Privātuma politika rēķinu izrakstīšanai

Pēdējais atjaunināšanas datums 30.09.2021. V3

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu.

Mēs veicam vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību. 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus, kas ir saistīti ar Jums izrakstāmiem attaisnojuma dokumentiem.

 

 • Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ?

  Attaisnojuma dokumentu izrakstīšana un administrēšana

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pareizi īstenotu maksājuma saistību pienākumu, izrakstītu pareizus attaisnojuma dokumentus un valsts institūcijās deklarētu preču iegādi, kā arī lai varētu Jums izrakstīt un administrēt attaisnojuma dokumentus, piemēram, rēķinus un/vai faktūrrēķinus gadījumos, ja iegādājaties preces mūsu tirdzniecības centros.

  Jūsu pienākums ir sniegt mums savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, PVN maksātāja numuru (ja tāds Jums ir piešķirts), individuālā uzņēmuma numuru. Šie Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai pareizi izrakstītu attaisnojuma dokumentus un valsts institūcijās deklarētu Jūsu preču iegādi.Ja nesniegsiet savus personas datus, mēs nevarēsim izrakstīt attaisnojuma dokumentus, piemēram, rēķinus un/vai faktūrrēķinus un valsts institūcijās deklarēt Jūsu preču iegādi.

  Personas datu kategorija

  Tiesiskais pamats

  Datu glabāšanas laiks

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

  Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.

  Lai izpildītu juridisku pienākumu

  Visi Jūsu personas dati tiks glabāti 5 gadus no preču iegādes un attaisnojuma dokumenta izrakstīšanas datuma

  Juridisko prasību pārvaldība

  Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

  Informācija par notikumu, piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

  Informācija juridisko prasību administrēšanai

  Mūsu likumīgās intereses

  Līdz juridisko pretenziju atrisināšanai un risinājumu ieviešanai. Ja likuma vai iekšējo vadlīniju, instrukciju vai citu dokumentu vai procedūru pārkāpumi tiek atklāti, dati tiks glabāti trīs gadus pēc lēmuma pieņemšanas par izmeklēšanas izbeigšanu vai līdz tiesas galējā lēmuma ieviešanai (gadījumā, ja tiesas lēmuma ieviešana prasa vairāk nekā trīs gadus).

 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

  No Jums

  Mēs iegūstam Jūsu personas datus, kurus mums sniedzat, lai saņemtu attaisnojuma dokumentus, piemēram, rēķinus un/vai faktūrrēķinus par mūsu tirdzniecības centros iegādātām precēm.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam nodot Jūsu personas datu ar uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, sniedz arhivēšanas pakalpojumus. Šie uzņēmumi drīkst apstrādāt Jūsu personas datus tikai atbilstoši mūsu norādījumiem, un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. Turklāt tiem ir pienākums glabāt Jūsu personas datus saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības vienošanos.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam nodot Jūsu personas datus attiecīgiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja attaisnojuma dokumenti ir saistīti arī ar citu (citiem) Rimi Baltic grupas uzņēmu (uzņēmumiem).

  Tiesībsargājošās institūcijas, valsts un pašvaldību institūcijas

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai sasniegtu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 • Kur apstrādājam jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ teritorijā. Jūsu personas dati netiek nodoti un apstrādāti ārpus ES/EEZ teritorijas robežām.

 • Jūsu tiesības

  Likumi par datu aizsardzību piešķir Jums vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Iepazīšanās ar personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Personas datu labošana

  Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Tiesības nepiekrist datu apstrādei, ja tā ir pamatota ar likumīgām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Datu dzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Datu apstrādes ierobežošana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man jāsazinās, ja man ir kādi jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

  Uzņēmuma, kas atbild par Jūsu personas datu apstrādi, kontaktinformācija:

  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,

  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021

  Tālruņa numurs: + 371 67045409

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības amatpersonas kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com

  Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.

Pēdējo reizi labots: 25.05.2021