Rimi stipendija – stimuls karjerai

14. Septembris, 2020
Kaspars Karaševskis savā izaugsmes ceļā no informācijas ievades operatora līdz Rimi Baltic sortimenta un izvietojuma optimizācijas vadītāja amatam ne brīdi nav pārstājis mācīties.

Divu augstāko izglītību, un tagad arī maģistra grāda iegūšanā svarīgs atspaids Kasparam ir iespēja saņemt Rimi stipendiju. Paralēli tam viņš arī aktīvi iesaistās dažādās personības izaugsmes un profesionālās pilnveides mācībās, ko plašā klāstā piedāvā uzņēmums. Par īpaši vērtīgām Kaspars atzīst pusgadu ilgās mācības Rimi Biznesa skolā, ko uzņēmums konkursa kārtībā piedāvā saviem darbiniekiem kopā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu.

Kā veidojās tava karjera Rimi?

Sāku strādāt uzņēmumā pirms 10 gadiem. Varētu teikt, ka tā bija mana pirmā nopietnā darba vieta. Divus gadus biju informācijas ievades operators loģistikas departamentā. Kad uzzināju par iespēju saņemt stipendiju mācībām, paralēli uzsāku neklātienes studijas loģistikā Ekonomikas un kultūras augstskolā. Vēlāk kļuvu par asistentu Kategoriju vadības departamentā, tad – par projektu speciālistu. Mana karjera gāja augšup vispirms Latvijas, bet vēlāk – arī Baltijas mērogā. Man tika uzticēti aizvien atbildīgāki pienākumi. Piedalījos, piemēram, Rimi Baltijas mēroga procesu unifikācijas izstrādē un ieviešanā. Pašlaik vadu brīnišķīgu Baltijas līderu komandu sortimenta un iepirkumu departamentā.

Kā paralēli darbam norisinājās tavas studijas?

Strādājot Rimi, man ir iespēja apvienot darbu uzņēmumā un mācības augstskolā. Rimi arī aktīvi veicina savu darbinieku centienus izglītoties. Jau kopš pirmā kursa loģistikas studijās piedalos konkursos par iespēju saņemt Rimi stipendiju. Vienmēr esmu arī ticis atbalstīts, iegūstot iespēju segt līdz pat 80% no mācību maksas.

Cik konkursos par iespēju saņemt Rimi stipendiju esi piedalījies?

Kopumā esmu saņēmis Rimi stipendiju jau piecas reizes, kas ir bijis kā liels atbalsts iegūstot augstāko izglītību gan loģistikas, gan ekonomikas zinātnēs. Tikko esmu sācis studēt biznesa vadību maģistrantūrā, un, protams, atkal pieteicies konkursā uz Rimi stipendiju. Līdz šim abas reizes esmu absolvējis augstskolu ar izcilību. Jāpiebilst, ka šogad, paralēli darbam Rimi, esmu uzsācis darbu kā lektors augstskolā, kas nebūtu iespējams bez Rimi vadības atbalsta.

Kas ir tie iemesli, kādēļ esi uzticīgs Rimi jau tik daudzus gadus?

Viens no tiem noteikti ir mācību iespējas. Uzņēmums ir radījis vidi, kas motivē mācīties un attīstīt savas prasmes. Pa šiem gadiem esmu sakrājis kolekciju ar  vairāk kā divdesmit  dažādiem sertifikātiem, kas apliecina manas iegūtās zināšanas dažādos kursos, ko nodrošina uzņēmums. To vidū ir gan plaša spektra profesionālās pilnveides mācības, gan personības izaugsmes treniņi. Papildus tam Rimi rūpējas par jauno treneru un mācību vadītāju izaugsmi, palīdzot saviem darbiniekiem attīstīt prasmes arī šajā virzienā. Jau kādu laiku arī man ir uzticēts vadīt vairākas Rimi iekšējo mācību programmas, kas turklāt nav saistītas ar manu ikdienas darba specifiku.

Otrs iemesls, kādēļ strādāju Rimi jau desmit gadus, - tās ir plašās karjeras iespējas. Profesionālās attīstības laukā Rimi piedāvā ļoti lielu dažādību, līdz ar to katram darbiniekam šeit ir iespēja veidot tādu karjeras ceļu, kāds viņam ir pats piemērotākais.
Mūsdienās, kad tehnoloģijas un zinātne virzās straujāk, nekā mēs spējam aptvert, es ticu, ka gan individuālā, gan uzņēmuma konkurētspējas galvenā komponente ir ātrums, kādā mēs spējam mainīties un konstanti pielāgoties jauniem apstākļiem. Man prieks, ka strādāju uzņēmumā, kas mudina darbiniekus neapstāties, bet turpināt attīstīties un iegūt aizvien jaunas zināšanas un prasmes.


Populārākie raksti