Rimi bērniem logo

Atgriešanās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Vai bērns ies bērnudārzā vai jāalgo auklīte, cik par to būs jāmaksā un kādas ir māmiņas tiesības darba vietā? Par to, kas būtu jāzina māmiņai, atgriežoties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

Kas pieskatīs bērnu?
Pirmais, par ko būtu jādomā, uzsākot darba gaitas - kas pieskatīs mazuli? Pretendēt uz vietu pašvaldības bērnudārzā ir iespējams no bērna pusotra gada vecuma, tomēr atsevišķās pašvaldībās joprojām pastāv bērnudārzu rindas. Ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ir divas iespējas – apmeklēt privāto bērnudārzu vai izmantot aukles pakalpojumus. Abos gadījumos ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu vienam bērnam vecumā no pusotra gada līdz četru gadu vecumam pašlaik ir 197.34 eiro (pēc četru gadu vecuma - 145.90 eiro) mēnesī. Rīgas domes līdzfinansējumu 118.24 euro apmērā var saņemt arī tad, ja bērnu, kurš gaida rindā uz vietu Rīgas pašvaldības bērnudārzā, pieskata aukle, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja vai ieguvusi individuālā komersanta statusu un Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. Tādā gadījumā jāslēdz trīspusējs līgums ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldi. Vairāk par Rīgas domes līdzfinansējumu bērnudārzam un aukles pakalpojumam var uzzināt portālā www.eriga.lv.

Pabalstu turpina maksāt
Ja darbā atgriezies, kad bērns vēl nav sasniedzis gada vecumu, tad, sākot ar darba uzsākšanas datumu, ikmēneša vecāku pabalsts kļūs mazāks - 30% no iepriekš jau aprēķinātā vecāku pabalsta. Taču neatkarīgi strādā vai nē, līdz bērna pusotra gada vecumam valsts turpina izmaksāt bērna kopšanas pabalstu 171 eiro mēnesī (ja dvīņi vai vairāki dzemdībās dzimuši bērni, tad 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu), savukārt no bērna pusotra gada līdz divu gadu vecumam šī pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī. Tāpat no bērna gada vecuma viens no vecākiem, neatkarīgi, vai ir darba attiecībās, vai nē, saņem arī ģimenes valsts pabalstu, kas pagaidām ir 11,38 eiro par pirmo bērnu, 22,76 eiro par otro, par trešo - 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem - 50,07 eiro.

Vai strādāšu turpat?
Kamēr mamma atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, viņa saglabā savu darba vietu (darba likuma 156. panta 4. daļa). Arī tad, ja nav iespējams piedāvāt to pašu vakanci, darba devējam ir jāpiedāvā līdzvērtīgs vai līdzīgs darbs ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. Savukārt Darba likuma 109.panta pirmā daļa noteic skaidru aizliegumu uzteikt darba līgumu ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā (bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam), izņemot tos gadījumus, kas saistīti ar darbinieces izdarītiem neattaisnotiem un prettiesiskiem darba līguma, darba kārtības un rupjiem darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja likvidāciju.

Tev ir tiesības uz…
Jaunajai māmiņai (kā arī ikvienam darbiniekam, kuram ir bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam), atgriežoties darbā, ir tiesības strādāt nepilnu darba laiku, protams, iepriekš par to vienojoties ar darba devēju. Tas īpaši noderīgi pirmajos mēnešos pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigšanās, lai bērnu pie mammas prombūtnes un jaunās auklītes vai bērnudārza varētu pieradināt pakāpeniski. Māmiņai, kurai ir bērns līdz pusotra gada vecumam un kura joprojām baro ar krūti, darba laikā ir atļauts, izmantot papildu pārtraukumus bērna barošanai, kas nav īsāki par 30 minūtēm un piešķirami ne retāk kā pēc katrām trim stundām. Turklāt, ja darbiniekam ir divi vai vairāki bērni līdz pusotra gada vecumam, piešķirams vismaz stundu ilgs pārtraukums. Tāpat tiek paredzēta iespēja šādus pārtraukumus pievienot pārtraukumam darbā vai pārcelt uz darba laika beigām, tādējādi saīsinot darba dienas ilgumu. Šādi pārtraukumi ieskaitāmi darba laikā, saglabājot par šo laiku darba samaksu, vai akorda algas gadījumā, izmaksājot vidējo izpeļņu.

Vecākiem, kuru aprūpē ir viens bērns līdz 14 gadiem, ir tiesības izmantot vēl papildu vienu darba dienu ilgāku ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, bet darbiniekiem ar trim un vairāk bērniem vecumā līdz 16 gadiem vai ar bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam, ir tiesības uz trīs darba dienu ilgu ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu.

Ja bērns slimo
Ja sakarā ar slima bērna kopšanu nav iespējams ierasties darbā, vienam no vecākiem ir tiesības lūgt bērna ārstējošam ārstam izsniegt B darbanespējas lapa. Tas nozīmē, ka slimības pabalsts tiek maksāts jau no bērna pirmās slimošanas dienas, nevis no desmitās, kā tas ir A lapas gadījumā. Tāpat māmiņa (arī tētis) drīkst savam darba devējam lūgt atļauju par īslaicīgu prombūtni, ja bērnu nepieciešams aizvest pie ārsta. Saskaņā ar Darba likuma 147. panta ceturto daļu īslaicīga prombūtne, ja darbinieks, kura aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, piedalās bērna veselības pārbaudē, nevar būt par pamatu darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu. Lai gan - cik ilga ir šī prombūtne Darba likumā netiek regulēta, līdz ar to par to jāvienojas ar savu darba devēju.


Avoti: Labklājības ministrija, www.e-skola.lv, Darba likums, www.vsaaa.lv.

Foto: Shutterstock.com

Izglītība

10. Janvāris, 2018


Lasi vairāk