Dalībnieks

Šajā sadaļā varat uzzināt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja piedalāties mūsu pasākumos, konkursos, loterijās, zīmola veidošanas kampaņās vai piesakāties atbalstam.

Loteriju, spēļu un/vai konkursu privātuma politika

Pēdējais atjaunināšanas datums 20.08.2021. V3

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības speciālistu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Tāpēc šajā informatīvajā tekstā esam aprakstījuši, kā un kur mēs apstrādājam personas datus loteriju, spēļu un/vai konkursu kontekstā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

  Loteriju, spēļu un/vai konkursu administrēšana

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu „Rimi” un/vai „Rimi” piegādātāju loterijas, spēles un/vai konkursus, ja Jūs esat izteicis vēlmi piedalīties loterijās, spēlēs un/vai konkursos (tostarp, ja esat apzināti publiskojis savus personas datus sociālo tīklu komentāros, ziņojumos un citur). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izsniedzot loterijas, spēļu un/vai konkursu balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.

  Ja vēlaties piedalīties loterijā, spēlē un/vai konkursā, Jums ir jāiesniedz mums savi personas dati. Ja Jūs nesniedzat savus personas datus, Jūs nevarēsiet piedalīties loterijā, spēlē vai konkursā vai uzvaras gadījumā mēs nevarēsim piešķirt Jums balvu.

  Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstību gadījumā tās izsniegšana tiks atcelta.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

  Pirkumu vēsture, piemēram, informācija par iepriekš pirktajām precēm un daudzumu utt.

  Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

  Jūsu piekrišana un mūsu juridiskais pienākums sagatavot loterijas protokolu/izsniegt balvu Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Šādas personas datu kategorijas tiek izmantotas profilēšanai, lai noteiktu, vai loterijas nosacījumi ir izpildīti, piemēram, pirktas konkrētās preces, lai piedalītos loterijā.

  Gadījumos, kad loterijas, spēles un konkursi tiek organizēti ar automatizētiem līdzekļiem, mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai apstrādātu pieteikumus dalībai loterijās, spēlēs un konkursos, atlasītu dalībniekus, kas tām kvalificējušies un lai veiktu izlozi. Mēs izmantojam speciālus algoritmus, lai analizētu Jūsu iepirkšanās grozu, ņemot vērā loterijas, spēles vai konkursa nolikumu.
  Piemēram, lai piedalītos kādā loterijā, kur ir jāiztērē noteikta pirkumu kopsumma, mēs analizējam Jūsu iepirkšanās grozu, saskaitām kopā iztērēto naudas summu precēm, kurām LR normatīvie akti ļauj piedalīties loterijā, noteiktajā loterijas laika posmā, lai reģistrētu Jūs loterijai. Atsevišķos gadījumos, kad loterijā dalība var tikt organizēta, izmantojot Mans Rimi karti, speciāls algoritms apstrādā datus un, ja loterijas noteikumi ir izpildīti, pievieno Jūsu Mans Rimi kartes numuru izlozei. Izloze tiek veikta ar speciālas programmas palīdzību, ģenerējot pēc nejaušības principa uzvarētāju Mans Rimi karšu numurus.

  Ja nevēlaties būt automatizētās lēmumu pieņemšanas subjekts, Jūs nevarat piedalīties loterijā, spēlē un/vai konkursā.

  Juridisko pretenziju pārvaldība

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai celtu, īstenotu juridiskas pretenzijas un aizstāvētos pret tām.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

  Mūsu leģitīmās intereses ir aizsargāt sevi, ja saņemam jebkādas pretenzijas par īstenoto loteriju, spēli un/vai konkursu. Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 • No kādiem avotiem mēs vācam personas datus?

  No Jums

  Mūsu leģitīmās intereses ir aizsargāt sevi, ja saņemam jebkādas pretenzijas par īstenoto loteriju, spēli un/vai konkursu.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam izpaust jūsu personas datus uzņēmumiem, kuri sniedz mums pakalpojumus, piemēram:

  • informācijas sistēmu attīstības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • Aģentūrām, kas veic loterijas organizēšanu un izlozi.

  Šie uzņēmumi var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevarto izmantot citiem mērķiem. Saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu šiem uzņēmumiem ir pienākums aizsargāt jūsu personas datus.

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sagatavojot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

  Cits

  Ja loterijas, spēles un/vai konkursus organizē „Rimi” piegādātājs(-i), mēs varam nodot Jūsu personas datus piegādātājam (-iem) un/vai laimesta iegūšanas gadījumā publicēt personas datus savās platformās (interneta vietnē, sociālajos tīklos).

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ (Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomiskā zona).  Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti vai apstrādāti valstīs, kuras atrodas ārpus ES/EEZ, mūsu pakalpojumu sniedzējiem ar kuriem noslēgts līgums. Ja Jūs ar mums sazināties ar sociālo platformu starpniecību (Facebook, Twitter u.c.) mēs nododam Jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējam, kas atrodas ASV. ES komisija nav pieņēmusi lēmumu vai norādīta valsts nodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību mēs noslēdzam attiecīgu līgumu. Jūs varat saņemt informāciju par personas datu drošību iesniedzot rakstveida iesniegumu mums.

 • Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

  Ja Jūs esat laimētājs, tad Jūsu vārds un uzvārds tiek norādīts laimesta saņemšanas aktā un loterijas, spēles un konkursa protokolā, kas tiek glabāti 5 (piecus) gadus no loterijas, spēles un konkursa norises dienas. Visos pārējos gadījumos personas dati, kas iegūti loterijas, spēles un konkursa laikā, tiek glabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no loterijas vai spēles noslēguma dienas.

 • Jūsu tiesības

  Likumi par datu aizsardzību piešķir Jums virkne tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.

  Personas datu labošana

  Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums.

  Piekrišanas atsaukšana

  Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Izdzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Datu pārnesamība

  Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man rodas jautājumi?

  Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
  Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

 • Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

  SIA „Rimi Latvia”, reģ. Nr. 40003053029 
  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
  Tālruņa numurs: +371 67045409
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Klientu servisa centra kontaktinformācija

  Tālruņa numurs: + 371 80000180
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com
  Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.