Rimi visā Baltijā gada laikā veicis 11 000 kvalitātes kontroles testu

23. Marts, 2021
Rimi pērn visās Baltijas valstīs veicis virkni produktu, virsmu, ūdens un iepakojuma materiālu pārbaužu, pavisam vairāk nekā 11 000 laboratorijas testu.

Lai nodrošinātu uzņēmuma un likumdošanas prasībām atbilstošu Rimi pārdoto un apstrādāto produktu kvalitāti, veikaliem jāievēro stingras paškontroles prasības, ko regulāri pārbauda iekšējais audits un Kvalitātes departaments. Lai arī Covid-19 pandēmija un ceļošanas ierobežojumi aizkavēja sākotnēji plānoto visu Rimi veikalu pārbaudi, 2020. gadā tika pārbaudīti visi Rimi veikali Baltijas valstīs, galveno uzmanību pievēršot veikalu darbības procesiem, bet arī pievēršoties preču drošībai un kvalitātei, uzglabāšanas apstākļiem, higiēnai, izsekojamībai, derīguma termiņa uzraudzībai un atkritumu apsaimniekošanai.

Regulāri testi jāiztur ne tikai jaunajiem produktiem, bet arī tiem, kuri ilgāku laiku atrodami Rimi sortimentā, lai nodrošinātu nemainīgi augstu kvalitāti un produktu sastāvs atbilstu specifikācijai, kas paredzēta līgumā ar ražotāju. Ne mazāk būtiska ir kvalitātes kontrole attiecībā uz produktu, sevišķi privātās preču zīmes produktu, iepakojumu, atsakoties no materiāliem, kurus nav iespējams pārstrādāt.

“Kvalitāte ir ikviena Rimi darbinieka atbildība – visos posmos no produktu recepšu izstrādes un ražošanas līdz saskarsmei ar pircēju. Lai arī kvalitātes departamenta uzdevums ir sniegt vadlīnijas un kontrolēt to ieviešanu, kvalitātes standartu ievērošana un izpilde ir visas Rimi komandas ikdienas darbs. Tāpēc, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes prasības veikalos un izcilu kvalitātes produkciju Rimi veikalu plauktos, esam veikuši virkni preventīvu un kontrolējošu pasākumu,” atklāj Rimi Baltic kvalitātes nodrošināšanas vadītāja Sanita Rupenheite.

Augot pieprasījumam pēc veselīgiem produktiem un videi draudzīgiem risinājumiem, Rimi privātās preču zīmes līnijas ietvaros mudina sadarbības partnerus atteikties no veselībai un videi kaitīgu vielu izmantošanas ražošanas procesā. Piemēram, Rimi jau trīs gadus strādā pie tā, lai privātās preču zīmes produktu sastāvā rastu alternatīvas nesertificētai palmu eļļai, to aizstājot ar sertificētu palmu eļļu, rapšu vai saulespuķu eļļu. Pērn sadarbībā ar ražotājiem šī pozīcija nomainīta apmēram 100 produktiem. Tas pats attiecas uz citām kaitīgām vielām – katrai produktu grupai ir strikti noteikti kvalitātes kritēriji attiecībā uz pārtikas piedevām, konservantiem, saldinātājiem, sliktajām E vielām, noteiktiem aromatizētājiem, garšas un smaržas pastiprinātājiem, pārmērīgu sāls un cukura daudzumu.

2020. gadā Rimi uzsāka arī īpašu programmu, kas palīdz nodrošināt produktu autentiskumu un novērst pārtikas viltošanu. Programma paredz dažādus preventīvus pasākumus, kas noteikti jau produktu izstrādes un apstiprināšanas stadijā, kā arī iekļauj uzraudzības pasākumus, kas palīdz konstatēt negodīgas prakses gadījumus. Šīs programmas ietvaros veikti vairāk nekā 50 testi, lai pārliecinātos par produktu autentiskumu.

Tāpat katram piegādes ķēdes posmam no ražošanas līdz veikala plauktam jāatbilst noteiktām kvalitātes prasībām. Visiem Rimi korporatīvo zīmolu piegādātājiem jābūt sertificētai kvalitātes vadības sistēmai, un šo prasību šogad ir izpildījuši jau 94% piegādātāju, pārsniedzot sākotnēji izvirzīto mērķi (90%).

Kvalitātes uzraudzības ietvaros Rimi īpašu uzmanību pievērš arī dzīvnieku labturības aspektam visā produktu piegādes ķēdē. Ciešā sadarbībā ar Rimi privātās preču zīmes svaigās gaļas piegādātājiem ir veikta visu dzīvnieku fermu un kautuvju identifikācija, pieprasīts to dzīvnieku labturības pašnovērtējums, pamatojoties uz likumdošanas un Rimi prasībām. Rimi mērķis ir līdz 2025. gadam atteikties no sprostos dētu olu tirdzniecības, tāpēc jau tagad visās trijās Baltijas valstīs tiek īstenotas vairākas aktivitātes šī mērķa sasniegšanai.

Par Rimi Latvia

Rimi Latvia ir vadošais pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 130 dažādu formātu veikaliem visā Latvijā (Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini un Rimi Express).  Kopš 2019. gada darbību uzsācis arī Rimi e-veikals, nodrošinot ērtu produktu iegādi internetā un piegādi vairākos Latvijas reģionos. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 6000 darbinieku. Rimi misija ir atbalstīt veselīgas un videi draudzīgas izvēles, padarot katru dienu arvien labāku mūsu pircējiem. Rimi Latvia ir daļa no uzņēmuma Rimi Baltic, kas apvieno vairāk nekā 280 Rimi veikalu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Vairāk: https://www.rimi.lv/.


Populārākie raksti

Piedalies Lielajā talkā!
14. Aprīlis, 2024