Pretenziju un/vai pieprasījumu izvērtēšanas privātuma politika

Pēdējās atjaunināšanas datums: 30.11.2021 V4

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir panākt, lai jūs justos droši, sniedzot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas izmantojama fiziskas personas identificēšanai. 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošu glabāšanos pie mums un to apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mūsu darbības saskaņā ar tiesību aktiem un vadlīnijām uzrauga datu aizsardzības speciālists.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus sūdzību un pieprasījumu pārvaldības procesā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ

  Jūsu pretenziju un/vai pieprasījumu izvērtēšana un atrisināšana

  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izvērtētu un atrisinātu jūsu pretenziju un/vai pieprasījumu (t.i., ierosinājumu, piezīmi, jautājumu, atsauksmi u.c.), lai pārliecinātos par jūsu pretenzijas pamatotību un sniegtu jums atbildi.

  Pretenzijas iesniegšanas gadījumā lūdzam sniegt arī šādu informāciju: jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pretenzijas izklāsts un dokumenti, kas apliecina jūsu prasības pamatotību. Minētās informācijas neiesniegšanas gadījumā mēs nevarēsim izvērtēt un atrisināt jūsu pretenziju.

  Iesniedzot pieprasījumu, jums ir iespēja izvēlēties, vai un kā jūs vēlaties saņemt atbildi uz savu pretenziju. Tāpēc ļaujam norādīt tikai attiecīgo kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi vai e-pasta adresi, vai telefona numuru. Ja nenorādīsiet nekādu kontaktinformāciju, mēs nespēsim sniegt jums atbildi.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija,
   piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta identifikācijas dokuments utt.
  • Kontaktinformācija,
   piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Informācija par notikumu,
   piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.
  • Veselības dati
   piemēram, traumas, invaliditāte, obligāto veselības pārbaužu rezultāti utt.
  • Atsauksmes
  • Audio vizuālie materiāli
   Piemēram, fotogrāfijas, video, audio faili, CCTV ieraksti
  • Informācija juridisko prasību administrēšanai
  • Demogrāfiskā informācija, piemēram, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība utt.

  Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.

  Īpašas personas datu kategorijas (veselības dati) apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Mūsu pakalpojumu uzlabošana

  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izvērtētu, uzlabotu un paplašinātu mūsu pakalpojumus. Šim mērķim mēs apstrādājam jūs identificējošu informāciju, kontaktinformāciju vai jebkādu citu informāciju, kas var jūs identificēt kā konkrētu personu. Tas notiek tikai nepieciešamības gadījumā un tiešā saistībā ar mūsu pakalpojumu noteiktās jomas uzlabošanu, ja mēs nevaram sasniegt minēto mērķi bez jūsu personas datu apstrādes.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija,
   piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta identifikācijas dokuments utt.
  • Kontaktinformācija,
   piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Informācija par notikumu,
   piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.
  • Atsauksmes
  • Audio vizuālie materiāli
   Piemēram, fotogrāfijas, video, audio faili, CCTV ieraksti

  Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses uzlabot mūsu pakalpojumus

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Juridisko pretenziju pārvaldība

  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nodibinātu, izmantotu vai aizstāvēt juridiskās prasības.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija,
   piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta identifikācijas dokuments utt.
  • Kontaktinformācija,
   piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Informācija par notikumu,
   piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

  • Veselības dati
   piemēram, traumas, invaliditāte, obligāto veselības pārbaužu rezultāti utt.
  • Atsauksmes

  • Audio vizuālie materiāli
   Piemēram, fotogrāfijas, video, audio faili, CCTV ieraksti
  • Informācija juridisko prasību administrēšanai

  Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses nodibināt, izmantot vai aizstāvēt juridiskās prasības

  Īpašas personas datu kategorijas (veselības dati) apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Zvanu ierakstīšana

  Mēs ierakstīsim zvanus, kas saņemti Rimi Klientu servisā, lai īstenotu citu saistīto apstrādes darbību un mērķu sasniegšanu: novērtēt un / vai atrisināt jūsu sūdzību un / vai pieprasījumu; uzlabot mūsu pakalpojumus (neattiecas uz ierakstītajām balss ziņām, kas tika atstātas, nesasniedzot Rimi darbinieku), un pārvaldīt juridiskās prasības.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta identifikācijas dokuments utt.
  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
  Informācija par notikumu, piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.
  Atsauksmes
  Audio vizuālie materiāli
  Piemēram, fotogrāfijas, video, audio faili, CCTV ieraksti
  Informācija juridisko prasību administrēšanai
  Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses veikt citu saistīto apstrādes darbību un mērķu sasniegšanu: novērtēt un / vai atrisināt jūsu sūdzību un / vai izmeklēšanu; uzlabot mūsu pakalpojumus (neattiecas uz ierakstītajām balss ziņām, kas tika atstātas, nesasniedzot Rimi darbinieku), un pārvaldīt juridiskās prasības Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Mijiedarbība ar citiem līdzekļiem

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Jums uzlabotu mūsu pakalpojumu izmantošanas pieredzi un mūsu mijiedarbību ar Jums. Piemēram, mēs varam izmantot dažādus mijiedarbības rīkus un līdzekļus, kuri ir publiski pieejami, piemēram, biežāk uzdoto jautājumu sadaļa, “Jautā mūsu ekspertam” sadaļa u.tml. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai, ja būsiet nolēmis mijiedarboties ar mums, izmantojot noteiktās iespējas. Piemēram, ja Jūs izvēlaties iesūtīt jautājumus mūsu pieaicinātajam ekspertam, mēs varam publicēt Jūsu jautājumu un eksperta atbildi sadaļā “Jautā mūsu ekspertam” un mēs varam izmantot Jūsu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Atsauksmes
  • Citi dati nepieciešami noteiktajam mērķim.
  Jūsu piekrišana Līdz 3 mēnešiem
 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

  No jums

  Mēs iegūstam personas datus, kurus iesniedzat jūs vai jūsu pārstāvis, piemēram, iesniedzot pretenziju un/vai pieprasījumu.

  No informācijas sistēmām

  Sūdzību izskatīšanas laikā mēs varam iegūt papildus informāciju no informācijas sistēmām, piemēram, “Mans Rimi” lojalitātes sistēmas, videonovērošanas sistēmām u.tml.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam izpaust jūsu personas datus uzņēmumiem, kuri sniedz mums pakalpojumus, piemēram:

  • datu centru pakalpojumu sniedzējiem;
  • informācijas sistēmu attīstības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • sociālās platformas uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

  Šie uzņēmumi var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar to izmantot citiem mērķiem. Saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu šiem uzņēmumiem ir pienākums aizsargāt jūsu personas datus.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam izpaust jūsu personas datus attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja jūsu pretenzija un/vai pieprasījums ir saistīts ar citu(-iem) Rimi Baltic grupas uzņēmumu(-iem).

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldības institūcijas

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskās prasības un novērstu krāpšanu.

 • Kur mēs apstrādājam jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt jūsu personas datus ES/EEZ (Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomiskā zona).

  Noteiktos gadījumos jūsu personas dati var tikt izpausti vai apstrādāti valstīs ārpus ES/EEZ. Piemēram, ja jūs sazināties ar mums ar sociālo platformu starpniecību (Facebook, Instagram, Twitter utt.), jūsu personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ASV. Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu vai norādījusi, vai minētā valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību, mēs noslēdzam attiecīgu līgumu. Jūs varat saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pasākumiem, iesniedzot mums rakstveida iesniegumu.

 • Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

  Visi personas dati saistībā ar izskatītajām pretenzijām un/vai pieprasījumiem tiek glabāti ne ilgāk kā divus gadus no pretenzijas un/vai pieprasījuma saņemšanas datuma. Personas dati var tikt glabāti ilgāk, ja pretenzija un/vai pieprasījums vēl nav izskatīts vai vēl notiek tiesvedība. Šajā situācijā personas dati tiek glabāti līdz pretenzijas un/vai pieprasījuma izskatīšanai vai 1 gadu pēc attiecīgā tiesvedības procesa nobeiguma.

  Zvanu ieraksti tiks saglabāti 30 dienas. Personas datus var uzglabāt ilgāk, ja prasība un / vai izmeklēšana vēl nav nokārtota vai notiek tiesvedība.

  Ja pretenzija un/vai pieprasījums ir atrisināts, parakstot izlīgumu, tad līgums ar jūsu personas datiem tiek glabāts 10 gadus.

  Personas dati, kas tiek apstrādāti nolūkā uzlabot mūsu pakalpojumus, tiks glabāti ne vairāk kā 2 gadus no attiecīgās pretenzijas un/vai pieprasījuma saņemšanas.

  Personas dati, kas tiek apstrādāti mijiedarbībā ar Jums ar citiem līdzekļiem tiks glabāti ne vairāk kā 3 mēnešus no attiecīgā jautājuma saņemšanas vai mijiedarbības brīža.
   

 • Jūsu tiesības

  Saskaņā ar tiesību aktiem datu aizsardzības jomā jums tiek piešķirtas vairākas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt no mums apstiprinājumu tam, vai mēs apstrādājam ar jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem datiem, ko mēs apstrādājam par jums. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Personas datu labošana

  Ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības to izlabot patstāvīgi (ja ir šāda iespēja) vai lūgt mums to izdarīt. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Iebilšana pret apstādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi saskaņā ar savām likumīgajām prasībām. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Dzēšana

  Noteiktos apstākļos jums ir tiesības prasīt mums dzēst jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus, piemēram, noteikta informācija ir nepieciešama, lai ievērotu juridiskos pienākumus saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajiem aktiem. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežošana

  Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

  Ja jums rodas kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

  Par jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
  Lielākajā daļā gadījumu:
  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
  Tālruņa numurs: +371 6 7045 409
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Taču atsevišķos gadījumos kāds no zemāk minētajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem var būt atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi. Šie uzņēmumi apstrādā personas datus šajā informatīvajā tekstā aprakstītajā kārtībā.
  SIA Rimi Baltic, reģ. Nr. 40003592957
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
  Tālruņa numurs: +371 6 7045 529
  E-pasts: info@rimibaltic.com

  SIA Plesko Real Estate, reģ. Nr. 40003516351
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
  Tālruņa numurs: +371 6 7045 409
  E-pasts: relv@rimibaltic.com

  SIA Deglava Real Estate, reģ. Nr. 40003785181
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
  Tālruņa numurs: +371 6 7045 409
  E-pasts: relv@rimibaltic.com

  Klientu servisa centra kontaktinformācija
  Tālruņa numurs: + 371 8 000 0180
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com  
  Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot uz iepriekšminēto adresi vēstuli un adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.

Pēdējo reizi labots: 20.04.2021