Rimi privātās preču zīmes produktos izmantos izejvielas ar ilgtspējas sertifikātiem

14. Novembris, 2023
Ar mērķi mazināt vides un sociālās labklājības riskus, Rimi uzsācis darbu ar piegādātājiem, lai līdz 2027. gada beigām būtiski paplašinātu privātās preču zīmes produktos izmantoto ilgtspējīgi sertificēto izejvielu klāstu.

Lielākajā daļā privātās preču zīmes produktu jau šobrīd tiek lietota sertificēta palmu eļļa, bet turpmāk stingras sertifikācijas prasības attieksies uz plašu izejvielu klāstu, kas ietver kafiju, tēju, kakao, zivis un jūras veltes, soju un kokvilnu. Kopumā šīs izmaiņas skars vismaz 300 Rimi privātās preču zīmes produktu, pārliecinoties, ka to ražošana notiek pret vidi un darbaspēka labklājību atbildīgā veidā.

Jāveicina saudzīga attieksme pret vidi un godīga tirdzniecība

Ilgtspējības sertifikāti no 2027. gada beigām būs obligāti visiem Rimi privātās preču zīmes produktiem, kuru sastāvā ir vismaz 5% kafijas, tējas vai kakao, vismaz 50% zivju un vēžveidīgo (izņemot buljonus, pārtikas piedevas un dzīvnieku barību), 100% kokvilnas izstrādājumiem, sojai un palmu eļļai. Šo izejvielu izcelsme ir būtiska, lai pārliecinātos, ka to ražošana vai audzēšana nav saistīta ar pastiprinātu vides apdraudējumu (mežu izciršana, liels enerģijas vai ūdens patēriņš, pesticīdu lietošana, pārzveja un jūras biotopu iznīcināšana u. tml.) vai sliktiem darba apstākļiem (piespiedu darbs, bērnu darbs, cilvēktiesību pārkāpumi, nepietiekama samaksa u. c.).

“Sertifikāti, kas apliecina produkta izcelsmi, videi draudzīgu ražošanu vai audzēšanu, atbildīgu saimniekošanu un godīgu attieksmi pret cilvēkiem, kuri produktu audzē vai ražo, ir efektīvs un vispāratzīts veids, kā samazināt riskus piegādes ķēdēs. Tas nozīmē pēc iespējas novērst kaitējumu videi, cilvēktiesību pārkāpumus, bērnu darbu, pārāk lielu resursu patēriņu un citas problēmas, ar ko saskaramies ilgtspējas kontekstā. Arī nesen veiktā patērētāju aptaujā* 42% Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka produktu sertificēšana ļauj tiem pārliecināties par uzņēmuma ilgtspējīgu rīcību. Ar savu apņemšanos 300 privātās preču zīmes produktus izgatavot tikai no sertificētām izejvielām, mēs varam uzņemties aktīvu atbildību par produktu kvalitāti un ražošanas ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi, kā arī veicināt vairāku ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu,” skaidro Rimi Baltic Produktu attīstības un kvalitātes nodrošināšanas vadītāja Sanita Rupenheite.

Ilgtspējīgi sertificētās izejvielas tiks izmantotas visā Rimi privātās preču zīmes sortimentā, kas ietver arī Rimi Selection un Rimi Smart produktus. Pircēji par produktiem ar sertificētām izejvielām varēs uzzināt no informācijas uz to iepakojuma, un informācija par sertificētajām sastāvdaļām būs pievienota arī pie produktu apraksta e-veikalā.

Labs piemērs – kafija

Lai labāk izprastu ilgtspējas sertifikātu būtību, ir vērts izpētīt, kā šādi sertifikāti risina riska izejvielu – kafijas, tējas, kakao, zivju un vēžveidīgo, sojas, palmu eļļas, kokvilnas – radītās problēmas. Labs piemērs ir tāds ikdienas produkts kā kafija.

Piemēram, kafijas plantācijās kaitēkļu apkarošanai tiek izmantoti ļoti indīgi pesticīdi, kurus dažkārt strādnieki lieto bez jebkādiem aizsardzības līdzekļiem. Šie pesticīdi katru gadu izraisa veselības problēmas gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, kas dzīvo migloto platību tuvumā. Lai iekoptu kafijas plantāciju, nākas izcirst mežus; kafijas audzēšana var noplicināt augsni, mazināt bioloģisko daudzveidību, bet organiskie atkritumi no kafijas pupiņām izraisa skābekļa trūkumu augsnē. Kafijas pupiņu žāvēšanai nepieciešams liels enerģijas patēriņš. Turklāt kafijas cenas pasaules tirgū var ļoti svārstīties gan ražas lieluma, gan akciju tirgus ietekmē. Tas rada finansiālu nedrošību audzētājiem, kuri dažkārt saņem mazāku samaksu par savu darbu un produkciju, nekā viņiem izmaksājusi kafijas audzēšana.

Lai iegūtu ilgtspējas sertifikātu, ir jāpierāda, ka kafijas ražošanas procesā un visā piegādes ķēdē tiek ievērota saudzīga attieksme pret vidi, cilvēkiem un dzīvniekiem, un kafijas audzētāji ir saņēmuši godīgu samaksu par savu darbu.

Pagaidām Rimi sortimentā ir apmēram 40% kafiju saturošu produktu, kuru izejvielām ir ilgtspējas marķējums. Mērķis ir līdz 2027. gada beigām būtiski paplašināt atbilstoši sertificēto produktu klāstu.

Daži populārākie kvalitātes sertifikāti, kas atrodami uz produktu iepakojama un palīdz pircējiem veikalā izvēlēties ilgtspējīgus produktus

Fairtrade – apliecina, ka audzētājiem ir labāki finansiālie apstākļi, bērnu darbs ir aizliegts, daļa samaksas tiek ieguldīta vietējās kopienas attīstībā, audzētāji tiek izglītoti un atbalstīti cīņā pret klimata pārmaiņām, tiek veicināta bioloģiskās lauksaimniecības prakse.

Rainforest Alliance – apliecina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu iztikas līdzekļu nodrošināšanu, apliecina, ka tiem samazināta mežu izciršana, uzlabotas lauksaimniecības prakses, uzturētas vietējās ekosistēmas, uzlaboti gan audzētāja, gan strādnieka ekonomiskie un sociālie apstākļi.

MSC (Marine Stewardship Council) – sertifikācija savvaļā nozvejotām jūras veltēm, kas apliecina, ka zivis nāk no dzīvotspējīga krājuma un ir zvejotas, rūpējoties par jūras vidi; samazināta ietekme uz vidi, laba zivsaimniecības pārvaldība.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) – sertifikācija audzētavās audzētām zivīm un jūras veltēm, kas apliecina, ka tiek ievēroti ūdens iemītnieku labturības noteikumi, vides prasības un sociālā atbildība, kā arī sertificētie produkti ir izsekojami visā piegādes ķēdē.

EU Organic - bioloģiskā produktu sertifikācija garantē pārtikas kvalitāti, vides aizsardzību un dzīvnieku labturību visā piegādes ķēdē. Tas nozīmē, ka produkts ir izpildījis stingrus nosacījumus par to, kā tas ir jāražo, jāapstrādā, jāpārvadā un jāuzglabā. Kombinētu pārtikas produktu gadījumā tas nozīmē, ka vismaz 95% lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļu ir bioloģiskas un atlikušie 5% atbilst citiem ierobežojumiem.

Plašāka informācija par dažādiem produktu izcelsmes un kvalitātes sertifikātiem pieejama ŠEIT.

*Pētījumu “No plauktiem līdz vērtībām: sabiedrības noskaņojums par ilgtspējīgu patēriņu un gaidas no uzņēmumiem” 2023. gada vasarā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā veica kompānija Norstat. Katrā valstī aptaujāti 1000 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.


Populārākie raksti