Single image Single mobile image

IEPAZĪSTIES AR SIMBOLIEM UZ IEPAKOJUMA

Arvien biežāk pircēji un sabiedrība interesējas un pieprasa informāciju, kā pārtikas patēriņš ietekmē, piemēram, vidi, dzīvnieku labklājību un darba apstākļus attīstības valstīs. Dažreiz šāda veida informācija parādās uz pārtikas un dzērienu iepakojuma etiķešu un logotipu formā. Šie vides aizsardzības un ētiskie marķējumi cenšas mudināt cilvēkus izdarīt sabiedrībai lietderīgu izvēli (piemēram, videi draudzīga izvēle un/vai izvēle ar ētisku dimensiju). Turpmāk tekstā atradīsiet simbolus, kas kalpo kā noderīga vadlīnija atbildīgai produktu izvēlei to ilgtspējas un veselības jomās.

NORDIC KEYHOLE: VESELĪGU IZVĒLĒTIES VIENKĀRŠI

Šis simbols tika izstrādāts, lai palīdzētu patērētājiem Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Islandē, Lietuvā un Maķedonijā izvēlēties veselīgāko produktu tā pārtikas produktu kategorijā ar mērķi ir interpretēt uzturvērtības informāciju un pievērst patērētāja uzmanību pārtikas produkta marķējumam, jo īpaši steigas gadījumā.

Pārtikas produkti, kas marķēti ar Nordic Keyhole simbolu, satur mazāk cukuru un sāli, vairāk šķiedrvielu un pilngraudu, kā arī veselīgākus taukus vai arī mazāk tauku nekā tāda paša veida pārtikas produkti bez šī simbola. Tas ir brīvprātīgs veselīguma logotips, tātad nodrošināt sava produkta atbilstību Nordic Keyhole prasībām ir ražotāju pašu ziņā. Tomēr kā daļa no Rimi mērķa veicināt veselīgu dzīvesveidu, mūsu privātās preču zīmes Rimi Goodlife zīmola produkti tiek izstrādāti, pamatojoties uz kritērijiem, kas ir ļoti līdzīgi Nordic Keyhole kritērijiem.

PRODUKTI AR VIDES SERTIFIKĀTU

Produkti ar vides sertifikātu sniedz ticamu informāciju par to, kuri produkti atstāj mazāku ietekmi uz vidi, un tādējādi palīdz samazināt mūsu ietekmi uz dabu un sniedz iespēju atbalstīt videi draudzīgu ražošanu. Lai produkts varētu saņemt šādu marķējumu, tam visā tā dzīves ciklā jāatbilst noteiktiem kritērijiem, kas pārbauda, kādas izejvielas tiek izmantotas ražošanā, kā produkts tiek patērēts, kā tas tiek utilizēts, vai produkts vai tā iepakojums var tikt pārstrādāti utt.

ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS MARĶĒJUMS

ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējums ir balstīts uz ES bioloģiskās lauksaimniecības regulu un liecina, ka 95% produkta sastāvdaļu ir ražotas ekoloģiski. Tas garantē, ka ražošanas process ir dabisks, ilgtspējīgs un saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības un pārstrādes noteikumiem. Bioloģiska produkta simbolu var izmantot tikai uz produktiem, kurus kā bioloģiskus ir sertificējusi autorizēta kontroles aģentūra vai iestāde. Tas nozīmē, ka šie produkti atbilst stingriem nosacījumiem saistībā ar to ražošanu, transportēšanu un uzglabāšanu.

JŪRAS UZRAUDZĪBAS PADOME JEB MSC

Jūras uzraudzības padome jeb MSC ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas dibināta, lai rūpētos par ilgtspējīgas zvejošanas attīstību un nodrošinātu jūras velšu resursu esamību nākotnē. Izvēloties produktus ar MSC marķējumu, jūs atbalstāt:

  • zvejas darbības tādā līmenī, kas ļauj savvaļas zivju resursu palikšanu dabiskā līmenī, neradot to izzušanas risku;
  • zvejas darbības, kas saglabā dabisko ekosistēmu struktūru, produktivitāti un daudzveidību;
  • zivjsaimniecības, kas ievēro attiecīgos likumus un kam ir striktas pārvaldības sistēmas, lai mazinātu ietekmi uz vidi.

ASC - AKVAKULTŪRAS UZRAUDZĪBAS PADOME

Akvakultūras uzraudzības padome jeb ASC ir pasaules vadošā atbildīgi audzētu jūras velšu sertifikācijas un marķēšanas programma. Pērkot zivju produktus ar ASC logotipu, jūs veicināt augošo pieprasījumu pēc akvakultūras produktiem un palīdzat mazināt ar to ražošanu saistīto ietekmi uz vidi un sociālo labklājību, piemēram, ūdens piesārņojumu, vietējo ekosistēmu izjaukšanu un sliktus darba apstākļus. Savos standartos un prasībās ASC programma ir ļoti līdzīga MSC, tikai tā pievēršas vienīgi audzētām jūras veltēm, bet MSC – vienīgi zvejniecībai. 

FSC - MEŽU UZRAUDZĪBAS SERTIFIKĀTS

Mežu uzraudzības padome jeb FSC nodrošina vides sertifikāciju ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgām mežsaimniecībām. Šo marķējumu var piemērot koksnes un papīra izstrādājumiem, kas iegūti no ilgtspējīgām mežsaimniecībām vai izgatavoti no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, piemēram, kartona iepakojuma, dārza mēbelēm un griliem. FSC sertifikācija tiek uzskatīta par "zelta standartu", un eksperti iesaka patērētājiem meklēt un pieprasīt produktus ar FSC logotipu, kas nozīmē, ka tajos izmantotā koksne ir izsekojama līdz konkrētam, ilgtspējīgi apsaimniekotam mežam.
 

ĒTISKI IZVĒLĒTI PRODUKTI

Ētiski izvēlēti produkti tiek ražoti un tirgoti saskaņā ar godīgas tirdzniecības principiem, kas koncentrēti uz tirdzniecības ķēdes sociālo un ekonomisko godīgumu. Godīga tirdzniecība nozīmē taisnīgus darba noteikumus un labākus tirdzniecības nosacījumus mazajiem lauksaimniekiem, kā arī labākus un pamatotākus tirdzniecības standartus visā ražošanas un piegādes procesā. Turpmāk norādītas visatpazīstamākās godīgas tirdzniecības sertificēšanas organizācijas, kas garantē, ka ražošana tiek veikta atbilstoši godīgas tirdzniecības principiem.

FAIRTRADE MARĶĒJUMS

Godīgā tirdzniecība (fairtrade) uzlabo mazo zemnieku un lauksaimniecības strādnieku sociālo situāciju jaunattīstības valstīs un sniedz tiem iespēju sasniegt labāku un stabilāku dzīves līmeni. Fairtrade nosaka katra produkta minimālo cenu un piemaksu, ko ražotājam (lauksaimniekam) jāsaņem no uzpircēja. Lauksaimniekiem, kuri pievienojušies Godīgās tirdzniecības kustībai, ir cilvēcīgi darba apstākļi, viņu strādnieku tiesības tiek ievērotas, un algas atbilst likumā noteiktajām. 

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED MARĶĒJUMS

Rainforest Alliance Certified zīmogs tiek piešķirts saimniecībām, mežiem un uzņēmumiem, kas atbilst tādiem stingriem vides, ekonomikas un sociālajiem standartiem kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīves kvalitātes un cilvēku labklājības uzlabošana, dabas resursu saglabāšana un efektīvas plānošanas un saimniecību vadības sistēmas. Lietusmežu alianse (Rainforest Alliance) nesen apvienojās ar UTZ organizāciju, tādēļ nākotnē iespējamas izmaiņas šo organizāciju produktu marķēšanas standartā.