Rimi un Supernetto veikalos iespējams ziedot sociālā riska situācijā nonākušām ģimenēm

07. Oktobris, 2013

Lai sniegtu palīdzību Rīgas, Olaines, Bauskas, Valmieras un Cēsu ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas sociālā riska situācijā, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai ik mēnesi nepieciešami aptuveni 5 449 latu. Šī summa sniedz iespēju ģimenēm, kuras nonākušas grūtībās, bez maksas saņemt sociālo darbinieku un rehabilitētāju, psihologu, logopēdu, narkologu, fizioterapeitu, juristu un citu speciālistu palīdzību. Lai arī turpmāk ģimeņu stiprināšanas projektu speciālisti ik mēnesi varētu atbalstīt vairāk nekā 500 bērnus no 250 ģimenēm, Rimi un Supernetto veikalos no oktobra sākuma līdz pat 10. novembrim ikvienam būs iespēja ziedot līdzekļus projektu atbalstam. Akciju iespējams atbalstīt arī ar maksājumu karti, norēķinoties par pirkumu veikalu kasēs un ziedojot summu virs Ls 5, kā arī ar uzkrāto Mans Rimi naudu mājaslapā www.mansrimi.lv.

“Kā liecina pašvaldību dati, aptuveni 7%  jeb vairāk nekā 25 000 Latvijas bērnu šobrīd aug sociālā riska ģimenēs, un viņiem nepieciešams visas sabiedrības atbalsts. Ģimeņu stiprināšanas projektu ietvaros sociālie darbinieki un citi speciālisti palīdz vecākiem saskatīt iespēju mainīt savu dzīvesveidu un mācīties uzņemties atbildību par savām atvasēm. Mums vien jādod iespēja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai šo atbalstu īstenot,“ saka Laura Podskočija, Rimi Latvia vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ģimeņu stiprināšanas projektus Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija īsteno jau kopš 2006. gada, un to ietvaros tiek sniegts atbalsts sociālā riska ģimenēm, kurās aug bērni. “Nereti ģimenes sociālā riska situācijā nonāk tādā kā apburtajā lokā, kur viena problēma noved pie nākamās. Ģimenes nespēj nodrošināt savu bērnu vajadzības, jo vecākiem nav izglītības, ir grūtības atrast darbu, trūkst materiālo līdzekļu, bet vienlaicīgi pietrūkst arī sociālo iemaņu un mākas veidot attiecības ģimenē. Šie faktori bieži kļūst par iemeslu dažādām atkarībām, novedot pie vēl lielākām problēmām, kas ietekmē ikvienu ģimenes locekli, bet īpaši bērnus. Lai ģimenes varētu adekvāti rūpēties par saviem bērniem, tām ļoti nepieciešams projektu speciālistu atbalsts,“ saka Ilze Paleja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore.

Par saziedotajiem līdzekļiem Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas varēs nodrošināt speciālistu palīdzību un atbalstu Rīgas, Olaines, Bauskas, Valmieras un Cēsu ģimenēm, kuras nonākušas sociālā riska situācijā. Tiks sniegtas bezmaksas psihologa konsultācijas, iespēja apgūt sadzīvē nepieciešamas prasmes, pozitīvas saskarsmes iemaņas ar bērniem. Savukārt bērni varēs saņemt speciālo pedagogu un logopēdu, psihologu palīdzību, kā arī tiem būs iespēja kopā ar vecākiem iesaistīties dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.


Populārākie raksti