Daudzveidība

Viena no Rimi Personāla politikas pamatnostādnēm ir atbalstīt darbinieku dažādību un nodrošināt nodarbinātības nosacījumu vienlīdzību un talanta attīstību.
Mēs ticam, ka iekļaujoša sabiedrība, kurai ir vieta ikvienam, kļūst par drošāku un tolerantāku vidi. Tās pamatā ir rūpes un vienlīdzīga attieksme vienam pret otru.