t/c DAMME loterija "Sapņo par jaunu gultu" laimētāji

15. Oktobris, 2012

No 15.10.2012. - 25.11.2012. t/c DAMME, Rīga Kurzemes prospektā 1A norisinās loterija "Sapņo par jaunu gultu?"

Iepērcies t/c Damme jebkurā veikalā virs 5 Ls, aizpildi kartiņu un laimē Dormeo gultu ar matraci, 10 Dormeo spilvenus vai 10 Rimi produktu dāvanu grozus.

2012. gada 21. oktobra izlozes laimētāji:

- Dormeo spilveni - Brigita Rūmniece un Maija Guņkova

- Rimi produktu dāvanu grozi - Dmitrijs Trapezņikovs un Poļina Berezina

2012. gada 28.oktobra izlozes laimētāji:

- Dormeo splveni - Jeļena Fomičova un Juris Horns

- Rimi Produktu dāvanu grozi - Gundega Dzīle un Ludmila Ņikonova

2012. gada 4. novembra izlozes laimētāji:

- Dormeo spilveni - Artūrs Rogans un Indra Gabaliņa

- Rimi produktu dāvanu grozi - Tomijs Bostads un Raivo Gailāns

2012. gada 11. novembra izlozes laimētāji:

- Dormeo spilveni - Dmitrijs Teredjevs un Darina Dudaņeca

- Rimi produktu dāvanu grozi - Andis Strogonovs un Inga Rudzīte

2012. gada 18. novembra izlozes laimētāji:

- Dormeo spilveni - Dace Reinfelde un Edgars Bondarenko

- Rimi produktu dāvanu grozi - Katrīne Martinsone un Inga Strazdiņa

2012. gada 25. novembra galvenās izlozes laimētāja:

- Dormeo gulta ar matraci - Ingūna Rauda

 

 

Preču loterijas „Sapņo par jaunu gultu” noteikumi

1. „Sapņo par jaunu gultu” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk - Akcija, kas notiek no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 27. novembrim, un kuru organizē SIA „Studio Moderna”, reģistrācijas nr. 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas 41b, Rīga, LV-1004, Latvija - turpmāk Akcijas rīkotāji.

2. Akcijas preču pārdevējs ir SIA „Plesko Real Estate”, reģistrācijas nr. 40003516351, juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija - turpmāk Pārdevējs.

3. Akcijas norises kārtību saskaņā ar šiem Akcijas noteikumiem nosaka Akcijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.

4. Akcijas norises sākuma datums ir 2012. gada 15. oktobris. Akcijas norises beigu datums ir 2012. gada 27. novembris. Periods, kurā iespējams veikt pirkumus un pieteikt savu dalību Akcijā ir no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 25. novembra, plkst. 12:00 (ieskaitot).

5. Akcijas norises teritorija: T/C Damme, Kurzemes prospektā 1a, Rīgā, turpmāk – T/C Damme.

6. Akcijas dalībnieks: Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot šo noteikumu 7. punktā norādītās personas, turpmāk - dalībnieks.

7. Akcijā nevar piedalīties SIA „Plesko Real Estate”, SIA „Studio Moderna”, T/C „Damme” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Akcijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Akcijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

8. Balvu fonds, turpmāk - balvas:

 

 

Balva

Skaits

Vienas balvas vērtība, LVL

Kopējā vērtība, LVL

Dormeo Mamut gulta (160×200cm) + 2 Clip Flex redeles (80×200cm) + Dormeo Aloe Vera matracis (160×200cm)

1

474,60

474,60

Dormeo Siena Anatomic spilvens

10

29,90

299,00

Rimi pārtikas grozs*

10

20,00

200,00

Kopā:

21

-

973,60

*Katrā RIMI pārtikas grozā ietilpst studentu brokastis RIMI 150 g., konservēta saldā kukurūza RIMI 340 g., makaroni RIMI spaghetti 500 g., RIMI graud. pārslas ar eks. augļiem 375 g., cepumi RIMI ar šokolādes gabaliņiem 150 g., sālstandziņas RIMI 125 g., sālstandziņas RIMI ar sieru 125 g., RIMI lazdu riekstu krēms 400 g., augļu tēja aveņu RIMI 100 g., tomāti eļļā grillēti RIMI 370 ml., grauzdēta matlā kafija RIMI incup 250 g., olīvas ar anšovu pastu RIMI 235 g., olīvas ar zilā siera pildījumu RIMI 230 g., rīsi jasmine ica i love eco 1 kg., olīveļļa i love eco extra virgin 500 ml.

9. Lai piedalītos Akcijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 25. novembra, plkst. 12:00 (ieskaitot), jebkurā no T/C Damme veikaliem jāveic pirkums vismaz 5,00 LVL (piecu latu) vērtībā un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, pirkumā neiekļaujot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, zāles vai apmaksu par dalību azartspēlēs.

9.1. Lai pieteiktu savu dalību kādai no izložu kārtām, turpmāk - reģistrētos, dalībniekam jāaizpilda Akcijas reģistrēšanās anketa, turpmākt – anketa, ko iespējams saņemt T/C „Damme”. Anketā jānorāda loterijas dalībnieka kontaktinformācija: vārds, uzvārds, čeka nummurs, telefona nummurs un e-pasts. Anketa jāiemet Akcijas kastē, kas tiks izvietota loterijas norises laikā T/C „Damme” visiem apmeklētajiem redzamā vietā.

9.2. Pēc 2012. gada 25. novembra, plkst. 12:00 proti, 2012. gada 25. novembra, plkst. 12:01 anketas tām paredzētājā Akcijas kastē vairs nebūs iespējams iemest.

9.3. Norādot informāciju loterijas kartē un reģistrējot to šo noteikumu 9.1. punktā norādītajā kārtībā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot informāciju.

9.4. Viens dalībnieks Akcijai var reģistrēties neierobežotu reižu skaitu.

9.4.1. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu pirkumu vismaz 5,00 LVL (piecu latu) vērtībā, pirkumā neiekļaujot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, zāles vai apmaksu par dalību azartspēlēs un reģistrējot jaunu pirkuma čeku šo noteikumu 9.1. punktā norādītajā kārtībā.

10. Dalībniekiem ar dalību Akcijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot pirkumu jebkurā no T/C Damme veikaliem vismaz 5,00 LVL (piecu latu) vērtībā, pirkumā neiekļaujot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, zāles vai apmaksu par dalību azartspēlēs.

11. Tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 9. un 9.1. punktu un kas notiek katru svētdienu, laika periodā no 2012. gada 21. oktobra līdz 2012. gada 25. novembrim, plkst. 12:00 (ieskaitot).

11.1. Katrā no pirmajām 5 (piecām) izlozēm tiks izlozētas 4 (četras) balvas – 2 (divi) Dormeo Siena Anatomic spilveni un 2 (divi) Rimi pārtikas grozi.

11.2. 6 (sestajā) izlozē tiks izlozēta 1 (viena) balva - Dormeo Mamut gulta (160×200cm) + 2 Clip Flex redeles (80×200cm) + Dormeo Aloe Vera matracis (160×200cm).

11.3. Izložu datumi:

2012. gada 21., 28. oktobrī, 4., 11., 18., 25. novembrī.

11.4. Visās izlozēs tiks izlozēti papildu 2 (divi) rezerves balvu ieguvēji gadījumam, ja primārie balvu ieguvēji nespēs pierādīt dalību Akcijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Akcijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

11.5. Balvu izlozi nodrošina Akcijas rīkotāji. Izloze tiks veikta manuāli, proti, visi reģistrētās anketas, šo noteikumu norādītajā kārtībā tiks ievietotas vienā tvertnē un Akcijas rīkotāju noteiktā par Akciju atbildīgā persona izvilks laimējušās anketas.

11.6. Viens dalībnieks var laimēt neierobežotu balvu skaitu.

11.7. Viena anketa var laimēt tikai vienu balvu.

11.7.1. Balvu laimējušās anketas atkārtoti nepiedalās šo noteikumu 11. punktā norādītajās izlozēs.

11.8. Visas izložu kārtas notiks Pārdevēja telpās – T/C Damme, Kurzemes prospektā 1a, Rīgā, plkst. 13:00.

12. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 20 000 patērētāji. Iespēja iegūt laimestu ir 21 pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 21 pret 20 000.

13. Katras izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti T/C Damme, līdz nākošās dienas plkst. 23.59.

14. Pilns uzvarētāju saraksts jeb visi balvu ieguvēji tiks publicēti līdz 2012. gada 27. novembra plkst. 23.59 mājas lapā www.rimi.lv, kā arī visi laimētāji tiks informēti personīgi.

15. Dalībnieki, reģistrējoties Akcijai piekrīt to datu apstrādei Akcijas rīkotāju datu bāzē.

16. Piedaloties Akcijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Akcijas noteikumiem un ka Akcijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.rimi.lv un T/C Damme, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

17. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Akcijā, Akcijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Akcijas laiku, kā arī pēc Akcijas noslēguma saglabāti Akcijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

18. Balvas tiks uzglabātas T/C Damme - Informācijas centrā (turpmāk pilnvarotā persona) un tiks izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi.

19. Akcijas rīkotāji izložu kārtu dienās pēc balvu ieguvēju noteikšanas sazināsies, zvanot, nosūtot SMS vai e-pastu, ar balvu ieguvējiem uz Akcijā reģistrēto tālruņa numuru vai e-pastu.

20. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējiem pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai auto vadītāja apliecība) un pirkuma čeks. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam: atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē un pirkumam 5 (pieci) LVL vērtībā laika posmā no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 25. novembra, plkst. 12:00 saskaņā ar šo noteikumu 9. punktā norādītajiem nosacījumiem.

20.1. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.

20.2. Saņemot balvu, tiks pārbaudīti personas dati. Ja visi dati atbildīs reģistrētajiem Akcijā un šiem Akcijas noteikumiem, balvas ieguvēji saņems balvas.

20.3. Ja balvu ieguvēji nevarēs uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakritīs ar Akcijas laikā reģistrēto, kas ir laimējusi, balvas netiks izsniegtas.

21. Balvu ieguvēji balvas varēs saņemt līdz 2012. gada 10. decembrim. Pēc 2012. gada 10. decembra balvas vairs netiek izsniegtas.

22. Ja ar balvu ieguvējiem nebūs izdevies sazināties no Akcijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ, vai balvu ieguvēji paši līdz 2012. gada 10. decembrim nebūs pieteikušies balvu saņemšanai, balvu ieguvēji zaudēs savu balvu ieguvēju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāries Akcijas rīkotāja īpašumā.

23. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un pilnvarotā persona parakstīs balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties ne pie Akcijas rīkotājiem, ne pie pilnvarotās personas ar pretenziju par balvu.

24. Akcijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimētās balvas.

25. Laimēto balvu apmaiņa pret citu balvu vai balvu izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

26. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

27. Balvas, kas netiks izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņems saskaņā ar Akcijas noteikumiem, netiks atkārtoti izlozētas un to vērtība netiks atlīdzināta naudā, balvas pāries Akcijas rīkotāju īpašumā un Akcijas rīkotājs varēs rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

28. Akcijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Akcijas noteikumiem.

29. Akcijas rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izložu kārtām, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Akcijas noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Akcijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

30. Akcijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Akcijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Akcijas pārtraukšanu.

31. Visas pretenzijas par Akcijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Akcijas rīkotājiem - SIA „Studio Moderna” (Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV‑1004, Latvija) līdz 2012. gada 11. decembrim ar norādi Akcija „Sapņo par jaunu gultu”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

31.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2012. gada 11. decembra, neizraisa juridiskas sekas.

31.2. Akcijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Akcijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

32. Akcijas rīkotāju un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Akcijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Akciju ir tikai informatīvs raksturs.

33. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem Akcijas noteikumiem iespējams iepazīties T/C Damme Informācijas centrā.

 

Rīgā, 2012. gada 17. septembrī

 

 


Populārākie raksti