Labumi no Latvijas laukiem

Lai atbalstītu Latvijas lauksaimniekus un zemniekus, vairākos Rimi veikalos izveidots atsevišķs stends “Klēts”.
Tajā pieejami tradicionāli, kā arī ekoloģiski vietējo ražotāju produkti.