātība ar darba vietu iet roku rokā ar strādājošo cilvēku lojalitāti, tādēļ raugāmies uz to kā uz ilgtermiņa investīciju un daļu no mūsu korporatīvās atbildības stratēģijas,” saka Rimi Latvia personāla vadītāja Līga Stabulniece.

Rimi Latvia kā sociāli atbildīgs uzņēmums organizē, atbalsta un iesaistās dažādos pasākumos, lai veidotu ģimenei draudzīgu vidi. Viens no svarīgiem ieguvumiem Rimi Latvia darbiniekiem ir iespēja pavadīt vairāk laika ar ģimeni, strādājot nepilnas darba stundas, kā arī iegādāties veselības apdrošināšanas polises saviem ģimenes locekļiem. No šī gada Rimi Latvia ir iesaistījies Labklājības ministrijas īstenotajā projektā Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku. Projekta ietvaros piedāvāto auklīšu pakalpojumu izmantojuši jau deviņi Rimi Latvia darbinieki, kuriem ir nestandarta darba laiks (vakari un brīvdienas).
Statusu ieguvušie uzņēmumi saņēma īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uzņēmumā īsteno ģimenei draudzīgu politiku. Tādējādi uzņēmēji uz gadu ir ieguvuši tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu gadu izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.

Šogad izvērtēšanas kritērijos ir iekļauti arī Labklājības ministrijas īstenotā projekta Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku noteiktie principi. Projekta mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību, un darba apstākļu uzlabošanu. Tādejādi viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat tika vērtēts arī nodarbināto veselības aizsardzība darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā.


 


Populārākie raksti