Informācija par personas datu apstrādi atlases procesu ietvaros

Pēdējās atjaunināšanas datums: 22.12.2021. V2

Mēs rūpējamies par Jūs privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus personāla atlases procesu ietvaros.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

  Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami šī informatīvā teksta mērķu izpildei. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no vakances vai prakses veida, mēs varam Jums lūgt papildus informāciju, piemēram, informāciju par autovadītāja apliecību. Ja iesniegsiet informāciju, kas nav nepieciešama personāla vai praktikantu atlases procesam, tā netiks ņemta vērā.

  Ja nepiekritīsiet personas datu apstrādei, kas ietverta šajā informatīvajā tekstā, Jūsu pieteikums netiks izvērtēts personāla atlases procesu gaitā.

  Jūs varat iesniegt pieteikumu un izmantot šajā informatīvajā tekstā iekļautās tiesības, ja Jūs esat vismaz 18 gadus vecs vai, izņēmuma gadījumos, vismaz 15 gadus vecs.

  Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesa gaitā

  Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikumu personāla atlases procesa gaitā:

  • ja esat iesniedzis pieteikumu uz konkrētu vakanci;

  • ja mēs esam Jūs uzrunājuši, sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai balstoties uz Jūsu profilā pieejamo profesionālo informāciju plaši izmantotos un/vai publiskos darba un karjeras portālos vai datu bāzēs, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai, pamatojoties uz Jūsu drauga vai paziņas ieteikumu;

  • ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas nodarbinātības veicināšanas organizācijas mūsu sadarbības ietvaros, piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūras ES finansēts projekta ietvaros.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt

  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, adrese utt

  Kompetenču dati, piemēram, profesionālā pieredze, izglītība, sertifikāti, kursi, valodas zināšanas utt.

  Atsauksmes, piemēram, personas raksturojums utt.

  Novērtējuma informācija, piemēram, darbības novērtējums, testi, novērtējumi utt.

  Jūsu piekrišana un mūsu likumīgās intereses, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma darbību. Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Kandidāta atsauksmju ievākšana un novērtēšana

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai ievāktu un novērtētu atsauksmes par kandidātu personāla vai praktikantu atlases procesu ietvaros, ja kandidāts Jūs ir norādījis kā savu atsauksmes devēju.

  Ja kandidāts iepriekš ir strādājis vai bijis praksē mūsu uzņēmumā, tad mēs ievācam un novērtējam atsauksmes arī no mūsu darbiniekiem, kas iepriekš ir strādājuši un/vai sadarbojušies ar kandidātu.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Kompetenču dati, piemēram, profesionālā pieredze, izglītība, sertifikāti, kursi, valodas zināšanas utt.

  Informācija par darba sniegumu, piemēram, mērķi, sasniegumu, efektivitātes statistika utt.

  Atsauksmes, piemēram, personas raksturojums utt.
  Kandidāta un Jūsu piekrišana Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Kandidātu atsauksmju ievākšana par atlases procesu

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu atlases procesa novērtēšanas aptauju. Kandidāta atsauksmes ir anonīmas un tiek ievāktas iekšējā procesa un kandidātu pieredzes uzlabošanai.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  Atsauksmes Jūsu piekrišana Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Fināla kandidātu iepriekšējo darbību pārbaude noteiktām pozīcijām

  Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai iegūtu ieteikuma rakstura informāciju par Jūsu piemērotību pretendēt uz amatu un mazinātu ar cilvēkresursiem saistītos biznesa riskus un aizsargātu Rimi īpašumus. Personāla atlases procesā iepriekšējo darbību pārbaude dažkārt var tikt veikta tikai fināla kandidātiem, kuri piesakās uz īpaši svarīgiem amatiem, kuros nepieciešams uzņemties lielāku atbildību (ti, amati uzņēmumā, kuru pienākumos ietilpst juridiska un finansiāla atbildība par uzņēmumu, ir būtiska ietekme uz uzņēmuma partneru izvēli un izdevumiem, ir augsta līmeņa pārstāvja funkcija, piemēram, augstākā vadība, vadošie amati konkrētos atbilstošos departamentos). Iepriekšējo darbību pārbaudi var uzsākt persona, kas uzsāk personāla atlases procesu (piemēram, personāla atlases speciālists). Iepriekšējo darbību pārbaudes laikā var tikt noskaidrots, vai kandidātam nav skaidrs interešu konflikts, īpaši slikta reputācija plašsaziņas līdzekļos (attiecas uz reprezentatīviem amatiem ar lielu sabiedrības atpazīstamību), finansiālas grūtības (piemēram, bankrots, piespiedu parādu piedziņa; attiecināms uz finanšu pozīcijām ar tiešu piekļuvi Rimi finanšu aktīviem).

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt

  Nodarbinātības informācija, piemēram, nodarbinātības laiks un datums, nodarbinātības veids, amats, darba pienākumi, darba atļauja utt.

  Informācija par sekundārajām profesijām un interešu konfliktiem, piem., sekundārā darba veids, finansiālās intereses citos uzņēmumos, interešu konflikti utt.

  Kredītinformācija, piemēram, kredītvēsture, maksātspēja, kredītspēja utt.

  Mūsu likumīgās intereses, lai mazinātu ar cilvēkresursiem saistītos biznesa riskus un aizsargātu Rimi īpašumus. Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Juridisko prasību pārvaldīšana

  Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, kas tika ņemti vērā personāla atlases procesa izvērtēšanā, lai izvirzītu, īstenotu un aizstāvētu juridiskas prasības.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Jūsu personas dati, kas mums jau ir pieejami:

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt

  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, adrese utt

  Kompetenču dati, piemēram, profesionālā pieredze, izglītība, sertifikāti, kursi, valodas zināšanas utt.

  Atsauksmes, piemēram, personas raksturojums utt.

  Novērtējuma informācija, piemēram, darbības novērtējums, testi, novērtējumi utt.
  Mūsu likumīgās intereses, lai veidotu, īstenotu un aizstāvētu juridiskās prasības Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

  Jūs

  Mēs ievācam personas datus, ko Jūs iesniedzat par sevi, kad iesniedzat pieteikumu vai kad sazināties ar mums u.c.

  Citi avoti

  Mēs varam ievākt personas datus no atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai no Jūsu drauga vai paziņas pieteikuma, kurš Jūs ir ieteicis kā kandidātu, vai nodarbinātības aģentūras, vai izglītības iestādes vai organizācijas, kas veicina izglītību.

  Mēs varam ievākt personas datus no Jūsu norādītiem atsauksmju devējiem atlases procesu ietvaros.

  Mēs varam ievākt personas datus iepriekšējo darbību pārbaudes laikā arī no ārējām informācijas sistēmām un datu bāzēm, piemēram, no Komercreģistra, Nekustamā īpašuma reģistra, Kredītinformācijas reģistriem, publiskās informācijas meklētājprogrammām (piemēram, Google), sociālajām platformām (tikai publiski pieejama informācija, piemēram, LinkedIn).

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs izpaužam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, atlases uzņēmumi. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

  • Datu centra pakalpojumu sniedzēji,
  • Datu bāzes un personāla atlases kanāli,
  • Personāla atlases uzņēmumi,
  • Informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam izpaust Jūsu personas datus attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja Jūsu kandidatūra vai prakse ir saistīta ar citiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem.

  Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas

  Lai pildītu mūsu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

  Personāla atlase:
  8 (astoņus) mēnešus no kandidāta personas datu iesniegšanas vai saņemšanas brīža.

  Personas dati, kas nepieciešami iepriekšējo darbību pārbaudēm:
  Personas dati tiek apstrādāti tikai no brīža, kad personāla atlases procesā tiek uzsākta iepriekšējo darbību pārbaude, līdz personāla atlases procesa beigām. Ieraksti par iepriekšējo darbību pārbaudes rezultātiem netiek uzglabāti pēc atlases procesa beigām.

  Juridiskas prasības gadījumā, mēs glabājam Jūsu personas datus līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un likumiskās prasības atrisināšanai.

 • Jūsu tiesības

  Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības,  lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Personas datu labošana

  Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Piekrišanas atsaukšana

  Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Dzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu    aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežošana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Datu pārnesamība

  Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
  Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,
  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021 Tālruņa numurs: +371 67045409
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,
   

  Datu subjektiem/kandidātiem, kuri piesakās un iesniedz pieteikumu SIA Rimi Baltic

  SIA Rimi Baltic, reģ. Nr.  40003592957
  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
  E-pasts: info@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com
  Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.

Pēdējo reizi labots: 21.03.2018