Sarkanais zivju saraksts: biežāk uzdotie jautājumi

 • Rimi pārtrauc iegādāties zivis no Sarkanā saraksta

  • Kādi ir kritēriji zivīm un jūras veltēm, kuras jāiekļauj Pasaules dabas fonds apkopotajā Sarkanajā sarakstā?

   Pasaules Dabas Fonds izvērtē visas ceļvedī iekļautās zivju sugas atbilstoši zinātniskajiem pamatojumiem. Pasaules Dabas Fonda zivju gids izvērtē trīs ilgtspējīgus zivsaimniecības pamatprincipus: ekoloģisko ietekmi, zivju krājumus un to pārvaldību. Attiecībā uz audzētajām zivju sugām tiek ņemta vērā gan barības izcelsme, gan zivju audzēšanas ietekme uz apkārtējo vidi.

  • Kāpēc nevajadzētu iegādāties zivis un jūras veltes, kas iekļautas Pasaules Dabas Fonda apkopotajā Sarkanajā sarakstā?

   Lai mēs arī nākotnē varētu ēst zivis, mums jūras, ezeri un ūdenstilpes ir jāizmanto tādā veidā, kas saglabātu to bioloģisko daudzveidību. Ja mēs izzvejojam kādu zivju sugu, mēs nezaudējam tikai to – tā tiek izjaukts viss ekosistēmas līdzsvars un negatīvi tiek ietekmētas daudzas citas sugas. Arī tad, ja zivis tiek audzētas, tas rada vides problēmas, no kurām viena ir citu ūdens dzīvnieku ieguve, lai nodrošinātu barību audzētajām zivīm.

   Līdz pat 85% pasaules zivju krājumu ir vai nu zvejoti maksimāli ilgtspējīgā apjomā vai pārzvejoti un savvaļā nozvejoto zivju pieejamība samazinās.

   Pēdējo 10 - 15 gadu laikā zivju, gliemeņu, vēžveidīgo un aļģu audzēšana ievērojami pieaug un kļūst par aizvien svarīgāku olbaltumvielu avotu.

   Izvēlētās zvejas metodes bieži nav ilgtspējīgas – daudz jūras iemītnieku sapinas tīklos, kā arī iet bojā piezvejas rezultātā.

   Audzējot zivis audzētavās, ūdenī pastiprināti nonāk fosfors un slāpeklis, kas veicina eitrofikāciju jeb ūdenstilpju aizaugšanu.

   Ūdeni piesārņo arī antibiotikas un citi medikamenti un ķimikālijas. No audzētavu sprostiem izbēgušās zivis apdraud savvaļas sugas.

  • Kāpēc Rimi nolēma pārtraukt jūras produktu un zivju produktu iegādi no sarkanā saraksta, kuru sastādījis Pasaules Dabas Fonds?

   Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem vairāk nekā 85% jūras velšu un zivju krājumu jau ir pārsnieguši zvejas apmērus vai pilnībā nozvejoti, kas veicina gan negatīvas ekoloģiskas, gan negatīvas sociālas sekas pasaulē. Rimi ir rūpīgi izanalizējis savu zivju un jūras velšu sortimentu un nolēmis pārtraukt Pasaules Dabas Fonda Sarkanā sarakstā iekļauto zivju un jūras velšu iegādi. Zivju un jūras velšu Sarkanajā sarakstā iekļautas sugas, kuru zveja vai audzēšana nav ilgtspējīga, kaitē apkārtējai videi un tur dzīvojošajiem dzīvajiem organismiem.

   Lai veicinātu pircēju paradumu maiņu un mudinātu veikt ilgtspējīgākas izvēles, Rimi kopā ar Pasaules Dabas Fondu informē klientus un irt pieejami informatīvi materiāli, lai klienti varētu veikt  apzinātāku jūras velšu produktu izvēli no Rimi plašā sortimenta. Veselīga un atbildīga dzīvesveida veicināšana vienmēr bijusi būtiska Rimi darbības sastāvdaļa, kas tiek īstenota, gan nodrošinot plašu preču sortimentu, gan īstenojot un atbalstot dažādas ilgtspējīgas iniciatīvas.

  • Vai Rimi jūras velšu sortimenta cenas palielināsies saistībā ar Rimi lēmumu pārtraukt jūras velšu un zivju iegādi no Pasaules dabas fondu veidotā Sarkanā saraksta?

   Rimi piedāvā plašu jūras velšu un zivju produktu sortimentu atbilstoši klientu vēlmēm. Jūras veltes un zivju produkti, kas nav iekļauti Pasaules dabas fonda sastādītajā sarkanajā sarakstā, tiek iegūti, piemērojot augstākus standartus zvejas un audzēšanas procesos, veicot vairākas papildu procedūras un ieviešot novatoriskus risinājumus ilgtspējīgas prakses īstenošanai. Tā kā tagad Rimi krājumos ir mazāk nekā 10% no sarkanajā sarakstā iekļautajām jūras veltēm un zivju produktiem, kas tiks aizstāta ar ilgtspējīgāk zvejotām un audzētām jūras veltēm un zivju produktiem un cenu izmaiņas ietekmēs tikai šo sortimenta daļu.

  • Cik liels ir PDF Sarkanā saraksta zivju un jūras velšu sortiments Rimi?

   Pašlaik Rimi noliktavā ir mazāk nekā 10% no Sarkanā saraksta zivīm un jūras veltēm, pārdodot šo daudzumu, mēs novērsīsim pārtikas atkritumu rašanos, savukārt turpmāk sarkanajā sarakstā iekļautajām zivīm un jūras veltēm pasūtījumi netiks veikti. Mēs pārtrauksim iepirkt tropiskās garneles, pangasijas, mencas, zušus, varavīksnes foreles, melnos paltusus, kas tika nozvejoti vai audzēti neilgtspējīgā un kaitīgā veidā. Sarkanā marķējuma zivju un jūras velšu iegādes pārtraukšana un sadarbība ar Pasaules Dabas Fondu ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums, kas dos iespēju arī Rimi klientiem atbalstīt ilgtspējīgu zvejniecību un veidot ilgtspējīgu nākotni pasaules okeāniem un jūrām.