Dzimumu līdztiesība vadības komandā

Mūsu mērķis ir nodrošināt dzimumu līdztiesību (50/50) vadošajās pozīcijās.