Pretendents

Šajā sadaļā varat izlasīt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja piesakāties vakancei vai prakses vietai.

Trauksmes celšanas privātuma politika

Pēdējais atjaunināšanas datums 01.06.2022. V1

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, un lai jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus. Tāpēc esam izveidojuši aprakstu par to, kā tiek veikta jūsu personas datu apstrāde trauksmes cēlēju procesā Rimi, un trauksmes cēlēj aizsardzībā no atriebības.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ?

  Trauksmes celšanas procesa vadība

  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:

  • saņemtu trauksmes celšanas ziņojumus;
  • veiktu pirmo pārbaudi, vai ziņojums ir piemērots/nepiemērots kā trauksmes cēlēja lieta;
  • apkopotu nepieciešamo informāciju izmeklēšanas laikā;
  • veiktu izmeklēšanu par ziņojumā sniegto un izmeklēšanas laikā savākto informāciju un pieņemtu lēmumu par ziņojumu.
  Personu datu kategorijas Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija (vārds, uzvārds, personas kods utt.)
  • Demogrāfiskā informācija (dzimšanas datums, ja norādīts personas koda vietā utt.)

  • Nodarbinātības informācija (nodarbinātības laiks un datums, nodarbinātības veids, amats, darba pienākumi, darba vieta utt.).

  • Prakses informācija (prakses laiks – ja ziņotājs vai ieinteresētā persona ir/bija praktikants utt.).

  • Kontaktinformācija (piemēram, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, mājas adrese).

  • Komunikācijas dati (piemēram, metadati, e-pasta saturs, telefona zvans u.c.)

  • Informācija par notikumu (piemēram, situācijas veids, situācijas rašanās laiks un datums, situācijas apraksts, pavaddokumenti utt.).

  • Lietotāja radītie personas dati (piemēram, informācija par darbībām mūsu informācijas sistēmās, uzvedību digitālajos kanālos, ziņotāja apliecinājums, ka viņš apzinās nepatiesas informācijas sniegšanas tiesiskās sekas, un apstiprinājums, ka sniegtā informācija ir pareiza; trauksmes cēlēja izvēle sniegt vai nesniegt ziņojumu, pamatojoties uz trauksmes cēlēju aizsardzības likumu, utt.).

  • Audio-vizuālie materiāli (zvana ieraksts – ja tiek ierakstīta tikšanās ar trauksmes cēlēju).

  • Informācija juridisko saistību izpildei

  • Citi dati, kas tiek sniegti un/vai nepieciešami ziņojuma izmeklēšanas laikā.

  Lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu Skatīt sadaļu „ Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Saziņas pārvaldība ar pieteikuma iesniedzēju vai trauksmes cēlēju

  Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:

  • konsultētu jūs, ja sazināsieties ar mums pa e-pastu ar jautājumiem, kas saistīti ar trauksmes celšanas procesu;
  • sazinātos ar trauksmes cēlēju, kurš sniedza ziņojumu, lai informētu viņu par ziņojuma saņemšanu, par lēmumu uzskatīt ziņojumu par atbilstošu/nepiemērotu kā trauksmes cēlēja lietu, par izmeklēšanas gaitu un lēmumu utt.;
  • sazinātos ar trauksmes cēlēju, lai precizētu ziņojuma detaļas.
  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  • Identifikācijas informācija (vārds, uzvārds, personas kods utt.)
  • Kontaktinformācija (piemēram, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, mājas adrese).
  • Komunikācijas dati (piemēram, metadati, e-pasta saturs, tālruņa zvans u.c.)
  • Informācija juridisko saistību izpildei

  Lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu

  Skatīt sadaļu „ Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Ziņošana iestādei par saņemto trauksmes cēlēja ziņojumu

  Ja ziņojums nav bijis anonīms, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai ziņotu valsts iestādei, ja to pieprasa vietējais Trauksmes celšanas likums, ka trauksmes cēlēja ziņojums ir saņemts. Iestāde ir jāinformē, ja:

  • trauksmes cēlējs iesniedza ziņojumu saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu un lūdza nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību;
  • gadījumā, ja tika vai tiek plānots veikt Trauksmes celšanas likumā norādītās iespējamās nelikumīgās darbības.

  Ja izvēlēsieties ziņot anonīmi, mēs nemēģināsim jūs identificēt un nesniegsim jūsu datus iestādei.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  • Identifikācijas informācija (vārds, uzvārds, personas kods utt.)
  • Kontaktinformācija (piemēram, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, mājas adrese).
  • Komunikācijas dati (piemēram, metadati, e-pasta saturs, tālruņa zvans u.c.)
  • Informācija juridisko saistību izpildei

  Lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu

  Skatīt sadaļu „ Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Trauksmes cēlēja aizsardzība no atriebības

  Trauksmes cēlēja identitāte tiek saglabāta konfidenciāla visos trauksmes celšanas procesa posmos un pēc tā beigām, izņemot gadījumus, kad ir jāizpilda juridiskas saistības, lai nodrošinātu aizsardzību pret atriebību. Šajā gadījumā informācija par trauksmes cēlēju, viņa radinieku vai atbalstītāju var tikt izpausta viņa vadītājam vai citai personai, kura pieņem lēmumu nodrošināt viņu aizsardzību pret atriebību (piemēram, darba apstākļu pasliktināšanās, darba attiecību pārtraukšana utt.).

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  • Identifikācijas informācija (vārds, uzvārds, personas kods utt.)
  • Uzņēmuma informācija (uzņēmuma nosaukums, personas amata nosaukums utt.).
  • Nodarbinātības informācija (nodarbinātības laiks un datums, nodarbinātības veids, amats, darba pienākumi, darba vieta utt.).
  • Prakses informācija (prakses laiks – ja ziņotājs vai ieinteresētā persona ir/bija praktikante utt.).

  • Informācija juridisko saistību izpildei

  Lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu

  Skatīt sadaļu „ Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Juridisko prasību pārvaldība

  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai izvirzītu, īstenotu un aizstāvētu juridisku prasību un aizsargātu uzņēmuma intereses.

   

  Personu datu kategorijas Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija (vārds, uzvārds, personas kods utt.)
  • Demogrāfiskā informācija (dzimšanas datums, ja norādīts personas koda vietā utt.)

  • Uzņēmuma informācija (uzņēmuma nosaukums, personas amata nosaukums utt.).

  • Nodarbinātības informācija (nodarbinātības laiks un datums, nodarbinātības veids, amats, darba pienākumi, darba vieta utt.).

  • Prakses informācija (prakses laiks – ja ziņotājs vai ieinteresētā persona ir/bija praktikants utt.).

  • Kontaktinformācija (piemēram, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, mājas adrese).

  • Komunikācijas dati (piemēram, metadati, e-pasta saturs, telefona zvans u.c.)

  • Informācija par notikumu (piemēram, situācijas veids, situācijas rašanās laiks un datums, situācijas apraksts, pavaddokumenti utt.).

  • Lietotāja radītie personas dati (piemēram, informācija par darbībām mūsu informācijas sistēmās, uzvedību digitālajos kanālos, ziņotāja apliecinājums, ka viņš apzinās nepatiesas informācijas sniegšanas tiesiskās sekas, un apstiprinājums, ka sniegtā informācija ir pareiza; trauksmes cēlēja izvēle sniegt vai nesniegt ziņojumu, pamatojoties uz trauksmes cēlēju aizsardzības likumu, utt.).

  • Audio-vizuālie materiāli (zvana ieraksts – ja tiek ierakstīta tikšanās ar trauksmes cēlēju).

  • Informācija juridisko saistību izpildei

  • Citi dati, kas tiek sniegti un/vai nepieciešami ziņojuma izmeklēšanas laikā.

  Mūsu leģitīmās intereses

  Skatīt sadaļu „ Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

  • Jūs

  Personas dati tiek apkopoti no pieteicēja un trauksmes cēlēja, no saziņas līdzekļiem, no ziņojuma, no pievienotajiem dokumentiem, no papildus sniegtās informācijas.

  • Trešās personas

  Izmeklēšanas laikā informācija var tikt apkopota no citām personām – darījumu partneriem, lieciniekiem, ieinteresētajām personām, citām personām, kuras varētu sniegt izmeklēšanai nepieciešamo informāciju.

  • Informācijas sistēmas

  Ziņojuma sākotnējās izvērtēšanas un izmeklēšanas laikā dati var tikt apstrādāti no mūsu pašu informācijas sistēmām.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam izpaust jūsu personas datus uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram, šādus:

  • trauksmes cēlēju pakalpojums, administrējot ziņojumus, izmantojot tīmekļa vietni;
  • datu centra pakalpojumi;
  • informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi;
  • ārējie juristi.

  Šie pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Tiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt jūsu personas datus.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs neizpaužam personas datus, kas saņemti, izmantojot vietējo iekšējo trauksmes cēlēju kanālu, ar Rimi grupas uzņēmumiem, izņemot gadījumus, kad problēmas risināšanai ir nepieciešams piesaistīt izmeklētāju ar specifiskām zināšanām no cita Rimi grupas uzņēmuma. Šajā gadījumā iesaistītajam izmeklētājam ir pienākums saglabāt informāciju no trauksmes cēlēja lietas konfidenciālu.

  Ja ziņojumu iesniedzat, izmantojot grupas kanālu, tas tiks izmeklēts ICA Gruppen AB. ICA trauksmes cēlēju komanda var lūgt informāciju un palīdzību no Rimi uzņēmuma (piemēram, savākt nepieciešamo informāciju no Rimi sistēmām, informēt kompetento iestādi par ziņojumu).

  Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

 • Kur mēs apstrādājam jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt jūsu personas datus ES/EEZ.

  Noteiktos gadījumos jūsu personas datus var pārsūtīt vai apstrādāt valstī ārpus ES/EEZ, kur to dara nolīgts pakalpojuma sniedzējs. Lai nodrošinātu jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību, pārsūtot datus ārpus ES / EEZ, mēs pārliecināmies, ka ir ieviesti atbilstoši drošības pasākumi jūsu personas datu aizsardzībai.

 • Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti?

  Trauksmes cēlējam iesniedzot ziņojumu saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu un šajā likumā noteikto trauksmes cēlēja aizsardzību, personas dati tiek apstrādāti 5 gadus no pēdējā lēmuma par sniegtās informācijas pārbaudi, ja vien datu apstrāde nav nepieciešama ilgāk.

  Ja trauksmes cēlējs izmantoja trauksmes cēlēju pakalpojumu, bet neiesniedza ziņojumu saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, personas dati trauksmes cēlēju lietā ir jādzēš divu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas pabeigšanas, ja vien dati netiek apstrādāti, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

  Ja lieta netiek uzskatīta par trauksmes cēlēju lietu un netiek izmeklēta pēc uzņēmuma iniciatīvas, to var atcelt. Pēc tam personas dati tiek dzēsti 30 dienu laikā pēc lēmuma par lietas atcelšanu.

  Kad dati tiek apstrādāti, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridisku prasību:

  • Ja tiesvedība turpinās, dati tiek apstrādāti vienu gadu pēc galīgā nepārsūdzamā tiesas lēmuma pieņemšanas.
  • Ja tiesas prāvas nav, bet prasība nav tikusi atrisināta – dati tiek apstrādāti, līdz prasība ir atrisināta, bet ne ilgāk, kā persona var aizstāvēt savas aizskartās tiesības likumā noteiktajos termiņos, vēršoties ar prasību tiesā.

 • Jūsu tiesības

  Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir jums virkni tiesību attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu trauksmes cēlēju komandai.

  Personas datu labošana

  Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu trauksmes cēlēju komandai.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši iemesli turpināt apstrādāt datus, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridisku prasību.

  Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mūsu trauksmes cēlēju komandai vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Dzēšana

  Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mūsu trauksmes cēlēju komandai vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mūsu trauksmes cēlēju komandai vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

  Ja jums rodas jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,
  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
  Tālruņa numurs: +371 67045409
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

  Trauksmes cēlēju komandas kontaktinformācija

  Lai nodrošinātu konfidencialitāti, par datu apstrādi varat konsultēties ar trauksmes cēlēju komandu pa e-pastu: report.lv@rimibaltic.com.

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com

  Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.