Simboli uz pārtikas produktu iepakojumiem

Veselīguma logotipu un simbolu mērķis ir interpretēt uzturvērtības informāciju un pievērst patērētāja uzmanību pārtikas produkta marķējumam, jo īpaši steigas gadījumā. ES tiesību akti tos nepieprasa, tomēr atsevišķās valstīs šie logotipi un simboli ir pakļauti noteikumiem. Viens no visbiežāk novērotajiem veselīguma simboliem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir Nordic Keyhole simbols.

Nordic Keyhole: veselīgu izvēlēties vienkārši

Šis simbols tika izstrādāts, lai palīdzētu patērētājiem Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Islandē, Lietuvā un Maķedonijā izvēlēties veselīgāko produktu tā pārtikas produktu kategorijā. Pārtikas produkti, kas marķēti ar Nordic Keyhole simbolu, satur mazāk cukuru un sāli, vairāk šķiedrvielu un pilngraudu, kā arī veselīgākus taukus vai arī mazāk tauku nekā tāda paša veida pārtikas produkti bez šī simbola. Tas ir brīvprātīgs veselīguma logotips, tātad nodrošināt sava produkta atbilstību Nordic Keyhole prasībām ir ražotāju pašu ziņā. Tomēr kā daļa no Rimi mērķa veicināt veselīgu dzīvesveidu, mūsu privātās preču zīmes Rimi Goodlife zīmola produkti tiek izstrādāti, pamatojoties uz kritērijiem, kas ir ļoti līdzīgi Nordic Keyhole kritērijiem. 

Uzzināt vairāk var šeit.

Citi simboli uz pārtikas produktu iepakojumiem

Strauji pieaug sabiedrības pieprasījums pēc informācijas, kas saistīta ar dažādām no pārtikas patēriņa izrietošām sekām, tostarp ietekmi uz vidi, dzīvnieku labklājību un darba apstākļiem attīstības valstīs. Dažreiz šāda veida informācija parādās uz pārtikas un dzērienu iepakojuma etiķešu un logotipu formā. Šie vides aizsardzības un ētiskie marķējumi cenšas mudināt cilvēkus izdarīt sabiedrībai lietderīgu izvēli (piemēram, videi draudzīga izvēle un/vai izvēle ar ētisku dimensiju). Turpmāk tekstā atradīsiet simbolus, kas kalpo kā noderīga vadlīnija atbildīgai produktu izvēlei to ilgtspējas jomās.

Ētiski izvēlēti produkti tiek ražoti un tirgoti saskaņā ar godīgas tirdzniecības principiem, kas koncentrēti uz tirdzniecības ķēdes sociālo un ekonomisko godīgumu. Godīga tirdzniecība nozīmē taisnīgus darba noteikumus un labākus tirdzniecības nosacījumus mazajiem lauksaimniekiem, kā arī labākus un pamatotākus tirdzniecības standartus visā ražošanas un piegādes procesā. Turpmāk norādītas visatpazīstamākās godīgas tirdzniecības sertificēšanas organizācijas, kas garantē, ka ražošana tiek veikta atbilstoši godīgas tirdzniecības principiem.

FLO nosaka katra produkta minimālo cenu un piemaksu, ko ražotājam (lauksaimniekam) jāsaņem no uzpircēja. Šī organizācija sertificē produktus, kas satur tādas jaunattīstības valstīs iegūtas sastāvdaļas kā kafija, banāni, kakao, tēja, cukurs u.c.

Uzzināt vairāk var šeit.

„UTZ Certified” programma sertificē produktus, kas satur kafiju, šokolādi, tēju un lazdu riekstus. Šī sertifikācija lauksaimniekiem sniedz iespēju veikt labāku lauksaimniecības praksi, uzlabot viņu darba apstākļus un rūpēties par viņu ģimenēm un apkārtējo vidi. Patiesībā Rimi bija pats pirmais mazumtirgotājs Baltijā, kas savos privātās preču zīmes produktos iekļāva UTZ sertificētu kafiju.

Uzzināt vairāk var šeit.

Rainforest Alliance Certified zīmogs tiek piešķirts saimniecībām, mežiem un uzņēmumiem, kas atbilst tādiem stingriem vides, ekonomikas un sociālajiem standartiem kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīves kvalitātes un cilvēku labklājības uzlabošana, dabas resursu saglabāšana un efektīvas plānošanas un saimniecību vadības sistēmas. Lietusmežu alianse (Rainforest Alliance) nesen apvienojās ar UTZ organizāciju, tādēļ nākotnē iespējamas izmaiņas šo organizāciju produktu marķēšanas standartā.

Produkti ar vides sertifikātu sniedz ticamu informāciju par to, kuri produkti atstāj mazāku ietekmi uz vidi, un tādējādi palīdz samazināt mūsu ietekmi uz dabu un sniedz iespēju atbalstīt videi draudzīgu ražošanu. Lai produkts varētu saņemt šādu marķējumu, tam visā tā dzīves ciklā jāatbilst noteiktiem kritērijiem, kas pārbauda, kādas izejvielas tiek izmantotas ražošanā, kā produkts tiek patērēts, kā tas tiek utilizēts, vai produkts vai tā iepakojums var tikt pārstrādāti utt.

Jūras uzraudzības padome jeb MSC ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas dibināta, lai rūpētos par ilgtspējīgas zvejošanas attīstību un nodrošinātu jūras velšu resursu esamību nākotnē. Izvēloties produktus ar MSC marķējumu, jūs atbalstāt:

zvejas darbības tādā līmenī, kas ļauj savvaļas zivju resursu palikšanu dabiskā līmenī, neradot to izzušanas risku;
zvejas darbības, kas saglabā dabisko ekosistēmu struktūru, produktivitāti un daudzveidību;
zivjsaimniecības, kas ievēro attiecīgos likumus un kam ir striktas pārvaldības sistēmas, lai mazinātu ietekmi uz vidi.

Uzzināt vairāk var šeit.

Akvakultūras uzraudzības padome jeb ASC ir pasaules vadošā atbildīgi audzētu jūras velšu sertifikācijas un marķēšanas programma. Pērkot zivju produktus ar ASC logotipu, jūs veicināt augošo pieprasījumu pēc akvakultūras produktiem un palīdzat mazināt ar to ražošanu saistīto ietekmi uz vidi un sociālo labklājību, piemēram, ūdens piesārņojumu, vietējo ekosistēmu izjaukšanu un sliktus darba apstākļus. Savos standartos un prasībās ASC programma ir ļoti līdzīga MSC, tikai tā pievēršas vienīgi audzētām jūras veltēm, bet MSC – vienīgi zvejniecībai.

Uzzināt vairāk var šeit.

Mežu uzraudzības padome jeb FSC nodrošina vides sertifikāciju ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgām mežsaimniecībām. Šo marķējumu var piemērot koksnes un papīra izstrādājumiem, kas iegūti no ilgtspējīgām mežsaimniecībām vai izgatavoti no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, piemēram, kartona iepakojuma, dārza mēbelēm un griliem. FSC sertifikācija tiek uzskatīta par "zelta standartu", un eksperti iesaka patērētājiem meklēt un pieprasīt produktus ar FSC logotipu, kas nozīmē, ka tajos izmantotā koksne ir izsekojama līdz konkrētam, ilgtspējīgi apsaimniekotam mežam.

Uzzināt vairāk var šeit.

ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējums ir balstīts uz ES bioloģiskās lauksaimniecības regulu un liecina, ka 95% produkta sastāvdaļu ir ražotas ekoloģiski. Tas garantē, ka ražošanas process ir dabisks, ilgtspējīgs un saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības un pārstrādes noteikumiem. Bioloģiska produkta simbolu var izmantot tikai uz produktiem, kurus kā bioloģiskus ir sertificējusi autorizēta kontroles aģentūra vai iestāde. Tas nozīmē, ka šie produkti atbilst stingriem nosacījumiem saistībā ar to ražošanu, transportēšanu un uzglabāšanu.

Uzzināt vairāk var šeit.