Personas datu kategorijas

Kategorija Apraksts un personas datu piemēri
Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

Personu identificējoši dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, lietotājvārds, dažāda tipa ID, piem., klienta ID, darbinieka numurs, IP adrese, transportlīdzekļa numurzīmes numurs, aizgādņa identitāte, identifikācijas dokumenta numurs, valsts, kura izsniedza identifikācijas dokumentu utt.

Autentifikācijas informācija, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, parole, drošības jautājums, verifikācijas kods utt.

Informācijas, kas izmantota, lai autentificētu (apstiprinātu) personas identitāti, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, derīguma termiņš un izdevējiestādes nosaukums,  parole, PIN, drošības jautājums, paraksts utt.

Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma īpašnieki, personas amats utt.

Informācija par personu un uzņēmumu, kuru šī persona pārstāv vai kuras vārdā rīkojas, piemēram, uzņēmuma nosaukums, informācija par uzņēmuma īpašniekiem (piemēram, patiesā labuma guvējs, procentuāls uzņēmuma daļu sadalījums, balsstiesības, procentuāls daudzums nodotajām balsstiesībām), personas amats, darba vietas atrašanās utt.

Dati saistībā ar sankciju sarakstiem, piemēram, informācija par personas vai uzņēmuma atrašanos sankciju sarakstos utt.

Informācija par uzņēmuma, personas vai tās ģimenes locekļa vai tuvi saistītas personas iekļaušanu sankciju sarakstos, kuri Rimi kā uzņēmumam jāpārbauda saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem.

Dati par politiski nozīmīgas personas statusu

Informācijas par personas vai tās ģimenes locekļa vai tuvi saistītas personas atbilstību politiski nozīmīgas personas statusam saskaņā ar naudas atmazgāšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas normatīvajiem aktiem.

Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

Informācija, kas izmantojama, lai sazinātos ar personu, piemēram, adrese, telefona numurs, e-pasts.

Demogrāfiskā informācija, piemēram, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība utt.

Informācija saistīta ar demogrāfiju, piemēram, dzimšanas datums, dzimums, ģimenes stāvoklis, vecums, valoda, pilsonība, valsts, uzņēmuma patiesā labuma guvēja rezidences valsts utt.

Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

Informācija, kas parāda personas uzvedību vai aktivitāti. Piemēram, darbības un uzvedība dažādos digitālajos kanālos, klikšķu vēsture, visbiežāk apmeklētais veikals, nedēļas plāns / pusdienu plānotājs, atlasītās receptes, saglabātais iepirkumu saraksts, informācijas par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā (piemēram, ielogošanās, veiktās izmaiņas, izlogošanās, aizpildītie dati utt.), informācija par pieejas karšu, atslēgu un PIN kodu lietošanu mūsu telpās (piemēram, ierašanās, aiziešana utt.) informācijas par vietām, kur izmantota Mans Rimi karte utt.

Klienta izvēles dati, piemēram, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, pieteikšanās lojalitātes programmas klubā, uzstādītie valodas iestatījumi utt.

Informācijas par izvēlēm, kuras personas izdarījusi kā klients, piemēram, piekrišana vai nepiekrišana tiešajam mārketingam, pašpiegādes paziņojumiem, pieteikšanās jaunumu saņemšanai, noteiktiem paziņojumiem, lojalitātes programmas klubiem, norādītais mīļākais veikals, produkti, kas atzīmēti kā iemīļotākie, utt.

Dalībnieka informācija, piemēram, dalībnieka statusa iegūšanas datums, klienta statuss, klienta veids utt.

Informācija par personas dalību lojalitātes programmā vai ekomercijā. Piemēram, dalībnieka statusa iegūšanas datums, klienta statuss (piemēram, tikai lojalitātes, tikai ekomercijas utt.), klienta veids (piemēram, fiziska personas, uzņēmums, mūsu darbinieks utt.), personas konta statuss (piemēram, aktīvs, bloķēts, neverificēts utt.), klienta segments utt.

Mājsaimniecības informācija, piemēram, mājsaimniecībā esošo cilvēku skaits, informācija par bērniem, dzīvniekiem mājsaimniecībā utt.

Informācija par personas mājsaimniecību un tās sastāvu, piemēram, informācija par mājsaimniecībā esošo cilvēku skaitu, informācija par bērniem, dzīvniekiem, adopcijas fakts (ja likuma prasība) utt.

Pasūtījuma informācija, piemēram, pasūtījuma ID, pasūtītās preces, preču cenas, piegādes metode utt.

Informācija par pasūtījumu, piemēram, pasūtījuma ID, preču saraksts un daudzums, aizvietotie produkti, piegādes metode, preču cenas, pirkuma lielums, rēķins/ čeks, atgrieztās prece utt.

Maksājuma informācija, piemēram, maksājuma veids, bankas konta numurs, maksājuma kartes numurs, maksājuma mērķa apraksts utt.

Informācija par izvēlēto maksājuma veidu un maksājumu, piemēram, kartes numurs, kartes sērijas numurs, references numurs, konta numurs, banka, kartes derīguma dati, maksājuma mērķa apraksts utt.

Piegādes informācija, piemēram, piegādes datums un laiks, piegādes adrese, komentāri utt.

Informācija par preču un pakalpojumu piegādi, piemēram. pasūtījuma datums, piegādes metode, piegādes adrese, piegādes datums un laiks, komentāri utt.

Informācija par darījumu, piemēram, darījuma datums un vieta, nopirktā prece, pirkuma summa, čeka ID utt.

Informācija par pabeigtajiem darījumiem, piemēram, darījuma datums un vieta, maksājuma metode, nopirktā prece, pirkuma summa, čeka ID utt.

Pirkumu vēsture, piemēram, informācija par iepriekš pirktajām precēm un daudzumu utt.

Informācija par iepriekš pirktajām precēm un daudzumu (piemēram, nopirktās preces, daudzums, pirkuma summa utt.), tai skaitā, Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati.

Informācija par darbinieku labumiem, piemēram, uzņēmuma labumi darbiniekiem atbilstoši iekšējām procedūrām, derīguma termiņš utt.

Informācija par darbinieka saņemtajiem labumiem, piemēram, uzņēmuma automašīna, tai skaitā, informācija par automašīnu, uzņēmuma telefons, tai skaitā, informācija par telefonu, limitiem, apdrošināšanu, derīguma termiņš, informāciju par attiecīgo gadījumu, kad, atbilstoši iekšējām procedūrām, labums ir piemērojams utt.

Informācija par klientu labumiem, piemēram, Mans Rimi nauda, dzimšanas dienas atlaide, derīguma termiņš utt.

Informācija par dažādiem personas saņemtajiem labumiem/piedāvājumiem, piemēram, Mans Rimi nauda, digitālās uzlīmes, dzimšanas dienas atlaide, derīguma termiņš, informācijas par attiecīgo gadījumu, kad noteiktais labums ir piemērojams utt.

Prakses informācija, piemēram, prakses laiks, prakses apmācību prasības utt.

Informācijas, kas nepieciešama prakses veikšanai, piemēram, informācija pār iegūstamo kvalifikāciju, prakses laiks, prakses prasības utt.

Atsauksmes informācija, piemēram, personas raksturojums utt.

Informācija, kas iegūta no personām, kuras sniedza atsauksmi, piemēram, personas raksturojums utt.

Nodarbinātības informācija, piemēram, nodarbinātības laiks un datums, nodarbinātības veids, amats, darba pienākumi, darba atļauja utt.

Ar nodarbinātību saistītā informācija. Piemēram, darba devēja nosaukums, nodarbinātības laiks un datums, nodarbinātības veids, nodarbinātības vieta, darba attiecību izbeigšanas pamats, darba laiks, darba samaksa, amats, departaments, izmaksu pozīcija, darba līmenis, pienākumi, nosaukums, darba atļauja, vecāku atļauja un citi dokumenti, kas nepieciešami darba attiecību nodibināšanai, pēctecības pozīcija, apliecinājums par iepazīšanos ar iekšējiem dokumentiem, IT rīki un attiecīgajam amatam piešķirtās tiesības,  darbiniekiem nodotie materiālie aktīvi utt.

Kompetences informācija, piemēram, profesionālā pieredze, izglītība, sertifikāti, kursi, valodas prasmes utt.

Informācijas par personas izglītību un profesionālo karjeru. Piemēram, izglītība, profesionālā pieredze, kursi, kvalifikācijas, sertifikācija, valodas prasmes, IT prasmes, informācija par apmeklētajām apmācībām utt.

Snieguma informācija, piemēram, mērķi, sasniegumi, statistika par efektivitāti utt.

Informācijas par personas sniegumu, piemēram, snieguma standarts/sagaidāmais sniegums, sasniegumi, mērķi, mērķu sasniegšana, statistika par efektivitāti, klientu vai kolēģu atsauksmes par personas sniegumu utt.

Novērtējuma informācija, piemēram, snieguma novērtējums, vērtējums, testi, novērtējumi utt.

Informācija par personas spēju novērtējumu, piemēram, snieguma novērtējums, vērtējumi, testi, novērtējumi utt.

Klātbūtnes un prombūtnes informācija, piemēram, darba apmeklējums, atvaļinājums, prombūtnes, kas saistīta ar saslimšanu, periodi, utt.

Informācija par darbinieka darba apmeklējumu, piemēram, prombūtnes, kas saistīta ar saslimšanu, periodi, atvaļinājumi, atvaļinājumu uzkrājumu statuss, nostrādātais laiks, nobīdes, svētku brīvdienas utt.

Informācija par pārkāpumiem nodarbinātības laikā

Informācija par pieļautajiem iekšējo noteikumu un procedūru pārkāpumiem, piemēram, iekšējie rīkojumi, darbinieku paskaidrojumi, disciplinārsodi utt.

Informācija par algu un kompensāciju, piemēram, alga, algas veids, izmaksātā summa, kompensācijas utt.

Informācija par personas algu un citām kompensācijām, piemēram, alga, algas forma (mēneša alga, stunda alga utt.), piemaksas, darbinieka izdevumi utt.

Veselības dati, piemēram, savainojumi, invaliditāte, obligātās veselības pārbaudes rezultāti utt.

Informācija, kas apraksta personas veselības un medicīnisko stāvokli. Piemēram, savainojumi, invaliditāte, fiziskā veselība, obligātās veselības pārbaudes rezultāti,  obligātās sanitārās veselības pārbaudes utt.

Informācija par papildus nodarbošanos un interešu konfliktu, piemēram, papildus nodarbošanās veids, finansiālā ieinteresētība citos uzņēmumos, interešu konflikti utt.

Informācijas par personas papildus nodarbošanos, īpašumtiesībām un finansiālo ieinteresētību, kas var izraisīt interešu konfliktu. Piemēram, papildus nodarbošanās veids, papildus nodarbošanās darba devēja nosaukums, interešu konflikta veids, akciju īpašumtiesības, finansiāla ieinteresētība citās kompānijās utt.

Informācija par dalību arodbiedrībā

Informācija par personas dalību arodbiedrībā, piemēram, arodbiedrības nosaukums utt.

Informācija par etnisko identitāti, piemēram, rase, etniskā izcelsme utt.

Informācija, kas atklāt personas rasi vai etnisko izcelsmi/identitāti.

Informācija par orientāciju un seksualitāti, piemēram, seksuālā orientācija

Informācija, kas atklāj personas seksuālo orientāciju vai seksuālo aktivitāti.

Informācija par personas uzskatiem, piemēram, reliģiju, politisko viedokli utt.

Informācijas, kas atklāj personas politisko nostāju/saistību, reliģisko vai filozofisko pārliecību.
Personu unikāli identificējoša informācija, piemēram, pirkstu nospiedums, sejas grimases, balss utt. Informācijas, kas var tikt izmantota, lai unikāli identificētu personu, it īpaši ģenētiska informācija, biometriskie dati, piemēram, pirkstu nospiedums, sejas grimases, balss, DNS

Dati par iepriekšējām kriminālām apsūdzībām vai nodarījumiem

Informācijas par personas vēsturiskām un aktīvām kriminālām apsūdzībām un nodarījumiem.
Informācija par notikumu, piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

Informācija, kas saistīta ar noteiktu notikumu, piemēram, notikums, savainojums, prasība utt., notikuma veids (piemēram, nodarbinātības nelaimes gadījums, drošības incidents utt.), laiku un vietu, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

Komunikācijas dati, piemēram, metadati, e-pasta saturs, telefona zvans, balss pasts utt.

Informācijas, kas saistīta ar un ir iekļauta komunikācijā ar personu, piemēram, metadati (datums, laiks utt.) un e-pasta, telefona zvana, balss pasta saturs utt

Informācija par parādu, piemēram, darbinieka parāds zvērinātu tiesu izpildītājam vai mums, sadarbības partnera parāds mums vai citiem utt.

Informācija par parādu, piemēram, darbinieka parāds zvērinātu tiesu izpildītājam vai mums, sadarbības partnera parāds mums vai citiem, parāda apjoms, līgums, rēķini utt.

Atsauksmes

Informācija, kuru persona sniedza aptaujas vai jebkuras citas mijiedarbības laikā ar mērķi sniegt atsauksmi.

Atrašanās vietas dati, piemēram., valsts, GPS koordinātas, ģeogrāfiski norobežota teritorijas) utt.

Informācija par personas atrašanās vietu, piemēram, valsts, GPS koordinātas, ģeogrāfiski norobežota teritorijas (geo-fenced area) utt.

Savienojuma informācija, piemēram, ierīces veids, operētājsistēma un tās versija, laika zona, pārlūkprogrammas veids utt.

Informācija par personas lietoto ierīci (mobilais vai PC), piemēram, IP adrese, MAC adrese, operētājsistēma, aplikācijas versija, interneta savienojums un veids, pārlūkprogrammas veids, valodas iestatījumi utt.

Kredītinformācija, piemēram, kredītvēsture, kredītreitings, kredītspēja utt.

Informācijas par personas reputāciju attiecībā uz finansiālo uzticamību, piemēram, kredītvēsture, kredītreitings, kredītspējs, kredītuzticamība, ienākumi un piezīmes, par iespēju veikt maksājumus.

Audio-vizuālie materiāli, piemēram, fotogrāfija, video, audio fails, videonovērošanas ieraksts utt.

Audio-vizuāla veida informācija, kas satur personas attēlu, balsi vai atklāj fiziskās pazīmes, piemēram, attēls, video, audio fails, videonovērošanas ieraksts utt., kurā persona un/vai personas balss ir ierakstīta.

Redakcionāls saturs, piemēram, intervijas, raksti utt.

Informācijas par personu ietverta redakcionāla satura materiālā, piemēram, intervijas, raksti utt.

Informācija juridisko saistību izpildei

Visa informācija apkopota un nepieciešama juridisko saistību izpildei.

Informācija juridisko prasību administrēšanai

Visa informācija apkopota un pielietota, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu juridiskās prasības.

 

 

 

 

Pēdējo reizi labots: 31.10.2022