Pretendents

Šajā sadaļā varat izlasīt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja piesakāties vakancei vai prakses vietai.

Informācija par personas datu apstrādi atlases procesu ietvaros

Pēdējās atjaunināšanas datums: 21.03.2018. V1

Mēs rūpējamies par Jūs privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.
Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus personāla un praktikantu atlases procesu ietvaros.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

  Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami šī informatīvā teksta mērķu izpildei. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no vakances vai prakses veida, mēs varam Jums lūgt papildus informāciju, piemēram, informāciju par autovadītāja apliecību. Ja iesniegsiet informāciju, kas nav nepieciešama personāla vai praktikantu atlases procesam, tā netiks ņemta vērā.
  Ja nepiekritīsiet personas datu apstrādei, kas ietverta šajā informatīvajā tekstā, Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikums netiks izvērtēts personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā.
  Jūs varat iesniegt pieteikumu, izveidot Tavs Rimi karjeras profilu un īstenot šajā informatīvajā tekstā minētās tiesības, ja Jūs esat vismaz 18 gadus vecs. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pārstāv likumiskie aizbildņi.

  Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesa gaitā

  Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikumu personāla atlases procesa gaitā:

  • ja esat iesniedzis pieteikumu uz konkrētu vakanci;
  • ja esat iesniedzis pieteikumu un/vai Tavs Rimi karjeras profilā norādījis, ka vēlaties, lai ar Jums sazinās citu mūsu vakanču sakarā;
  • ja mēs esam Jūs uzrunājuši, sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai balstoties uz Jūsu profilā pieejamo profesionālo informāciju plaši izmantotos un/vai publiskos darba un karjeras portālos vai datu bāzēs, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai, pamatojoties uz Jūsu drauga vai paziņas ieteikumu;
  • ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas nodarbinātības veicināšanas organizācijas mūsu sadarbības ietvaros, piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūras ES finansēts projekta ietvaros.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds

  Kontaktinformācija

  Informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti)

  Profesionālā pieredze

  Valodas zināšanas

  IT zināšanas

  Testu, uzdevumu rezultāti

  Atsauksmes

  Vakances, kurām dodat priekšroku

  Citas prasmes atbilstoši vakancei uz kuru piesakāties

  Jūsu piekrišana un mūsu likumīgās intereses, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma darbību. 8 (astoņus) mēnešus no kandidāta personas datu iesniegšanas vai saņemšanas brīža.

   

  Pieteikumu izvērtēšana praktikantu atlases procesa gaitā

  Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikumu praktikantu atlases procesa gaitā:

  • ja esat iesniedzis pieteikumu uz konkrētu prakses vakanci;
  • ja esat iesniedzis pieteikumu, kurā esat norādījis, ka vēlaties, lai ar Jums sazinās citu mūsu prakses vakanču sakarā;
  • ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas izglītības iestādes vai izglītības veicināšanas organizācijas sadarbības ietvaros, piemēram, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas ES finansēta projekta ietvaros;
  • ja mēs esam Jūs vai Jūsu likumiski aizbilstamo uzrunājuši, balstoties uz Jūsu profilā pieejamo izglītības informāciju plaši izmantotos  un/vai publiskos prakses portālos vai datu bāzēs, piemēram, Prakse.lv.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds

  Kontaktinformācija

  Informācija par iegūstamo kvalifikāciju

  Prakses laiks

  Prakses programmas prasības atbilstoši prakses vietai uz kuru piesakāties

  Informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti)

  Profesionālā pieredze

  Valodas zināšanas

  IT zināšanas

  Testu, uzdevumu rezultāti

  Atsauksmes

  Citas prasmes atbilstoši prakses vakancei uz kuru piesakāties

  Jūsu piekrišana 1 (vienu) mēnesi pēc praktikantu atlases procesa slēgšanas – prakses līguma noslēgšanas vai mūsu lēmuma par atteikumu.

   

  Jūsu personiskā Tavs Rimi Karjeras profila izveide un uzturēšana

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums iespēju izveidot personisko Tavs Rimi karjeras
  profilu mūsu mājas lapā, lai Jūs varētu pieteikties uz Jūs interesējošām vakancēm, izmantojot profilā saglabāto
  informāciju, un izvēlēties saņemt no mums informāciju par mūsu jaunajām vakancēm jomā, kura Jūs interesē.

  Jūs varat izveidot personisko Tavs Rimi Karjeras profilu, ja Jūs esat vismaz 18 gadus vecs. Personas, kas nav
  sasniegušas 18 gadu vecumu vai to likumiskie aizbildņi profilu izveidot nevar.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Jūsu lietotājvārds un parole

  Sistēmas audita ieraksti

  Jūsu ievadītā informācija
  augstāk minētajam atlases
  mērķim.

  Jūsu piekrišana 8 (astoņus) mēnešus no
  profila izveides brīža.

  Kandidāta atsauksmju ievākšana un novērtēšana

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai ievāktu un novērtētu atsauksmes par kandidātu personāla vai praktikantu atlases procesu ietvaros, ja kandidāts Jūs ir norādījis kā savu atsauksmes devēju.

  Ja kandidāts iepriekš ir strādājis vai bijis praksē mūsu uzņēmumā, tad mēs ievācam un novērtējam atsauksmes arī no mūsu darbiniekiem, kas iepriekš ir strādājuši un/vai sadarbojušies ar kandidātu, ja Jūs vai Jūsu likumiskais aizbildnis ir piekritis, ka par Jums ievācam atsauksmes.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Informācija par profesionālo pieredzi

  Informācija par darba sniegumu

  Īpašības

  Kandidāta un Jūsu piekrišana Līdz kandidātu personas datu glabāšanas termiņa beigām.

   

  Likumīgo prasību pārvaldība

  Mēs varam apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, kas tika izskatīti personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu mūsu likumīgās prasības.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas dati, kas mums jau ir pieejami:

  Jūsu un/vai jūsu likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds

  Kontaktinformācija

  Informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti)

  Profesionālā pieredze

  Valodas zināšanas

  IT zināšanas

  Testu, uzdevumu rezultāti

  Atsauksmes

  Citas prasmes atbilstoši vakancei uz kuru piesakāties

  Mūsu intervijas piezīmes un citi dokumenti, kas sagatavoti personāla atlases procesa gaitā

  Mūsu likumīgās intereses Līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un likumiskās prasības atrisināšanai.
 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

  Jūs

  Mēs ievācam personas datus, ko Jūs iesniedzat par sevi un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo, kad iesniedzat pieteikumu un/vai ko norādāt personiskajā Tavs Rimi Karjeras profilā, vai kad sazināties ar mums u.c.

  Citi avoti

  Mēs varam ievākt personas datus no atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai no Jūsu drauga vai paziņas pieteikuma, kurš Jūs ir ieteicis kā kandidātu, vai nodarbinātības aģentūras, vai izglītības iestādes vai organizācijas, kas veicina izglītību.

  Mēs varam ievākt personas datus no Jūsu norādītiem atsauksmju devējiem atlases procesu ietvaros.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs izpaužam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, atlases uzņēmumi. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam izpaust Jūsu personas datus attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja Jūsu kandidatūra vai prakse ir saistīta ar citiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem.

  Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas

  Lai pildītu mūsu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

  Mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai nosūtītu atlases procesa novērtējuma formu. Kandidāta dotā informācija ir anonīma un tiks izmantota tikai uzņēmuma iekšienē, lai uzlabotu atlases procesu uzņēmumā.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

  Personāla atlase:

  8 (astoņus) mēnešus no kandidāta personas datu iesniegšanas vai saņemšanas brīža.

  Dati Tavs Rimi Karjeras profilā:

  8 (astoņus) mēnešus no profila izveides brīža.

  Prakse:

  1 (vienu) mēnesi pēc praktikantu atlases procesa slēgšanas – prakses līguma noslēgšanas vai mūsu lēmuma par atteikumu.

  Likumīgas prasības gadījumā, mēs glabājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus līdz attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai un likumiskās prasības atrisināšanai.

 • Jūsu tiesības

  Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo. Ja Jums ir personiskais Tavs Rimi Karjeras profils, Jūs varat pieslēgties Tavs Rimi Karjeras profilam jebkurā brīdī, lai redzētu konkrētu informāciju, kāda mums ir pieejama par Jums, piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija u.c. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Personas datu labošana

  Ja uzskatāt, ka informācija par Jums un/vai Jūsu likumiski aizbilstamo ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Ja Jums ir personiskais Tavs Rimi Karjeras profils, Jūs varat atjaunot noteiktu informāciju personiski, pieslēdzoties savam Tavs Rimi Karjeras profilam. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Piekrišanas atsaukšana

  Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

  Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Dzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Ja Jums ir personiskais Tavs Rimi Karjeras profils, Jūs varat dzēst savus datus un profilu, pieslēdzoties personiskajam Tavs Rimi Karjeras profilam. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežošana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu un/vai sava likumiski aizbilstamā personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Datu pārnesamība

  Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko varu sazināties, ja man rodas jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,

  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021

  Tālruņa numurs: +371 67045409

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com  

  Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.