Rimi bērniem logo

Kā saņemt nodokļu atmaksu par bērna pulciņiem. Pamācība

Jau otro gadu vecāki, kas iegulda finanses savu bērnu interešu izglītībā un sūta atvases uz maksas pulciņiem, iesniedzot gada deklarācijas, var saņemt nodokļu atmaksu.

pulciņi

Nodokļu pārmaksu 23% apmērā var atgūt gan par pulciņiem, kas apmaksāti 2016. gadā, gan šogad – 2017. gadā. Tas nozīmē, ka šajos gados izsniegtos čekus un citus attaisnojuma un pamatojuma dokumentus, kas attiecas uz interešu izglītību, ir jāsaglabā, lai, pienākot termiņam, varētu pievienot Gada ienākumu deklarācijai. Tiesa, nodokļu atmaksu var saņemt tikai tad, ja bērns ir apmeklējis licencētu izglītības programmu.


Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī elektroniski - VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (VID EDS). Lai to izdarītu, nav jāslēdz līgums ar VID, pietiek ar internetbankas paroli un pakalpojumu var izmantot, ieejot caur Latvija.lv. Fiziskā persona, kura gada ienākumu deklarāciju iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, skenētos attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentus pievieno elektroniski iesniedzamajai gada ienākumu deklarācijai izvēlētajā faila formātā.

Apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).


Ja samaksa par pulciņu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus) vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības iestādes) kontā kredītiestādē, tad apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Pie attaisnotajiem izdevumiem par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam ir iekļaujami tie pulciņi, kurus nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kas ir saņēmušas attiecīgas licences pašvaldībā. Attaisnoto izdevumu dokumentus par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam iesniedz tas no vecākiem, kurš ir apmaksājis šos izdevumus.

Attaisnoto izdevumu dokumentus par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam iesniedz tas no vecākiem, kurš ir apmaksājis šos izdevumus.

Kā saprast, vai pulciņš, kuru apmeklē bērns, ir licencēts un vecāki ieguldītos līdzekļus daļēji saņems atpakaļ? Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par bērnu apmeklētām interešu izglītības programmām (pulciņiem) var atgūt divos gadījumos: - ja bērns apmeklējis Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes īstenotu interešu izglītības programmu vai - interešu izglītības programmas īstenotājs (privātskolotājs vai organizācija) ir saņēmis pašvaldības licenci, lai programmu īstenotu.

Jautājums par interešu izglītības programmas statusu un iespējām atgūt pārmaksāto nodokli vecākiem vispirms jāuzdod pašam pulciņu vai nodarbību īstenotājam, lūdzot uzrādīt pašvaldības izsniegto licenci vai sniegt informāciju par izglītības iestādes reģistrāciju. Informāciju par pašvaldību licencētajām interešu izglītības programmām var iegūt pašvaldībā, kurā nodarbības tiek apmeklētas.
Precīza instrukcija par datu meklēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, pašvaldību licencēto interešu izglītības programmu saraksts publicēts arī Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv.


Atceries, IIN maksātājam attaisnotajos izdevumos par izglītību (tostarp interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu nevar pārsniegt 215 eiro. Jāņem vērā, ka deklarācijā var iekļaut tikai pulciņa izmaksas, bet ne izdevumus, kas saistīti ar speciālā aprīkojuma, piemēram, otu, krāsu vai specializēto sporta apavu, iegādi.

Foto: Shutterstock

Izglītība

03. Oktobris, 2017


Lasi vairāk