INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

MANS RIMI LOJALITĀTES PROGRAMMĀ

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Tāpēc šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus Mans Rimi lojalitātes programmas kontekstā.

Saskaņā ar Mans Rimi lojalitātes programmas noteikumiem mūsu pienākumos ietilpst īpaši Jums veidotu personalizēto piedāvājumu, ieteikumu un citu priekšrocību nodrošināšana. Lai tas būtu iespējams, mums ir jāizvērtē informācija par Jums, kādas ir Jūsu iecienītās preces un iepirkšanās paradumi, t.i., lai izveidotu Jūsu klienta profilu.

Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ?

-          Lai administrētu reģistrāciju un dalību

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju un dalību Mans Rimi lojalitātes programmā.

Lai mēs varētu reģistrēt Jūs Mans Rimi lojalitātes programmā un administrētu Jūsu dalību, Jums ir jāsniedz līguma noslēgšanai un izpildīšanai nepieciešamie personas dati (reģistrācijas procesā obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti (“*”)). Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā. Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, Jums ir jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.

Jūs varat reģistrēties un veikt savu autentifikāciju Mans Rimi lojalitātes programmā, izmantojot tādu trešo personu, kā Google, Facebook u.c. piedāvātos rīkus. Jūs varat arī piekļūt savam Mans Rimi profilam, izmantojot šos trešo personu rīkus, ja Jums jau ir Mans Rimi profils. Jūsu dati tiks izmantoti, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, pārliecinātos, ka Jūsu informācija ir precīza un atjaunināta, lai verificētu Jūsu reģistrāciju vai nomainītu iepriekšējo fizisko Mans Rimi karti (ja karte ir nozaudēta, nedarbojas u.tml.), lai Jūs identificētu vai sasaistītu Jūs kā attiecīgo fiziskās vai virtuālās Mans Rimi kartes lietotāju (ja nepieciešams), lai Jūs varētu izveidot vai piekļūt Mans Rimi profilam un skatīt tajā attiecīgo informāciju, lai sazinātos ar Jums, ja mums jāsazinās ar Jums un jāsniedz nepieciešamā informācija (piemēram, ja ir grozīti noteikumi, ja aizmirsāt savus pirkumus u.c.).

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

 

Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

Demogrāfiskā informācija, piemēram, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība utt.

Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

Autentifikācijas informācija, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, parole, drošības jautājums, verifikācijas kods utt.

Dalībnieka informācija, piemēram, dalībnieka statusa iegūšanas datums, klienta statuss, klienta veids utt.

Informācija par klientu labumiem, piemēram, Mans Rimi nauda, dzimšanas dienas atlaide, derīguma termiņš utt.

Pirkumu vēsture, piemēram, informācija par iepriekš pirktajām precēm un daudzumu utt.

Klienta izvēles dati, piemēram, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, pieteikšanās lojalitātes programmas klubā, uzstādītie valodas iestatījumi utt.

Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

Lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Jums

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 

Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums sazinātos gadījumos, kad ir nepieciešamas sazināties ar Jums nekavējoties. Mēs izmantojam Jūsu e-pastu, lai sniegtu Jums informāciju par Mans Rimi lojalitātes programmu (piemēram, lai informētu par izmaiņām sistēmā, noteikumos, privātuma politikā, lai nosūtītu apstiprinājumu reģistrācijai uz pasākumiem, ja esat izrādījis vēlmi tajos piedalīties u.c.). Mobilā tālruņa numurs un e-pasts tiek arī izmantots, lai verificētu reģistrāciju un apmainītu Mans Rimi karti.

Vispārējai saziņai mēs izmantojam arī citas mūsu platformas (piemēram, tīmekļa vietni, termināli, mobilo lietotni u.c.).

Reģistrējoties Mans Rimi lojalitātes programmai, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Ja personas dati ir neprecīzi, Jums tie nekavējoties ir jāizlabo.

-          Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu personalizētos piedāvājumus, ieteikumus un citas priekšrocības, piemēram, priekšrocības vārda dienās, dzimšanas dienās, dalību īpašajos klubos (piemēram, bērnu klubs, vīna klubs, mājdzīvnieku klubs), ielūgumus uz īpašajiem pasākumiem. Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētai priekšrocībai.

Ja saistībā ar Mans Rimi lojalitātes programmu mēs ieviesīsim papildu priekšrocības vai piedāvājumus, kur mēs lūgsim Jums sniegt papildu personas datus, vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, kad lūgsim Jūs sniegt jaunus personas datus vai kad ieviesīsim jaunus apstrādes nolūkus.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

 

Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

Dalībnieka informācija, piemēram, dalībnieka statusa iegūšanas datums, klienta statuss, klienta veids utt.

Demogrāfiskā informācija, piemēram, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība utt.

Informācija par klientu labumiem, piemēram, Mans Rimi nauda, dzimšanas dienas atlaide, derīguma termiņš utt.

Mājsaimniecības informācija, piemēram, mājsaimniecībā esošo cilvēku skaits, informācija par bērniem, dzīvniekiem mājsaimniecībā utt.

Klienta izvēles dati, piemēram, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, pieteikšanās lojalitātes programmas klubā, uzstādītie valodas iestatījumi utt.

Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

Pirkumu vēsture, piemēram, informācija par iepriekš pirktajām precēm un daudzumu utt.

Lai izpildītu līgumu ar Jums

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 

Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus, ieteikumus un citas Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs pēc vispārīga principa vai ar īpašu algoritmu palīdzību analizējam Jūsu sniegtos personas datus un datus mēs iegūstam, pamatojoties uz Jūsu rīcību (piemēram, Jūsu pirkuma darījumi, vietas, kurās tika izmantota Mans Rimi karte, piekļuve Mans Rimi profilam u.c.). Mūsu veiktās darbības nerada Jums nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi.

Lai varētu nodrošināt Jums galvenās priekšrocības, mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, kas pamatojami tikai ar vispārējiem noteikumiem, ko piemēro visiem Mans Rimi lojalitātes programmas dalībniekiem. Tas nav pamatots ar Jūsu preferencēm, uzvedību vai līdzīgiem atribūtiem, un mēs nepiedāvājam un neizvērtējam nekādus Jūsu uzvedības vai vēlmju aspektus, lai nodrošinātu šādas priekšrocības.

Piemēram, automatizēta lēmumu pieņemšana tiek izmantota, piešķirot Jums attiecīgo Mans Rimi naudu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā Jūsu transakcijas summu un iegādātās preces. Pamatojoties uz noteikumu, ka Mans Rimi naudu neuzkrāj par iegādāto alkoholu, sistēma automātiski atpazīst šādas pirkuma preces grozā un neiekļauj to vērtību Mans Rimi naudas aprēķinā. Ņemot vērā Jūsu ievadīto dzimšanas datumu, sistēma nosaka, kad jums ir piemērojamas dzimšanas dienas priekšrocības. Balstoties uz to, kādas priekšrocības Jūs izmantojat vai neizmantojat, mēs nosakām citas Jums pieejamās Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocības.

Lai mēs varētu Jums piedāvāt personalizētus piedāvājumus un ieteikumus (un dažreiz arī citas priekšrocības), mums ir jāprofilē Jūs, t.i., jāizmanto īpaši algoritmi, lai analizētu Jūsu izvēles, rīcību vai līdzīgus atribūtus.

Piemēram, īpaši algoritmi analizē Jūsu iesniegtos personas datus (piemēram, dzimšanas datumu u.c.) un Jūsu iepirkšanās darījumus (piemēram, pirkuma veikšanas vieta, iegādātās preces u.c.), lai izstrādātu Jums pielāgotus personalizētos piedāvājumus. Balstoties uz Jūsu iepirkšanās darījumu, mēs varam Jums izveidot arī personalizētu ieteikumu par citām jums pieejamām Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocībām.

Tā kā personalizētie piedāvājumi, ieteikumi un priekšrocības ir Mans Rimi lojalitātes programmas būtība un pamatmērķis, Jūs nevarat piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā, ja nevēlaties, lai par Jums tiek pieņemti automatizēti lēmumi, tostarp tiktu veikta profilēšana.

-          Tiešais mārketings

Mēs apstrādājam Jūsu personiskos datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, personalizētus piedāvājumus, ieteikumus, informāciju par atlaidēm, priekšrocībām, izpārdošanām, īpašām kampaņām, mūsu jaunumiem u.c., izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu, piemēram, vēstules, īsziņas, e-pastu, sociālos tīklus, pārlūka paziņojumus u.c.

Lūdzu, ņemiet vērā, ja izvēlaties saņemt tiešā mārketinga informāciju ar sociālo tīklu palīdzību, mēs izmantosim Jūsu mobilā tālruņa numuru vai e-pastu, lai sasniegtu Jūs sociālajos tīklos.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

Demogrāfiskā informācija, piemēram, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība utt.

Dalībnieka informācija, piemēram, dalībnieka statusa iegūšanas datums, klienta statuss, klienta veids utt.

Informācija par klientu labumiem, piemēram, Mans Rimi nauda, dzimšanas dienas atlaide, derīguma termiņš utt.

Mājsaimniecības informācija, piemēram, mājsaimniecībā esošo cilvēku skaits, informācija par bērniem, dzīvniekiem mājsaimniecībā utt.

            Pirkumu vēsture, piemēram, informācija par iepriekš pirktajām precēm un daudzumu utt.

Klienta izvēles dati, piemēram, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, pieteikšanās lojalitātes programmas klubā, uzstādītie valodas iestatījumi utt.

Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

Jūsu piekrišana

Līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu tiešā mārketinga informācijas saņemšanai.

Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, lai nodrošinātu Jums personalizētu un efektīvu tiešā mārketinga saziņu. Lai varētu to paveikt, mēs ņemam vērā Jūsu sniegtos personas datus (piemēram, pilsētu) un datus, kurus mēs atlasām, pamatojoties uz Jūsu rīcību (piemēram, veikals, kur Jūs veicat pirkumus). Piemēram, informācija par jauno pakalpojumu mūsu konkrētajā veikalā varētu interesēt tikai tos dalībniekus, kuri iepērkas attiecīgajā veikalā. Tāpēc mēs varam pieņemt lēmumu nosūtīt informāciju tikai tiem dalībniekiem, kuri ir iepirkušies attiecīgajā veikalā. Mūsu veiktās darbības nerada Jums nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi.

-          Loterijas

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu loterijas, ja esat paudis vēlmi tajās piedalīties. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izsniedzot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.

Informējam, ka, paužot vēlmi piedalīties loterijās, Jūs piekrītat, ka Jūsu Mans Rimi kartes numurs tiks iekļauts mūsu un mūsu piegādātāja rīkotajās automātiskajās loterijās bez papildu paziņojuma Jums. Informācija par piegādātājiem, kas rīko automātiskās loterijas un ar kuriem mēs kopīgojam Jūsu personas datus (piemēram, Mans Rimi kartes numurs vai Jūsu kontaktinformācija), ir pieejama šeit: rimi.lv/akcijas-un-loterijas. Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstību gadījumā tās izsniegšana tiks atteikta.

Lasiet vairāk par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jūs piedalāties mūsu loterijās, šeit: rimi.lv/privatuma-politika/loteriju-spelu-unvai-konkursu-privatuma-politika.

-          Pārvaldīt reģistrāciju un dalību mūsu tiešsaistes veikalā

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izveidotu profilu mūsu tiešsaistes veikalā pēc Jūsu pieprasījuma, un Jūs varētu izmantot tiešsaistes veikala pakalpojumus.

Ja Jums ir Mans Rimi profils un profils mūsu tiešsaistes veikalā, daži lauki, piemēram, vārds, tālruņa numurs, e-pasts u.c. ir kopīgi abiem profiliem. Mainot šādus laukus vienā profilā, attiecīgās izmaiņas tiks veiktas arī otrā profilā.

Informācija par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus mūsu tiešsaistes veikala kontekstā, ir atrodama šeit: rimi.lv/privatuma-politika/informacija-par-personas-datu-apstradi-rimi-tiessaistes-veikala.

-          Statistiskie un tirgus izpētes nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sagatavotu ziņojumus un statistiku, lai uzraudzīt, izvērtēt, uzlabot un paplašināt mūsu pakalpojumus. Šādiem nolūkiem mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši norādīt uz Jums kā konkrētu personu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Demogrāfiskā informācija, piemēram, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība utt.

Klienta izvēles dati, piemēram, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, pieteikšanās lojalitātes programmas klubā, uzstādītie valodas iestatījumi utt.

            Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses uzlabot un paplašināt mūsu pakalpojumus.

Tik ilgi, kamēr tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu īstenot mūsu likumīgās intereses.

 

-          Informācijas drošības nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu iespējamos draudus un krāpšanu vai nelikumīgas darbības, kā arī aizsargātu sistēmas un datus no neatļautām izmaiņām un saglabātu konsekvenci. Mēs reģistrējam (“veicam auditācijas pierakstu”) Jūsu un mūsu darbības mūsu sistēmās, kurām jums un mums tiek piešķirta piekļuve. Piemēram, mēs reģistrējam (“veicam auditācijas pierakstu”), kad Jūs vai mēs, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu piekļūt Mans Rimi profilam, veicat/veicam izmaiņas datos vai citas darbības sistēmā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

Autentifikācijas informācija, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, parole, drošības jautājums, verifikācijas kods utt.

- Savienojuma informācija, piemēram, ierīces veids, operētājsistēma un tās versija, laika zona, pārlūkprogrammas veids utt

- Komunikācijas dati, piemēram, metadati, e-pasta saturs, telefona zvans, balss pasts utt.

Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

- Citi dati, kas nepieciešami noteiktam mērķim

Mūsu leģitīmās intereses nodrošināt informācijas drošību.

Līdz 18 kalendārajiem mēnešiem, ja vien normatīvie akti neparedz ilgāku glabāšanas laiku.


-          Krāpšanas novēršana un juridisko pretenziju pārvaldība

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai aizstāvētu, sagatavotu un izpildītu juridiskās prasības, tostarp, novērstu un/vai apturētu krāpnieciskas vai kriminālas darbības, vāktu pierādījumus par atklātajām problēmām un pārvaldītu situāciju, kā arī lai apturētu mūsu produktu vai pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

 

Visas personas datu kategorijas, kas norādītas šajā privātuma politikā.

Pašapkalpošanās skenera risinājuma gadījumā mēs saglabājam arī informāciju par veikto precizitātes pārbaužu rezultātiem.

 

Mūsu leģitīmās intereses.

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 

 

Mēs varētu izmantot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums gadījumā, ja esam identificējuši iespējamās problēmas ar Jūsu Mans Rimi karti, mūsu produktu vai pakalpojumu izmantošanu, piemēram, mēs identificējām darījumā radušās problēmas, atklājām, ka esat aizmirsis(-usi) nodot pašapkalpošanās skenera ierīci u.c.

Pašapkalpošanās skenera risinājuma gadījumā mēs veicam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu. Tās pamatā ir noteikti vispārīgi noteikumi, kas tiek piemēroti visiem pašapkalpošanās skenera risinājuma lietotājiem, piemēram, lietotāja veiktas noteiktas darbības, iepriekšējo precizitātes pārbaužu rezultāti u.c. Ja konkrētais noteikums tiek izpildīts, sistēma aktivizē daļēju vai pilnīgu Jūsu skenētā groza precizitātes pārbaudi. Šāda darbība Jūs būtiski neietekmē. Šādas darbības rezultātā veikala darbinieks atkārtoti skenēs Jūsu grozu. Ja nevēlaties būt par automātiskās lēmumu pieņemšanas, tai skaitā profilēšanas, subjektu, Jūs nevarat lietot pašapkalpošanās skenera risinājumu.

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

-          No Jums

Mēs apkopojam personas datus, kurus Jūs mums sniedzat tiešā un netiešā veidā. Kad Jūs reģistrējaties kā Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieks, sazināties ar mums, izmantojat Mans Rimi karti, mūsu sistēmas, platformas un rīkus.

-          No Grupas uzņēmumiem

Ja esat Mans Rimi lojalitātes programmas, kuru pārvalda cits Rimi grupas uzņēmums citā Baltijas valstī, dalībnieks un izmantojat Mans Rimi karti vai platformas mūsu valstī, šādā gadījumā, lai nodrošinātu Jums nevainojamu pieredzi, mēs no cita Rimi grupas uzņēmuma saņemam un uzrādām Jums attiecīgos personas datus, kurus Jūs tieši vai netieši esat sniedzis tam Rimi grupas uzņēmumam, kura Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieks Jūs esat.

-          No trešās personas

Ja Jūs izvēlaties reģistrēties kā Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieks vai piesakāties savā Mans Rimi profilā, izmantojot trešo personu (piemēram, Google, Facebook u.c.) piedāvātos rīkus, Jūs pilnvarojat šo trešo personu dalīties, un mūs saņemt informāciju, kas nepieciešama, lai reģistrētu Jūs kā Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieku un / vai sniegtu Jums iespēju piekļūt savam Mans Rimi profilam. Katrā šādā gadījumā mēs Jums sniegsim detalizētu informāciju par to, kādi dati tiek koplietoti ar mums.

Personas datu izpaušana

-          Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram:

·         datu centra pakalpojumi;

·         lietotāja autentifikācijas pakalpojumi;

·         informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi;

·         klientu datu analīze un personalizētu piedāvājumu izveides pakalpojumi;

·         tiešā mārketinga ziņojumu izsūtīšanas pakalpojumi;

·         ar lojalitātes programmas mārketinga aktivitātēm saistīti pakalpojumi;

·         tīmekļa/mobilo aplikāciju izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi.

·         klientu zvanu centra pakalpojumi;

·         sniedz priekšrocības lojalitātes programmas robežās.

 

Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

-          Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses – celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

-          No Grupas uzņēmumiem

Mēs varam koplietot Jūsu informāciju ar attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.

-          Automātisko loteriju rīkotāji

Mēs varam nodot dažus Jūsu personas datus (piemēram, Mans Rimi kartes numuru, Jūsu kontaktinformāciju) mūsu sadarbības partneriem, kuri rīko automātiskās loterijas, kurās Jūs esat izteicis vēlmi piedalīties. Par šādām loterijām varat lasīt sadaļas "Kādas personas datu kategorijas mēs apkopojam un kāpēc" apakšsadaļā "Loterijas".

Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ.

Noteiktos gadījumos Jūsu personas datus var pārsūtīt vai apstrādāt valstī ārpus ES/EEZ, kur to dara nolīgts pakalpojuma sniedzējs. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību, pārsūtot datus ārpus ES / EEZ, mēs pārliecināmies, ka ir ieviesti atbilstoši drošības pasākumi Jūsu personas datu aizsardzībai. Piemēram, ES Komisijas lēmums, ka attiecīgā valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, sertifikāciju saskaņā ar ES un ASV “Privātuma vairoga” regulējumu, līguma standarta klauzulu u.c. Jūs varat saņemt informāciju par ieviestajiem personas datu aizsardzības pasākumiem, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu.

Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi tieši vai netieši no Jums vai trešajām personām iegūtie personas dati tiek glabāti lojalitātes sistēmā tik ilgi, kamēr piedalāties Mans Rimi lojalitātes programmā vai attiecīgajā tās daļā.

Ja neesat izmantojis savu fizisko vai virtuālo Mans Rimi karti pirkumiem 1 (vienu) gadu pēc kārtas, pēc viena gada perioda beigām un kad būs beidzies viss uzkrātās Mans Rimi naudas un digitālo uzlīmju derīguma termiņš, Jūsu fiziskā un virtuālā Mans Rimi karte tiks bloķēta, un visi ar tām saistītie personas dati tiks nekavējoties dzēsti vai anonimizēti drošā veidā, tāpēc tos vairs nevarēs saistīt ar Jums.

Dati tiešā mārketinga vajadzībām tiks apstrādāti, līdz Jūs atsauksit piekrišanu tiešā mārketinga informācijas saņemšanai.

Dati statistikas un tirgus izpētes vajadzībām tiks saglabāti tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs, lai mēs varētu ievērot savas leģitīmās intereses.

Dati informācijas drošības nolūkos tiek glabāti līdz 18 kalendāra mēnešiem, ja vien normatīvie akti neparedz ilgāku glabāšanas laiku.

Tiesiskas pretenzijas gadījumā dati tiks apstrādāti, kamēr notiek lietas izmeklēšana, pabeigšana un izpilde. Ja izmeklēšanas laikā pārkāpums netiek atklāts, dati tiks saglabāti 1 (vienu) gadu pēc lēmuma par izmeklēšanas pabeigšanu. Ja tiek atklāts pārkāpums, dati tiks saglabāti 3 (trīs) gadus pēc lēmuma par izmeklēšanas pabeigšanu vai līdz tiesas lēmuma galīgai izpildei.

Jūsu tiesības

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

-          Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Jūs varat ielogoties Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā) jebkurā laikā, lai redzētu konkrēto informāciju, kas mums ir pieejama par Jums, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, Jūsu uzkrāto Mans Rimi naudu, Jūsu personalizētos piedāvājumus u.c.

-          Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Atsevišķu informāciju par sevi varat atjaunināt, ieejot savā Mans Rimi profilā (piemēram, tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, terminālī veikalos) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram.

-          Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Jūs varat mainīt savas izvēles vai atsaukt savu piekrišanu, ieejot savā Mans Rimi profilā (piemēram, tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, terminālī veikalos) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram.

-          Iebildums pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atteikt tiešā mārketinga pakalpojumu abonēšanu, reģistrējoties savā Mans Rimi profilā (piemēram, tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, terminālī veikalos) vai piezvanot klientu apkalpošanas centram.

-          Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

-          Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst Jūsu personas datus. tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

-          Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu dalību Mans Rimi lojalitātes programmā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

-          Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šī tiesība ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

-          Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029

Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021

Tālruņa numurs: +371 6 7045 409

E-pasts: rimi.lv@rimibaltic.com

-          Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija

Tālruņa numurs: +371 8 0008 180

E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

-          Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: rimiDPO@rimibaltic.com

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.