Rimi saņem Ģimenei draudzīga komersanta statusu

08. Septembris, 2011

Godinot tos darba devējus, kuru darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm, 8. septembrī svinīgā ceremonijā Labklājības ministrija 12 Latvijas uzņēmumiem pasniedza apliecības par Ģimenei draudzīga komersanta statusa saņemšanu. Rimi Latvia ir vienīgais no pārtikas veikalu tīkliem, kas šogad ieguva Ģimenei draudzīga komersanta statusu.


Šogad uzņēmumi, kuri saņēma minēto statusu, tika apzināti un atlasīti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, indeksa aptaujas anketā integrējot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Statusu Labklājības ministrija piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi.


Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai bija telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenēm ar maziem bērniem. Tāpat tika vērtēta arī nodarbināto veselības aizsardzība darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarības pasākumos, kā arī uzņēmuma politikas orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot elastīgu vai saīsinātu darba laiku, piešķirot darbiniekiem, kuru bērni sāk mācības 1.klasē, apmaksātu brīvdienu, organizējot kopīgus pasākumus darbiniekiem un to ģimenēm u.tml.

12 Ģimenei draudzīga komersanta statusa ieguvēji ir dažādu nozaru uzņēmumi. Tomēr visus šo uzņēmumus vieno atziņa, ka orientēšanās uz klientu ērtībām, tāpat kā rūpes par saviem darbiniekiem, atbalsta pasākumi, kas palīdz darbiniekiem veidot saskaņotu darba un ģimenes dzīvi, noteikti pozitīvi iespaido uzņēmuma attīstību ilgtermiņā

 Apliecinot ģimeniskumu kā vērtību, svinīgajā pasākumā muzicēja kuplā un dziedošā Beitiku ģimene


Populārākie raksti