Dalībnieks

Šajā sadaļā varat uzzināt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja piedalāties mūsu pasākumos, konkursos, loterijās, zīmola veidošanas kampaņās vai piesakāties atbalstam.

Informācija par personas datu apstrādi mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumos

Pēdējās atjaunināšanas datums: 10.11.2021. V3

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu.

Mēs veicam vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Tāpēc šajā informatīvajā tekstā mēs paskaidrojam, kā un kur mēs apstrādājam personas datus saistībā ar mūsu pasākumu vadību un pasākumu atspoguļošanu dažādos kanālos.

Nepilngadīgu personu datu apstrāde

 • Tikai likumīgie aizbildņi vai citas personas, kuras ir saņēmušas nepilngadīgas personas likumīgā aizbildņa atļauju, drīkst pieteikt šo personu dalībai mūsu pasākumos.
 • Lūdzu, ņemiet vērā, ka apmeklējot mūsu pasākumus kopā ar nepilngadīgu personu, Jūs saprotat, ka bērna dati un fotoattēli var tikt atspoguļoti arī pasākuma materiālos.
 • Ja esat nepilngadīga persona un apmeklējat mūsu publiskos pasākumus patstāvīgi, Jums par to jāinformē likumīgie aizbildņi.
 • Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ?

  Pasākumu vadība

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu mūsu vai mūsu nodarbināto pakalpojumu sniedzēju organizēto pasākumu pienācīgu pārvaldību. Šim nolūkam mēs apstrādājam tikai katram konkrētajam pasākumam vajadzīgos personas datus. Pasākuma veids un raksturs nosaka, kāda veida datus mēs apkopojam. Piemēram, pasākumi, kuriem nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās, var noteikt nepieciešamību apkopot identitātes informāciju, kontaktinformāciju vai citus personas datus.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākumu vadības ietvaros mēs varam izmantot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums par pasākumu, tostarp, lai saņemtu atsauksmes un nosūtītu saiti, kurā varat atrast pasākuma fotoattēlus.

  Tā ir Jūsu brīva izvēle, vai Jūs vēlaties piedalīties mūsu pasākumos vai nē.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  • Identifikācijas informācija, piem., vārds, uzvārds, klienta ID utt.
  • Kontaktinformācija, piem., e-pasts, tālruņa numurs utt.
  • Atsauksmes
  • Citi dati, kas nepieciešami konkrēta pasākuma vadībai
  Mūsu leģitīmās intereses nodrošināt pasākumu vadību

  Līdz gadam pēc pasākuma (skatiet sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”)

  Pasākuma atspoguļošana iekšējo un ārējo sakaru kanālos

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai atspoguļotu mūsu organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros mēs piedalāmies, savos iekšējos sakaru kanālos (piemēram, iekštīklā, iekšējos periodiskajos izdevumos, ziņojumu dēļos utt.), kā arī ārējo sakaru kanālos (piemēram, sociālajos tīklos, mūsu tīmekļa vietnē, ziņu portālos, TV reportāžās utt.), veidojot dažādus rakstus un materiālus Rimi zīmola reklamēšanai.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākumu laikā notiek fotografēšana un/vai filmēšana un šie materiāli var tikt iekļauti iekšējās un ārējās saziņas materiālos.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piem., vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Audio-vizuāli materiāli, piem., fotoattēli, video, audio faili utt.

  Redakcionāls saturs, piem., intervijas, raksti utt.

  Atsauksmes

  Citi dati, kas nepieciešami konkrēta pasākuma atspoguļošanai

  Mūsu leģitīmās intereses veicināt sava zīmola atpazīstamību un atspoguļot mūsu organizētos pasākumus (vai pasākumus, kuros mēs esam piedalījušies)

  Līdz 3 gadiem pēc pasākuma

  (skatiet sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”)

  Kultūrvēsturisku materiālu ar vēsturisku vērtību saglabāšana

  Mēs varam turpināt apstrādāt Jūsu datus pēc galveno mērķu sasniegšanas, lai saglabātu informāciju, kas var būt ietverta materiālos, kas izgatavoti mūsu uzņēmuma darbības ietvaros un ir atzīti par vajadzīgiem mūsu uzņēmuma vēstures dokumentēšanai, piemēram, svarīgākie brīži no mūsu pirmā veikala atvēršanas konkrētā pilsētā, pievienošanās konkrētai uzņēmumu apvienībai utt.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija, piem., vārds, uzvārds, klienta ID utt.
  • Audio-vizuāli materiāli, piem., fotoattēli, video, audio faili utt.
  • Redakcionāls saturs, piem., intervijas, raksti utt.
  • Citi dati, kas nepieciešami noteiktam mērķim

  Mūsu leģitīmās intereses saglabāt sava uzņēmuma vēsturiskos materiālus

  Neierobežots

 • No kādiem avotiem mēs vācam personas datus?

  No Jums

  Mēs apkopojam personas datus, kurus Jūs tieši vai netieši sniedzat mums, piemēram, reģistrējoties pasākumam, piekrītot piedalīties pasākumā vai faktiski piedaloties pasākumā.

  Publiski pieejami avoti

  Aicinot Jūs uz pasākumu, mēs, iespējams, sazināsimies ar Jums, izmantojot Jūsu publiski pieejamo kontaktinformāciju (piem., sociālos tīklus).

  Citi avoti

  Ja pasākums tiek organizēts, sadarbojoties ar mūsu biznesa partneriem, Jūsu personiskos datus mēs saņemam no viņiem.

  Iespējams, iegūsim Jūsu datus, piedaloties pasākumā, kuru organizē trešā puse.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam izpaust Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram, šādus:

  • pasākumu organizēšanas pakalpojumi;
  • fotografēšanas/video pakalpojumi;
  • datu centra pakalpojumi;
  • informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi;
  • mārketinga un sabiedrisko attiecību pakalpojumi.

  Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam izpaust Jūsu personas datus attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja konkrētais pasākums tiek organizēts kopā vai arī ja vēlamies, lai Jūs piedalītos pasākumā, ko organizē cits Rimi Baltic grupas uzņēmums. Mēs varam arī izpaust Jūsu personas datus, izmantojot mūsu iekšējos sakaru kanālus (piemēram, sanāksmes, iekštīklā vai iekšējās publikācijās), lai atspoguļotu kādu konkrētu notikumu.

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

  Publiskā vide

  Iekšējos un ārējos sakaru kanālos mēs varam publicēt informāciju par īstenoto pasākumu (vai pasākumu, kurā mēs esam piedalījušies), tostarp par Jūsu dalību pasākumā, kā arī pasākuma fotoattēlu utt. Vairumā gadījumu tie būs tikai fotoattēli vai video materiāli no pasākuma, kuros, iespējams, varēs redzēt arī Jūs.

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt izpausti vai apstrādāti valstī ārpus ES/EEZ. Augšupielādējot informāciju sociālajos tīklos (jo īpaši Facebook, Instagram, LinkedIn vai Youtube), Jūsu personas dati tiks pārsūtīti (tieši vai netieši) uz trešajām valstīm, galvenokārt uz ASV. Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu vai norādījusi, vai minētā valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību, mēs noslēdzam attiecīgu līgumu. Jūs varat saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pasākumiem, iesniedzot mums rakstveida iesniegumu.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

  Dati, kas apkopoti pasākuma vadības nolūkiem (piem., reģistrācijas dati, dati par pasākuma apmeklējumu), tiks glabāti ne ilgāk par gadu no pasākuma datuma. Pēc tam dati tiks iznīcināti vai anonimizēti tādā veidā, ka tos nevarēs saistīt ar Jums.

  Dati, kas izmantoti pasākuma atspoguļošanai iekšējo un ārējo sakaru kanālos (piemēram, pasākuma fotoattēli, videoklipi, raksti), tiks glabāti trīs gadus pēc pasākuma. Pēc tam dati tiks dzēsti, izņemot kultūrvēsturiskus materiālus, kuriem ir vēsturiska vērtība un kas tiks glabāti neierobežotu laika periodu.

  Publikācijas iekšējo un ārējo sakaru kanālos būs publiski pieejamas ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc to publicēšanas.

 • Jūsu tiesības

  Tiesību akti par datu aizsardzību piešķir Jums vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties izmantot turpmāk norādītās tiesības, Jums jāsniedz pēc iespējas precīzāka informācija par pasākumu, kurā piedalījāties (piem., notikuma nosaukums, datums utt.), kā arī jāsniedz sevi identificējoša informācija, lai mēs varētu identificēt Jūs un atpazīt pasākuma materiālos.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums un/vai ar Jūsu likumīgā aizbildniecībā esošu personu saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums un/vai par Jūsu likumīgā aizbildniecībā esošu personu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam

  Personas datu labošana

  Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums vai par Jūsu likumīgā aizbildniecībā esošu personu ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumīgā aizbildniecībā esošas personas datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši iemesli turpināt datu apstrādi. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar pasākuma organizatora pārstāvi pasākuma norises vietā vai iesniedziet rakstisku pieprasījumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Dzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu un/vai Jūsu likumīgā aizbildniecībā esošas personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir arī tiesības ierobežot Jūsu un/vai Jūsu likumīgā aizbildniecībā esošas personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,
  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
  Tālruņa numurs: +371 67045409
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija

  Tālruņa numurs: + 371 80000180
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

  ​​E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com

  Jūs varat sazināties arī ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.