Par kādiem bērna audzināšanas jautājumiem būtu jāvienojas šķirtiem vecākiem?

Šķirtiem vecākiem laicīgi izrunājot un vienojoties par konkrētām lietām, var samazināties konfliktu un nesaskaņu risks bērna audzināšanas jautājumos. “Rimi bērniem” labsajūtas eksperte, ārste psihoterapeite Laura Valaine skaidro, par kādiem jautājumiem ir būtiski vienoties šķirtiem vecākiem.

Lai nodrošinātu bērna vajadzības un iespēju veidot labas attiecības ar abiem vecākiem, svarīgi būtu arī pēc šķiršanās abiem vecākiem aktīvi iesaistīties bērna audzināšanā. Ne vienmēr tas izdosies uzreiz un viegli, jo tomēr ir iemesls kādēļ attiecības tika šķirtas.

Tomēr jāatceras, ka šķiras pāris – sieva un vīrs, taču mamma un tētis saglabā savas vecāku lomu.

Vecāku savstarpējai sadarbībai ir liela nozīme bērna labsajūtas veidošanā. Ja vecāki spēj labi sadarboties, tad arī bērniem ir vieglāk un labāk, piemēram, samazinās trauksmes un depresijas risks.

Veiksmīga sadarbība bērnu audzināšanas jautājumos

Kad runa ir par bērna interesēm, šķirtajiem vecākiem būtu svarīgi iemācīties savas attiecības atlikt otrajā plānā. Bērnam ir svarīgi justies droši, lai ikdiena būtu paredzama, lai būtu veselīgs piemērs kam sekot dažādos dzīves jautājumos – kā risināt sadzīves problēmas un konfliktus, kā attīstīt un saglabāt fizisko un psihisko veselību. Tāpat arī šķiršanās gadījumā ļoti svarīga ir komunikācija, gan vecākiem savā starpā, gan ar bērnu.

Cieņpilna komunikācija vecākiem savā starpā

Vecākiem būtu ieteicams ievērot cieņpilnu komunikāciju savā starpā un atcerēties, ka nevajadzētu:

 • aprunāt vienam otru bērna klātbūtnē;
 • ar citiem cilvēkiem runāt sliktu par otru vecāku, īpaši jau tad, kad bērns to dzird;
 • veidot bērnu kā starpnieku.

Ja ir kādas dusmas vai aizvainojums, vecākiem to būtu labi izrunāt savā starpā bez bērna klātbūtnes. Tāpat arī būtu labi vienoties par to kādā veidā tiks komunicēts par bērna audzināšanas jautājumiem, piemēram, whatsapp čatā, e–pastā vai sazvanoties.

Komunikācija ar bērnu

Vecāku šķiršanās bērnam ir liels un grūts dzīves notikums, tāpēc “Rimi bērniem” eksperte iesaka vecākiem būt atvērtiem un interesēties par bērna jūtām saistībā ar šķiršanos un lielajām izmaiņām dzīvē. Vecākiem jāmēģina būt klātesošiem un atbalstošiem, kā arī būtu svarīgi “ļaut” bērnam justies tā kā viņš jūtas.

Jautājumi un tēmas, par kurām jāvienojas

Bērna dienas režīms

Ja bērns paliek pie abiem vecākiem uz maiņām, tad būtu svarīgi ievērot vienotas prasības:

 • gulēšanas ritmam,
 • ēdienreižu skaitam,
 • bērnudārza/skolas apmeklējumam,
 • mājasdarbu pildīšani,
 • personīgajai higiēnai.

Diēta

Ja bērnam ir specifiska diēta, piemēram, veselības problēmu dēļ (pārtikas produktu nepanesamība, alerģijas, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms u.t.t.) tad būtu svarīgi vienoties, ka šī diēta tiek ievērota pie abiem vecākiem.

Veselības jautājumi

Veselība ir viens no svarīgākajiem bērna pamatjautājumiem, tāpēc vcākiem būtu svarīgi vienoties:

 • kurš no vecākiem ved bērnu pie ārstiem un kurš apmaksā, ja ir tāda nepieciešamība,
 • kā tiek organizēta bērna aprūpe slimošanas laikā,
 • par medikamentu lietošanu,
 • par zobārsta/zobu higiēnista apmaksu un biežumu.

Izglītība

Bērna skolas izvēle un ārpusskolas aktivitātes būtu jāsaskaņo ar abiem vecākiem. Jāpārrunā, kurš no vecākiem apmeklēs vecāku sapulces, vai to darīs abi divi. Par pulciņiem būtu svarīgi pārrunāt, vai ir nepieciešams bērnu izvadāt un kurš to darīs, vai bērns pats varēs izbraukāt. Kā arī jāpārrunā kādas ir pulciņu izmaksas un kurš tās apmaksās.

Kārtība un pienākumi mājās

Ja bērns uz maiņām dzīvo pie abiem vecākiem, tad būtu svarīgi, ka abi vecāki ir vienisprātis par kārtības uzturēšanu mājās un bērna pienākumiem. Lai neveidotos situācija, ka pie viena vecāka bērnam istaba ir jāuztur kārtībā un jāpalīdz mājas darbos, bet pie otra vecāka istaba var būt nekārtīga un mājas darbos nav jāpalīdz.

Finanses

Vecākiem jau laicīgi jāvienojas par kabatas naudas apmēru un kurš, cik daudz to dos, Ja bērns dzīvo pie viena vecāka, bet otrs vecāks bērnam bankas kontā ik pa laikam ieskaita nesamērīgi lielu naudas summu, tad bērnam neveidojas izpratne par naudas vērtību. Nevajadzētu arī pa kluso skaitīt naudu “Tikai nesaki mammai, ka es tev ieskaitīju”. Ja maksā alimentus, tad jāizrunā, vai tos maksās bērnam vai otram vecākam.

Brīvais laiks

Lai neveidotos konflikti, jau laicīgi jāizrunā kāda ir katra vecāka nostāja par bērna brīvā laika pavadīšanu. Varbūt viens no vecākiem neatbalsta vēlas vakara pastaigas ar draugiem vai ballīti piektdienas vakarā, kamēr otram vecākam nav nekādu iebildumu par to. Svarīgi būtu abām pusēm vienoties par kādu kompromisu.

Disciplīna un motivēšana

Bērnam ir svarīgi, ka abiem vecākiem ir vienādi noteikumi un vienota nostāja discilpīnas jautājumos. Tāpat arī vecākiem jābūt vienotiem, kā rīkoties gadījumos, kad bērns neievēro noteikumus. Tas pats attiecas arī uz motivēšanu – vecākiem jāvienojas kādiem līdzekļiem un kā viņi motivē bērnu.

Padomi

13. Septembris, 2023


Lasi vairāk