Vietējā kopiena

Mums ir svarīgi būt mūsu pircējam pēc iespējas tuvāk. Vietējo produktu izvēle ir tas, kas vieno mūsu un mūsu pircēju. Tāpēc mēs esam un būsim tirgus līderis, atbalstot vietējo ražotāju iniciatīvas un produktus. Šādi mēs gan nodrošinām pircējus ar viņu iecienītajām izvēlēm, gan sniedzam atbalstu ražotājiem.