Rimi Latvia uzsāk īstenot pētniecības projektu

09. Jūlijs, 2019
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”.

Rimi Latvia uzsāktais pētniecības projekta nosaukums -  “Elektronisko bezvadu sensoru mērījumu lielu datu apjoma (BigData) apstrāde izmantojot mākoņa risinājumu, un tā pielietojums pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem”.

Rimi Latvia 01.04.2019 uzsāk īstenot pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privatā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006
 
Pētniecības projekta īss apraksts – veikt pētījumu un izstrādāt IoT (Internet of Things) sensoru mākoņa-risinājumu liela datu apjoma apstrādei un analīzei, kas būtu pielietojams mazumtirdzniecības ķēdēs, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu pārtikas uzglabāšanas vitrīnu iespējamos bojājumus. Nosakot vitrīnu optimālo temperatūru, noskaidrot kā iespējams samazināt vitrīnu elektroenerģijas patēriņu.
 
Pētniecības projekta mērķis – veikt izpēti vairākos virzienos, lai noskaidrotu iespējas:

 • ieviest vitrīnu temperatūras monitoringu, mērījuma datu reģistrāciju un to uzkrāšanu, samazinot cilvēkresursu piedalīšanos temperatūras manuālā monitoringa procesā;
 • mērījumus uzkrāšanai izmantojot mākoņ-skaitļošanas (Cloud computing) risinājumu;
 • noteikt nepieciešamo un optimālo sensoru komplektu (temperatūra, mitrums, CO2, elektroenerģijas patēriņš un citi), lai savlaicīgi identificētu vitrīnu bojājumus un disfunkciju (t.i. pirms bojājums ir noticis), analizējot temperatūras un citus iespējamo parametrus;
 • uzkrātajiem mērījumu datiem piemērot liela apjoma datu (Big Data) analītikas risinājumus, tai skaitā mašīn-mācīšanās algoritmus (Machine Learning), lai spētu identificēt normālas un anomāliju paternus saņemtajos datos, tai skaitā izvērtējot un veicot saņemto datu apstrādi faktu vektoros, lai izveidotu un apmācītu atbilstoši izvēlēto apmācības modeli, kā arī nodrošinot iteratīvus modeļa uzlabojumus;
 • identificēt energoefektivitātes iespējas izmantojot iegūtos un izanalizētos datus, piemēram 2 dažādos veikalos izmanto vienu un to pašu vitrīnu, vienādiem produktiem, taču temperatūru režīmi nav identiski, kā arī atklāt cita veida korelācijas saņemtajos datos;
 • izvērtēt saņemto liela apjoma datu (Big data) glabāšanas optimālo modeli, lai spētu nodrošināt gan efektīvu datu glabāšanu, gan arī optimālu un ātru piekļuvi vēsturiskajiem datiem;
 • risinājumā izmantot atvērtā koda (Open Source) komponentes atbilstoši Cloud Native Computing Foundation rekomendācijām;
 • risinājumu tehnoloģiski būvēt izmantojot jaunākos konceptus un rīkus, kā Docker Container, nodrošinot risinājuma vieglu darbināšanu pie dažādiem mākoņ-pakalpojuma sniedzējiem un neatkarību, ļautu vienkāršu migrāciju starp pakalpojumu sniedzējiem, nepieciešamības gadījumā palielinot pieejamo skaitļošanas jaudu (compute power) vai arī pieejamo datu apjomu, tai skaitā pašam uzņēmumam nepieciešamības gadījumā darbināt šo risinājumu uz savas aparatūras (serveriem), tai skaitā piemērojot DevOps konceptus sākot ar izstrādi, testēšanu un piegādi klientam;
 • ieviest vitrīnu bojājumu gadījumu automātisku konstatēšanu un attiecīgu ziņojumu nosūtīšanu apkalpojošam personālam (piemēram, e-pasts, īsziņa, aplikācijas paziņojums), veikt padziļinātu analīzi darba plūsmas organizācijai un datu uzkrāšanas nepieciešamību iespējamam monitoringam un darbības analīzei.

Pētniecības projekta rezultāts - pēc pētījuma beigām, uzņēmums iegūs jaunas zināšanas par mākoņ-risinājumu veiktspēju, liela apjoma datu savākšanu, uzkrāšanu, to apstrādi un analīzi, risinājuma piegādi pakotnēs (Docker Container) un mašīn-mācīšanas un mākslīgā intelekta pielietojumu pārtikas mazumtirdzniecības sfērā.
 
Veiksmīga pētījuma projekta noslēgumā plānojam iegūt mūsdienīgu mazumtirdzniecības veikala aukstumsistēmas monitoringa sistēmu, kas atvieglos ikdienas darbu un ļaus samazināt uzņēmuma izdevumus, kas rodas dēļ novēlotas tehniska rakstura problēmas identificēšanas, kā arī samazinot cilvēkresursu piedalīšanos temperatūras manuālā monitoringa procesā, kā arī uzlabot veikalu energoefektivitātes rādītājus. 

Pirmā ceturkšņa ( 01.04.2019 – 30.06.2019) SIA Rimi Latvia un AS Saf Tehnika projekta ietvaros strādāja pie:

 • organizētas SAF tehnika darbinieku apmācības par aukstuma vitrīnu darbību;
 • veikta izpēte un apkopojums par esošo aukstuma vitrīnu problēmzonām;
 • tiek pielāgota IT infrastruktūra katrā veikalā, lai nodrošinātu datu pārraides kanālu priekš SAF Tehnika vides pārraudzības iekārtām;
 • kopā ar SAF Tehnika tiek strādāts pie risinājuma, lai nodrošinātu uzticamu un drošu sensoru mērījumu nosūtīšanu uz mākoņa risinājuma platformu.


Populārākie raksti