Rimi un Ziedot.lv radījuši brīvā laika programmu bērniem Štābiņš

21. Februāris, 2012

Šobrīd aptuveni 16% no visiem bērniem Latvijā dzīvo trūcīgos apstākļos un nevar atļauties apmeklēt un samaksāt par pulciņiem, kā arī citām ārpusstundu aktivitātēm. Lai vairāk nekā 60 tūkstošiem trūcīgo bērnu un jauniešu visā Latvijā nodrošinātu iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot jaunas prasmes un dzīvē noderīgas iemaņas, Rimi sadarbībā ar portālu Ziedot.lv radījuši brīvā laika programmu bērniem "Štābiņš" ar devīzi – Ir kur iet, ir ko darīt! Programmas atbalstam uzsākta arī ziedojumu vākšanas akcija, kad laikā no februāra vidus līdz aprīļa vidum ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts sniegt savu palīdzīgo roku trūcīgo bērnu atbalstam un ziedot līdzekļus ziedojumu kastītēs Rimi un Supernetto veikalos. 

Kā liecina Labklājības ministrijas apkopotie dati, maznodrošināto ģimeņu skaits Latvijā ik gadu pieaug. Analizējot trūcīgo personu sadalījumu pa iedzīvotāju grupām, šobrīd bērni ir otra lielākā grupa starp trūcīgajām personām valstī. Ja 2010. gada sākumā Latvijā trūcīgo bērnu skaits bija 39,4 tūkstoši, tad jau 2011. sākumā tas palielinājās pusotru reizi, sasniedzot 60,6 tūkstošus jeb aptuveni 16% no kopējā bērnu skaita Latvijā.

Brīvā laika programma Štābiņš radīta ar mērķi sniegt iespēju bērniem no trūcīgām ģimenēm saturīgi un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku interesantā vidē un vienlaikus apgūt jaunas zināšanas un iemaņas. Programmu Štābiņš plānots īstenot kopā ar nevalstiskajām organizācijām visā Latvijā, kas bērniem bez maksas nodrošina dažādas ārpusskolas aktivitātes. 

Tāpēc programmas organizatori – Rimi un portāls Ziedot.lv – laikā no 21. februāra līdz pat 12. martam aicina pieteikties nevalstiskās organizācijas (piemēram, dienas centrus, krīzes centrus, biedrības), kas īsteno dažādas bezmaksas aktivitātes bērniem – sniedz atbalstu vai nodrošina ēdināšanu bērniem no maznodrošinātām vai nelabvēlīgām ģimenēm, organizē interešu pulciņus, nodarbības u.c., lai konkursa kārtībā saņemtu kā finansiālu, tā materiālu atbalstu šo aktivitāšu īstenošanai. Pieteikties programmas Štābiņš finansējumam iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu portālā Ziedot.lv un to pēc tam kopā ar reģistrācijas apliecības kopiju, kā arī atsauksmēm atsūtot pa pastu uz Ziedot.lv biroju (adrese: Fonds „Ziedot”, K. Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001) vai nosūtot uz e-pastu inese@ziedot.lv.

„Liela daļa bērnu un jauniešu Latvijā diemžēl nevar attīstīt savas prasmes un talantus, kā arī apgūt papildus zinības, piemēram, apmeklēt amatniecības pulciņus, deju un mūzikas studijas, trenēties kādā no sporta veidiem profesionāla trenera vadībā, jo viņu vecāki vienkārši nevar atļauties samaksāt par šīm apmācībām. Iespējams, tieši tāpēc jaunieši pēc stundām ir spiesti paši sev meklēt dažādas nodarbes vai atrasties uz ielas. Programmu Štābiņš esam radījuši, lai trūcīgajiem bērniem Latvijā būtu iespēja pavadīt savu brīvo laiku saturīgi un apgūt dzīvē noderīgas prasmes. Lai ikvienam pēc mācībām skolā būtu gan kur iet, gan ko darīt!” par brīvā laika programmas bērniem ideju stāsta Zane Eniņa, Rimi Latvia Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja.

Brīvā laika programmas Štābiņš atklāšana plānota aprīļa beigās, kad pēc visu iesniegto pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas tiks paziņotas tās organizācijas, kuras saņems finansiālu un materiālu atbalstu no Rimi un Ziedot.lv un kļūs par programmas oficiālajiem biedriem.


Populārākie raksti